Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zaměření

Řazení dle:

Žebříček muzeí

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně (Hornický s…

5,0

Areál bývalého hlubinného černouhelného dolu, kde vše zůstalo tak, jak bylo opuštěno po poslední směně v r. 1998. V obci Vinařice u Kladna můžete navštívit unikátní Hornický skanzen Mayrau, pobočku Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, kde si v prostorách bývalého dolu připomenete historii těžby černého uhlí na Kladensku. Historicky vzácný areál se snaží zachovat program posledního pracovního dne. Prohlídka je směřována po trase havíře před jízdou do podzemí dolu. Návštěvník má možnost projít cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi až k jámovým budovám dolu.

Přečíst více

Technické muzeum v Brně (Kovárna v Těšanech)

5,0

Kovárna se nachází na náměstí v Těšanech nedaleko od Brna. Zdejší zajímavostí navíc je, že z obce Těšany pocházela postava Maryši z proslulého dramatu bratří Mrštíků. Kovárna se nachází na náměstí v Těšanech, jihovýchodně od Brna. Kovárna byla součástí vrchnostenského dvora, který je připomínán již v roce 1377. Současnou podobu vtiskla kovárně přestavba z roku 1700. Kovárna má vzhled přízemní čtyřkřídlé budovy ve slohu venkovského baroka s podsíní a zahrádkou. V objektu jsou instalovány expozice kovářství a kolářství s příslušným venkovským interiérem. Těžiště expozice tvoří kovářská dílna, odpovídající svým vybavením a uspořádáním druhé polovině 19. století. Tvoří ji dvouohnišťová výheň s dvěma původními měchy a širokým otevřeným komínem, kovadlinou a kovářským ponkem. Interiér doplňuje kovářské nářadí. V hospodářských budovách jsou instalovány ukázky velkých kusů kovářské práce, bran, pluhů, částí zemědělských povozů a drobné výrobky kovářů. Na expozici kovářství navazuje kolářská dílna představující základní technologie, typické výrobky a nářadí tohoto dnes již mizejícího řemesla. Technologie kolářského řemesla je prezentována základní kolářskou prací – výrobou kola, a to v jednotlivých pracovních fázích. Instalaci doplňují základní nástroje a pomůcky. Závěr expozice představuje upravené kovářovo obydlí zařízené dobovým nábytkem, nádobím a dalšími domácími pomůckami. Kovárna několikrát do roka ožívá kulturními a společenskými akcemi. Nejvýznamnější z nich jsou Národopisné slavnosti Těšany – dědina na pomezí spojené se soutěží Mladý těšanský kovář a konají se na přelomu srpna a září. V roce 1999 byla v Těšanech s úspěchem obnovena tradice Babských hodů. Vedle kovárny tvoří architektonické skvosty obce též zámek z konce 17. století, sochy sv. Dominika a sv. Gottharda z roku 1773 a farní kostel sv. Barnabáše, postavený v letech 1897-1906. Obec proslula jako dějiště románu Maryša bratří Mrštíků. Hrdinka románu vlastním jménem Marie Turková se dožila 76 let a je pochována na místním hřbitově, kde je dosud možné spatřit její hrob. V obci se pěstuje víno a v minulosti proslula chovem koní. V obci oblíbené cyklisty je možno navštívit několik restaurací. 

Přečíst více

Technické muzeum v Brně (Stará huť u Adamova)

5,0

Stará huť v Moravském krasu představuje historii zpracování železa na našem území. Kromě objektu vysoké železářské pece nabízí památka také stálou muzejní expozici s názornými ukázkami. Objekty Staré huti jsou umístněny v Josefovském údolí u Křtinského potoka přibližně 3 kilometry východně od Adamova. Jsou pozůstatkem hutnického komplexu, který zde nechal počátkem 18. století vybudovat kníže Jan Adam z Liechtensteina. Vysoká pec byla vystavěna v roce 1746, koncem 18. století pak byla přestavěna. Podnik se zaměřoval na výrobu pro armádu. Koncem 19. století však byl pro nerentabilnost uzavřen. V roce 1971 byla zahájena rekonstrukce areálu, který později převzalo TMB. Po dokončení v roce 1984 byla otevřena i expozice. Památkový areál státní technické rezervace Stará huť se rozkládá na ploše téměř 12 hektarů. Dominantou celého areálu je vysoká dřevouhelná železářská pec, jejíž mohutná stavba o základně 12 x 12 metrů dosahuje desetimetrové výše. Expozici doplňují dvě menší pece na pálení vápna, rampy, bývalá modelárna nazývaná Kameňák a obytná budova. V budově bývalé modelárny je instalována expozice Železářství střední části Moravského krasu. Přízemí budovy je věnováno počátkům metalurgie železa, v poschodí je pozornost zaměřena na vysoké pece, které byly v Moravském krasu budovány od poloviny 17. století, a zvláště pak vlastnímu objektu a provozu hutě. Jsou zde instalovány modely, z nichž mnohé jsou pohyblivé, ukázky místních rud, archeologické nálezy, litinové výrobky atd. Součástí aktivit TMB jsou příležitostné experimentální a ukázkové tavby v replikách slovanských železářských pecí, které byly odkryty v okolí na více jak patnácti lokalitách. V areálu vzniká i muzeum kusových železářských pecí pod širým nebem.

Přečíst více

Technické muzeum v Brně (Vodní mlýn ve Slupi)

5,0

Vodní mlýn ve Slupi na Znojemsku je se svými čtyřmi funkčními mlýnskými koly nejen chloubou, ale i technickou raritou. Mlýn se nachází asi 15 kilometrů jihovýchodně od Znojma. Objekt je pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. Svým rozsahem a architektonickým ztvárněním je opravdu ojedinělou a zajímavou technickou památkou. Vzhledem k rekonstrukčním pracem v interiéru a tvorbě nové expozice byla pochůzková trasa upravena. Těžiště prohlídky spočívá ve vlastních prostorách mlýna, kde si návštěvník může prohlédnout v ukázkovém provozu čtyři kompletní výrobní celky – staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení. Na nich lze sledovat celý proces mletí obilí. Každoročně v měsíci září se před památkou za spolupořadatelské účasti TMB koná setkání tradičního lidového řemesla a folklorních souborů pod názvem "Slavnosti chleba". V červnu 2009 byla v národní kulturní památce volního mlýna otevřena nová stálá expozice Vývoj mlynářství. Tato expozice se umístila na 1. místě ocenění Gloria musealis v kategorii Muzejní počin roku 2009.

Přečíst více

Železniční muzeum Zlonice (Železniční muzeum Zloni…

5,0

Netradiční skanzen nabízející nahlédnout do historie železnice z její neznámé stránky. Vstup od autobusové zastávky Lisovice (přidružená část městyse Zlonice). Vzdálenost od nádraží Zlonice cca 900 metrů/12 minut chůze. Co uvidíte? Největší sbírku cukrovarských lokomotiv v ČR, exteriérovou expozici Železniční vlečka s nákladními vagóny z let 1897 - 1925, rozsáhlou expozici zabezpečovací, sdělovací a návěstní techniky, model nejstrarší zastávky podřipských lokálek v podobě roku 1935, prostory upravené do podoby osobního nádraží, techniku používanou na půmyslových úzkorochdných drážkách. V sobotu se můžete svézt i vláčkem vedeným histrorickou lokomotivou.

Přečíst více

Klub vojenské historie Opava

5,0

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.