Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Expozice v budově Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

Ohodnoťte muzeum

Městské kulturní středisko Kojetín - Městské muzeum

Současná stálá expozice s názvem "Ztracená tvář Hané" je koncipována národopisně. Na výstavě jsou nainstalovány předměty, které se váží ke Kojetínu, Hané a životu našich předků.


0,0
Celkový dojem z muzea

Městské muzeum v Kojetíně bylo založeno v roce 1935 díky nadšení a obětavosti vlastivědných pracovníků, kteří ustavili Muzejní spolek pro Kojetín a okolí. V čele stál Eduard Dudík a Maxmilián Navrátil.
V roce 1963 bylo muzeum začleněno v rámci integrace muzejní sítě do tehdejšího Vlastivědného ústavu v Přerově.
Na základě žádosti Města Kojetín, podložené usnesením zastupitelstva města ze dne 11. 12. 1991, byla dne 5. června 1992 sepsána dohoda o přenesení funkce zřizovatele, uzavřena ve smyslu § 67, odstavec 2, zák. č. 367/1990 Sb. o obcích. Dohodou mezi Okresním úřadem v Přerově a Městem Kojetín byla ke dni 1. července 1992 přenesena funkce zřizovatele s právem zřizovat, řídit a rušit místní muzeum a galerii na Město Kojetín.
V roce 1993 správu muzejních sbírek v Kojetíně dostalo do svého statutu Městské kulturní středisko Kojetín jako předmět hlavní činnosti včetně zabezpečení sbírek, výstavní činnosti a péče o fond.

Ve sbírkovém fondu kojetínského muzea jsou uloženy doklady o trvalém osídlení území dnešního Kojetína i z doby paleolitu, ukázky lidového umění, kroje, lidová keramika, bohatá numismatická sbírka, obsáhlá je sbírka starých tisků, řemeslnického nářadí, historických zbraní, uměleckých děl, nábytku, religiózních artefaktů, jsou zde zastoupeny i exponáty z obou světových válek, sbírky obsahují i cenné předměty a dokumenty vztahující se k významným kojetínským osobnostem např. Marii Gardavské, Gustavu Voždovi, Janu Sázelovi, Stanislavu Hlobilovi st., významnou složku fondu tvoří historické materiály mapující kojetínské spolky a organizace např. Hanáckou besedu, Hanáckou scénu, Sokol Kojetín, tvůrčí skupiny Signál 64, dobrovolných hasičů i dnes již neexistujících např. Orla, Vlastivědného spolku, spolku Jaroslav, Okrašlovacího spolku města, Českého klubu velocipedistů Kojetín a dalších.
K 31. 12. 2014 činí celkový počet evidovaných čísel sbírkových předmětů 12.345.

Zaměření: vlastivědné

Vložit příspěvek

Diskusní příspěvky

žádné příspěvky
Žádná aktualita

Kontakty

Adresa:

Expozice v budově Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
Masarykovo náměstí 8
752 01 Kojetín
GPS: 49.347841263101, 17.304236262583

Telefon:

+420581202202, +420581762046

Oficiální stránky muzea:

http://www.mekskojetin.cz


Výsledky hodnocení

Expozice a výstavy
0,0
Lidé v muzeu
0,0
Služby návštěvníkům
0,0
Doprovodné akce
0,0
Zobrazit všechna hodnocení muzea (0)
0,0
Celkový dojem z muzea

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.