Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

S HLAVOU VZTYČENOU

Galerie Josefa Lieslera

07. 04. 2016 - 01. 05. 2016

Skupinová výstava S hlavou vztyčenou představuje tvorbu Jiřího Kovandy a vybraných studentů, absolventů a stážistů ateliéru Performance na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

I přes jednoznačný název ateliéru mají studenti možnost věnovat se i jiným formám uměleckého vyjádření než pouze performanci – tj. akci, jenž je podobná divadlu; umělec pro sdělení určité myšlenky nebo faktu realizuje živé představení před diváky (komponuje situaci nebo ji aktuálně zpracovává) a tato akce může být zaznamenána, přičemž dokumentace slouží jako vzpomínkový odkaz (záznam uměleckého díla). Ilustrujícím příkladem je performance Eleny Pecenové konaná v den vernisáže. Pecenové Obřad 08 cílí na diváky a na atmosféru jako samostatnou všeobjímající, obkreslující entitu.

Vystavující autoři používají jak nejnovější digitální technologie a tvůrčí postupy, tak zároveň akcentují tradiční umělecké techniky, jako jsou kresba, malba, socha. Mezi díly proto nechybí umělecká instalace (Kristýna Pozlerová, Stanislava Karbušická, Ivana Zochová), objekt (Eva Myroniuková, Markéta Souhradová), kresba (Jiří Pitrmuc), videoart (Otýlie Diatková, Klára Kleinerová) nebo dokumentace performance pomocí fotografie (Berta Holoubková, Jiří Kovanda) či videa (Barbora Čápová).

Tematický název výstavy je inspirován poetickým a osobitým tvůrčím přístupem Jiřího Kovandy – vedoucího ateliéru Performance. Důležitou součástí formování mladé umělecké osobnosti je mimo jiné pozitivní motivace. Proto se podtitulem výstavního projektu stala jeho slova: „Není třeba být chytrý, stačí být něžný. Není třeba být silný, stačí mít hlavu vztyčenou.“ Kovanda nabádá tvůrce k osobnímu postoji, k plnění vytyčených cílů, zpracování vlastní zkušenosti i prožívání tvorby, ale zároveň k nastavení si hranic či limitů a k nezbytné reflexi, neboť finální dílo je nutné jak obhájit, tak přiblížit divákovi (odevzdat nejen jeho očím, ale i mysli). Jednoznačně zde můžeme mluvit o konceptuálním umění, neboť vystavující zkoumají vyjadřovací prostředky, experimentují s tradičními metodami výtvarného umění a koncept (myšlenka) je nedílnou součástí uměleckého díla.

vystavují: Jiří Kovanda a spolu s ním Barbora Čápová, Otýlie Diatková, Berta Holoubková, Stanislava Karbušická, Klára Kleinerová, Eva Myroniuková, Elena Pecenová, Jiří Pitrmuc, Kristýna Pozlerová, Markéta Souhradová, Ivana Zochová

 

 

Adéla Machová, kurátorka výstavy

Výstava je pořádána ve spolupráci s ateliérem Performance na Fakultě umění a designu

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (www.atelierperformance.tumblr.com).


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.