Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zaměření

Řazení dle:

Žebříček muzeí

Památník Jaroslava Haška

5,0

Přečíst více

Památník Mistra Jana Husa

5,0

Přečíst více

Polabské muzeum

5,0

Přečíst více

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě (Vísecká…

5,0

Budova bývalé rychty v Kravařích – Vísce s expozicí lidového bydlení severních Čech  je součástí Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Obec Kravaře a její místní část Víska leží asi 70 km severně od Prahy ve směru na Litoměřice. Poblíž se nachází turisticky významná lokalita - městečko Úštěk. Vísecká rychta, vystavěná r. 1797 pro místního rychtáře Václava Kerna, patří k největším roubeným stavbám v Čechách. Pět komor v patře a trojpodlažní půda byly určeny především k sušení chmele. Objekt byl naposledy trvale obýván v poválečných letech, později ho ke svým účelům využívalo JZD. Po rozsáhlé rekonstrukci zde byla v r. 1986 zpřístupněna expozice zaměřená na vývoj lidové architektury a bydlení v severních Čechách. V současné době je značná část expozice věnovaná ukázkám malovaného nábytku z období od konce 18. do poloviny 19. stol. Představena je nejen běžná produkce nábytkářských dílen, ale i unikátní soubor výpravného selského nábytku movitějších vesnických vrstev. Nejstarší vystavená skříň pochází z r. 1761. Vlastní expozice sestává z několika různých oddílů: v bývalé chlévní části domu má návštěvník možnost seznámit  se na fotografiích s historií rychty i obce a s průběhem rekonstrukce památkového objektu. V obytné části přízemí jsou náznakově instalovány interiéry základních částí tradičního stavení: světnice rychtáře se svatým koutem a malovanou postelí s nebesy, výměnkářská světnička, zachovaná černá kuchyně s pecí a příslušenstvím, spížní komora. Muzejní expozice v horní síni přibližuje základní znaky vesnických staveb v severních Čechách. Je doplněná mapkami, maketami a modely. Prostor původních horních komor je využit zčásti k ukázkám zemědělského nářadí a řemeslné výroby, zčásti je věnován malovanému nábytku a religióznímu umění (polychromované dřevořezby světců, obrázky na skle). Mobiliář ve výstavních místnostech zpestřuje vystavená dobová keramika a fajáns, malované hodiny, textilie, nádobí. I když je vnitřní zařízení Vísecké rychty pojato spíše výstavně, na své si přijdou i zastánci klasických skanzenů. Pod jednou střechou zde naleznou všechny tradiční atributy venkovského hospodářství – zemědělské a pracovní nářadí, pomůcky pro zpracování lnu, výrobky z přírodního pletiva (koše, ošatky), ze dřeva (máselnice, díže, lopaty k peci, dřeváky). Navíc zde můžeme obdivovat pro danou oblast charakteristické chmelařské nástroje. Na požádání je přístupná i sousední zděná stodola, v níž jsou uskladněny novější hospodářské stroje a nářadí – pluhy, ruchadla, mlátičky, brány, čistící mlýnky na obilí, secí stroj apod.  Otevírací doba: listopad - březen  zavřeno   duben: sobota, neděle + státní svátky 9 - 12 a 13 - 17   květen - září: denně mimo pondělí 9 - 12 a 13 - 17    říjen: sobota, neděle + státní svátky  9 - 12 a 13 - 17   Průměrná doba prohlídky - 1 h. Program akcí v letošním roce: 26. 2. 2022: Masopust na Vísecké rychtě 9. 4. 2022: Velikonoce na Vísecké rychtě 26. 5. 2022: Den otevřeného podstávkového domu 2. 4. - 30. 10.  Česká paní česky vaří, přitom dobře hospodaří - výstava 23. 7. - 24. 7. Dny lidové architektury  10. 9. 2022: Šikovné ruce  - 10 - 16 hodin, tvůrčí dílny, prodej originálních výrobků  

Přečíst více

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o. (Rodný dům V. …

5,0

Vincenz Priessnitz a lázně Gräfenberg   Expozice byla zřízena při příležitosti 200. výročí Priessnitzova narození, které bylo zařazeno mezi významná kulturní výročí UNESCO a otevřena v domě, kde Priessnitz zřídil první vodoléčebný ústav na světě, v Lázních Jeseník dne 2. října 1999. Podle autorů má tato expozice přispět k oživení zájmu o osobnost geniálního léčitele Vincenze Priessnitze a přiblížit jeho odkaz dnešnímu člověku. V expozici jsou bohaté pramenné i hmotné doklady Priessnitzova života i díla, osobní předměty patřící jemu a  jeho rodině a také dokumenty, které zájemcům přibližují vývoj lázní po zakladatelově smrti až do současnosti. K nejcennějším exponátům bezesporu patří originály i věrohodné kopie vzácných archiválií (zápis v matrice o narození a křtu Vincenze Priessnitze, jeho cestovní pas, část rukopisu V. P.), rodinné šperky, obrazy z muzejní sbírky nebo ojedinělá vodoléčebná literatura. Mezi zajímavosti expozice patří maketa lázeňské scény z 19. století nebo figurína samotného Priessnitze v životní velikosti.   Otevírací doba: Červenec - srpen     úterý až neděle 12.00 - 17.00 hodin Září - listopad           úterý až sobota 14.00 - 17.00 hodin Vstupné 40 / 20 Kč OD 18. LISTOPADU 2018 PROVOZNÍ PŘESTÁVKA DO 28. ÚNORA 2019.

Přečíst více

Vlastivědné muzeum v Šumperku (Muzeum Mohelnice)

5,0

Muzeum je umístěno v objektu bývalé fary, v domě, jehož počátky sahají do druhé poloviny 13. století a který byl pravděpodobně součástí zaniklého mohelnického hradu. Muzeum je umístěno v objektu bývalé fary, v domě, jehož počátky sahají do druhé poloviny 13. století a který byl pravděpodobně součástí zaniklého mohelnického hradu. Expozice Z dějin Mohelnicka je věnována dějinám města a jeho okolí. V roce 2005 získala cenu Gloria musaealis jako nejlepší muzejní expozice roku v České republice. Ve středověkých sklepních prostorách byla v roce 2012 zpřístupněna moderní archeologická expozice Pravěk Mohelnicka vybavená velkoplošnou projekcí. Tato expozice je doplněna o interaktivní pravěkou hernu, kde si mohou malí i velcí návštěvníci vyzkoušet pravěké techniky drcení obilí nebo vrtání kamene a také si zahrát na archeologa a sestavit ze střepů např. pravěké nádoby. Celoročně jsou ve výstavních prostorách muzea pořádány muzejní a výtvarné výstavy.

Přečíst více

Vlastivědné muzeum Železnice

5,0

Přečíst více

Zámecká expozice Choltice

5,0

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.