Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

VÝSTAVA - Jiří Bartoš a Robert Vlasák: Sluchová pole

GASK – Galerie Středočeského kraje, p. o.

11. 10. 2015 - 28. 02. 2016

Ve výstavním projektu Sluchová pole se Jiří Bartoš a Robert Vlasák setkávají díky svému společnému zájmu o zvuk, ale také o nejrůznější realizační technologie.

Neustálý vývoj technologicky invenčních řešení, práce s novými materiály i rozvoj zařízení pro reprodukci zvuku jsou aktuálně pro oba autory tvůrčím inspiračním zdrojem, stejně jako odkaz tradičních technologií a materiálů.

Jiří Bartoš a Robert Vlasák pro svou tvorbu využívají rozdílných přístupů. Robert Vlasák se pohybuje na poli volného výtvarného umění a věnuje se především objektům a prostorovým instalacím. Jiří Bartoš se pak zaměřuje spíše na umění užité – design.

Scelujícím prvkem výstavy se stalo médium zvuku jako nosné téma nahlížené ze dvou úhlů pohledu. Tento výstavní projekt se tak mimoděk dotýká i otázky pomyslné hranice mezi výtvarným uměním a současným designem. Samotný název výstavy Sluchová pole abstrahuje téma jako celek. Termín „sluchové pole“ označuje oblast slyšitelnosti, tedy rozmezí veškerého zvuku, které je lidské ucho ještě schopno zachytit. Člověk je z hlediska fyziologie schopen zachytit zvuk o frekvenci 16 – 20 000 Hz.  

Výstavu oba autoři využili jako prostor pro vytvoření nových děl, v nichž se projevuje nejen akustika a zvukové procesy, ale i vlastnosti nových materiálů a technologií, jako je na příklad 3D tisk a CNC obrábění.

Robert Vlasák

*1978 v Kladně, žije v Ústí nad Labem

Robert Vlasák se věnuje prostorové tvorbě a jeho umělecká práce je charakteristická důrazem na materialitu, určitou mírou interaktivity, hravosti, inovativním přístupem a používáním technických prvků v uměleckém díle. Při tvorbě uměleckých objektů a instalací využívá své znalosti z oblasti fyziky, pracuje s principy mechaniky, optiky, elektroniky i akustiky, jež mu umožňují realizovat nezapomenutelný zážitek. Robert Vlasák vystudoval  Ateliér nefigurálního sochařství na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a v současnosti působí jako odborný asistent v ateliéru Přírodní materiály na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde studuje doktorský obor Vizuální komunikace.

Jiří Bartoš

*1979 ve Frýdlantě, žije v Ústí nad Labem

Jiří Bartoš vdesignu pracuje s klasickým materiálem (dřevo, kov, porcelán) a zkoumá možnosti jeho tradičního i netradičního použití, stejně tak jiné cesty k jeho zpracování (např. pomocí digitální technologie).Jiří Bartoš působí od roku 2009 jako odborný pracovník a pedagog na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kdetaké absolvoval studium vateliéru Přírodní materiály. V roce 2010 navázal na fakultě doktorským studijním oborem Vizuální komunikace.

 

 

DOBA TRVÁNÍ VÝSTAVY

11. 10. 2015 - 28. 2. 2015

 

ZDROJ

http://www.gask.cz/cs/vystavy/jiri-bartos-a-robert-vlasak-sluchova-pole


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.