Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Kniha je hra - Ateliér Grafický design Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín

Městská knihovna Loket (Expozice umělecké knižní vazby)

11. 09. 2019 - 06. 10. 2019

Výstava prací studentů Ateliéru Grafický design Fakulty multimediálních komunikaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Ateliér Grafický design (AGD) je jedním z jedenácti ateliérů Fakulty multimediálních komunikaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Grafický design je obor, který vyžaduje od studujících přirozený výtvarný talent, všeobecný kulturní přehled, počítačovou gramotnost, notnou dávku znalostí, úsilí, píle a mnoho hodin strávených při tvorbě řešení grafického designu a jeho aplikací. Talent, řemeslná dovednost, typografie, kaligrafie, kresba, kreativita, počítačová gramotnost, oborový přehled, všeobecné znalosti, ale také mezioborové přesahy, sledování soudobých trendů - to je krátký výčet cílů výuky v oboru. Neméně důležitou součástí výuky jsou také ukázky velmi úspěšné spolupráce s praxí, která je pro ateliér zcela přirozenou aktivitou a mezioborové spolupráce v rámci fakulty. Ateliér se pravidelně podílí na spolupráci s humanitárními organizacemi, zúčastňuje se soutěží a výstav. Má významné úspěchy i na mezinárodní scéně a skoro 100 % uplatnění absolventů AGD v reálné praxi. Kniha je jednou s činností, kterou studenti tvoří během studia. Často si ji vyberou jako závěrečnou bakalářskou či magisterskou práci. Dokazují tím, že kniha je mnohdy vyvrcholením jejich studia. Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky. Vstup zdarma!


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.