Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

EVA BRODSKÁ: ŠELESTY

Galerie Josefa Lieslera

04. 08. 2016 - 30. 08. 2016

Srpen patří gobelínům. V Galerii Josefa Lieslera totiž vystavuje známá výtvarnice Eva Brodská.

Autorka tapiserií patří spolu se svými sourozenci restaurátorem Jiřím Brodským, vyhledávaným specialistou na středověkou a barokní malbu, a fotografem Janem Brodským do významné roudnické umělecké rodiny. Všichni tři představují ve svém oboru špičku výtvarné tvorby, která svým významem daleko přesahuje horizont regionu.

 

Eva Brodská (*1937) absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru profesora Antonína Kybala, zakladatele moderní interpretace textilní tvorby. Zpočátku ji spíše přitahoval obor malířství, pak se však upsala starobylé disciplíně gobelínu. Hluboce zakořeněná idea obrazu však určuje základní rozvrh i způsob práce. Jako výchozí inspiraci využívá autorka – na rozdíl od jiných tvůrců tapiserií opírajících se o detailní návrh – pouze povšechnou akvarelovou skicu, vytvořenou za pobytu v přírodě. Důležitý je přitom pocit existenciálního ztotožnění s časem a místem. Zajímá ji let ptáků, pohyb mraků, větru či moře. V současnosti se nejvíce soustřeďuje na téma světla, jemuž přikládá duchovní podtext. Samotné tkaní, důsledně autorské, založené na principu alla prima, vyžaduje značnou časovou investici   a trpělivost, spojenou s kontemplací. Ve své práci autorka upřednostňuje klasickou gobelínovou techniku. Jako materiál využívá vlnu, často v kombinaci se sisalem. Její výtvarný jazyk se vyznačuje až minimalistickou střídmostí. Barevnost je tlumená, pohybuje se ve škále bělavých, nazelenalých, hnědých a modrých tónů. Vedle gobelínů se autorka rovněž věnuje akvarelové kresbě
a grafice. Zatímco štětec zachycuje spontánní gesto inspirované pozorováním dějů v přírodě – nejčastěji se v nich zrcadlí obloha a vodní hladina – mají grafické listy - suché jehly, již z řemeslné povahy věci pevnější koncept. K těm nejkrásnějším patří cyklus věnovaný ptačím hejnům. Jsou to vlastně básně
v grafické podobě.

 

Bez Evy Brodské se neobejde žádná významná přehlídka české moderní tapiserie. Její gobelíny, koncipované jako obrazová díla, jsou utkány z přírodních materiálů za použití tradičních řemeslných postupů. Patří ke stěžejním dílům textilní tvorby druhé poloviny dvacátého století u nás. Autorka je členkou Umělecké Besedy, její díla jsou zastoupena ve sbírkách významných muzeí a galerií v Čechách
i v zahraničí. 

Alena Potůčková


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.