Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Lubomír Typlt v Galerii Kaple a koncert WWW v M-klubu ve Valašském Meziříčí.

Galerie Sýpka

Slavnostní dernisáž výstavy se uskuteční za přítomnosti autora v úterý 5. dubna od 18.00 hodin. Úvodní slovo pronese kurátor výstavy Petr Vaňous a součástí dernisáže bude od 19:00 v M-klubu koncert WWW + DJ set Ondřeje Sifona Anděry.

Výstavu Lubomíra Typlta v Galerii Kaple tvoří průřezový výběr děl. Je sesíťována z obrazů různého stáří. Tato formální nejednotnost umožňuje představit autora jinak, nežli bývá obvyklé, totiž prostřednictvím mapy svébytných situací a pocitových evokací, které se v důsledku vzájemně skládají a seřazují do základního horizontu autorova zájmu. Tím je proměna figury v rámci současného obrazu a zároveň reflexe malby jako způsobu sebe-reprezentace v době, která je válcována a drcena digitálně množenou, autorsky bezejmennou či anonymní banalitou, přiblížil výstavu v Galerii kaple kurátor výstavy Petr Vaňous.

Lubomír Typlt zároveŇ součástí české alternativní hudební stálice WWW pro niž píše texty, které jsou občas matoucí a těžko uchopitelné. Básnické metafory provokují posluchače tak, aby se zamyslel a namáhal svou představivost, Stejný princip používá i u svých obrazů, kdy je divák nikterak nesvázán vyprávěčským přímého příběhu, ale je lehce zmaten a musí dané dílo důkladně vnímat.

Proti principu fotografického obrazu staví Typlt klasicky modernistický, expresivní postup obrazové výstavby založené na kresbě a barvě. Co se postupně radikálně mění, je jejich vzájemný vztah. Ten nepodporuje celkovou harmonii díla, ale otevírá prostor pro její důsledné přehodnocení. Cílem je obraz, který prolamuje formální výrazové konvence a zároveň irituje svým obsahem., dodal Petr Vaňous.

Lubomír Typlt (1975) započal studium na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze a navštěvoval kurzy kreslení na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze vedené Borisem Jirků. ​Studoval ilustraci na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Jiřího Šalamouna, malbu na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně u Jiřího Načeradského a malbu na Kunstakademie Düsseldorf u Markuse Lüpertze, Gerharda Merze a A. R. Pencka., kde se stal v roce 2004 „mistrovským žákem“ malířského ateliéru.

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.