Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

LETNÍ ARCHEOLOGICKÁ ŠKOLA

Archeopark Netolice

Od 13.7. 2015 do 24.7. 2015 bude pod záštitou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích probíhat v Netolicích tradiční LETNÍ ARCHEOLOGICKÁ ŠKOLA (LAŠ 2015). Během ní bude pokračovat výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu. Srdečně jste zváni.

Program:
 

14. 7. 18:00 Přednáška pro veřejnost: PhDr. Petr Meduna, Ph.D., Centrum teoretických studií UK Praha, Raně středověké sídliště v Hrdlovce. Interpretace významného sídelního areálu v severozápadních Čechách.

21.7. 18:00 Přednáška pro veřejnost: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. a kolektiv, Archeopark Netolice. Archeologický výzkum, současnost a perspektivy prezentace raně středověkého centra v jižních Čechách. Po skončení přednášky beseda s obyvateli Netolic na téma Archeopark Netolice, výsledky dotazníkového průzkumu.

22.7. Kostýmový den s experimentální archeologií: Přijďte se podívat, co všechno bylo součástí každodenního života na hradišti v raném středověku. Ukázky raně středověkého textilnictví, keramické výroby, lukostřelby a kuchyně s ochutnávkami. Zve OS Archeopark Netolice

 

 

Na Archeoparku najdete naučný panel s krátkými kvízy, které jsou určeny dětem.

 

 

 

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.