Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Klenová > Art < Schwandorf

Galerie Klatovy / Klenová

15. 08. 2016 - 11. 09. 2016

Od roku 2006 se mezi Galerií Klatovy/Klenová a Oberpfälzer Künstlerhausem I+II Schwandorf-Fronberg realizují výměnné pobyty českých a německých výtvarníků. Výstava představí díla, která vznikla na rezidenčních pobytech v letech 2010 až 2016.

Vystavující umělci:

Silke Bachmann, Klára Doležálková, Elisabeth Heindl, Reinhild Gerum, Jitka Nesnídalová,Tereza Tara, Aleš Brázdil, Matthias Eckert, Hansjürgen Gartner, Patrik Hábl, Jakub Janovský, Martin Kocourek,Václav Kořínek, Michael Lange, Dominik Mareš, Martin Matoušek, David Pešat, Robert Rambousek,Tone Schmid, Roman Trabura, Vladimír Véla

Od roku 2006 se mezi Galerií Klatovy / Klenová a Oberpfälzer Künstlerhausem I+II Schwandorf-Fronberg realizují výměnné pobyty českých a německých výtvarníků. Recipročně se téměř každý rok na pobytech vymění dva umělci z české a dva z německé strany, kteří po dobu šesti týdnů tvoří svá díla nebo se nechávají inspirovat prostředím,           a jejich tvorba z tohoto období doznívá v jednotlivých ateliérech. Výstava                        Klenová → ART ←Schwandorf si dává za cíl zmapovat a představit veřejnosti umělce           a jejich díla, která vznikla na rezidenčních pobytech nebo následně v ateliérech jako odezva na tento tvůrčí pobyt v obou institucích od roku 2010 do roku 2016. Geografická poloha Klenové v blízkosti hranic s Bavorskem je výhodná i z důvodu, že můžeme navazovat kontakty na poli naší působnosti. Tato „působnost“ se projevuje na společných výstavách, projektech, sympoziích nebo při získávání nových kontaktů na zajímavé německé umělce. Tento postup získávání kontaktů platí také směrem z Německa do České republiky.

Kdybychom krátce nastínili tuto konkrétní spolupráci, tak začíná dohodou dvou institucí na podmínkách pobytu, zázemí a výběru rezidentů. Po dohodě se následně oslovují umělci, kterým jsou poskytnuty podmínky pro jejich realizaci téměř na dva měsíce. Konečným snažením a výsledkem této spolupráce je kromě času, klidu a prostoru pro tvorbu i samotné umělecké dílo, které v první řadě reprezentuje svého autora. Někde vzadu za vzniklým dílem jsou však také lidé z obou organizací, kteří vytvořili podmínky pro umělce, aby měl klid a čas na realizaci svých představ. Také těmto lidem patří poděkování za jejich přístup a pilnou práci. Následně je Vám, vážení návštěvníci, toto umělecké dílo předkládáno na této výstavě, která prezentuje tvorbu 21 umělců různých výtvarných směrů od malby přes kresbu, fotografii až po video a objekt. Hlavní smysl této spolupráce se odráží také v názvu výstavy, kde šipky směřují z míst, kde působí obě instituce, Klenové a Schwandorfu, do středu k nápisu Art. Protože právě láska k umění je základním kamenem této spolupráce.

Michal Lazorčík

Akce se koná s finanční podporou Česko – německého fondu budoucnosti


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.