Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Městské muzeum Blatná

Ohodnoťte muzeum


4,8
Celkový dojem z muzea

Městské muzeum Blatná se zaměřuje na historii Blatenska a okolí. Celoročně pořádá několik výstav nejen ve své výstavní budově, ale i na veřejných místech města Blatná jako kostel Nanebevzetí Panny Marie či na prostranství před zámkem Blatná. Jelikož budova muzea je původně okresní hejtmanství, pod muzeem se nacházejí zachovalé vězeňské kobky, které můžete po domluvě navštívit. V současné době se buduje stálá expozice muzea, pro zatím jsou otevřené dvě nové části, a to Pravěk Blatenska a Od středověku po třicetiletou válku.

VÝSTAVY | út – ne: 10:00 – 17:00 |

VSTUPNÉ
dospělí                           40 Kč
děti, studenti, senioři      20 Kč
ZTP, ZTP/P                    10 Kč
rodinné                           80 Kč 
školní skupina                10 Kč/žák

HISTORIE

7. 12. 1911 na obecní radě vystoupil Josef Siblík, podpořen Ferdinandem Hildprandtem a Františkem Matějkou, s návrhem založit městské muzeum, neboť okres Blatenský skrývá mnohé poklady, které jsou skupovány a vyváženy soukromými sběrateli.

Návrh byl přijat, avšak dějinné události tomu nepřály a proto počátek muzea datujeme až do 10. 12. 1922, kdy byl zároveň ustanoven Okresní musejní spolek. Prvním správcem muzea se stal bývalý ředitel měšťanské školy a regionální archeolog Josef Siblík, který daroval muzeu bohaté archeologické sbírky.

Dnešní Městské muzeum Blatná je rázu regionálního, čemuž odpovídají i sbírky etnografické, archeologické, historické (archiválie, drobné tisky, fotografie atp.) a výtvarné. V prvním patře se nachází prosvětlená expozice využívaná k muzejním, vlastivědným i výtvarným výstavám, kde jsou prezentovány sbírky muzea. Součástí celé budovy je i badatelna v druhém patře.

Sbírka Městského muzea Blatná je regionálního charakteru. Založena byla společně s Okresním muzeem v Blatné v roce 1922. Největší nárůst předmětů zaznamenalo muzeum v prvních letech své existence, tehdy získalo předměty archeologické a folkloristické povahy. V poválečných letech byla sbírka doplňována v menší míře. Až v 70. letech dochází k obnovení sbírkotvorné činnosti. V regionální sbírce je zastoupena archeologie či etnografie, také výtvarné umění, písemnosti, plakáty, fotografie. Dále se v muzeu nachází předměty z oblasti numizmatiky a faleristiky, sfragistiky, nebo kodikologie, hudby a dalších oborů.

Muzejní knihovna je odborně zaměřena na regionální historii, historii českou i zahraniční, literaturu z oblasti muzeologie, pomocných věd historických, výtvarného umění a dalších. Z periodik se zde nachází mnoho odborných titulů mimo jiné Český časopis historický, Jihočeský sborník historický, Výběr, Minulostí západočeského kraje, Podbrdsko, Historický obzor, Český lid, Zprávy památkové péče a jiné. Prezenční studium sbírkových předmětů i literatury je možno po předchozí písemné či telefonické dohodě.

 
 
 

 

 


 

 

Zaměření: vlastivědné

Vložit příspěvek

Diskusní příspěvky

žádné příspěvky

Pravěk Blatenska


Městské muzeum Blatná

Expozice otevřená v roce 2017 pojednávající hravou a objevnou formou o době halštatské a laténské na Blatensku.

Přečíst více

Od středověku po třicetiletou válku

08. 02. 2018
Městské muzeum Blatná

Nová expozice, díky níž zažijete středověk a počátek raného novověku. Můžete si vyzkoušet řadu dovedností a znalostí a seznámit se s touto dobou, tak jak vypadala na Blatensku.

Přečíst více


Kontakty

Adresa:

Městské muzeum Blatná
nám. Míru 212
388 01 Blatná
GPS: 49.424534281281, 13.88176236136

Telefon:

+420383311253-4

Oficiální stránky muzea:

http://www.ckvb.cz/muzeum/uvod-muzeum/


Výsledky hodnocení

Expozice a výstavy
4,7
Lidé v muzeu
5,0
Služby návštěvníkům
4,7
Doprovodné akce
0,0
Zobrazit všechna hodnocení muzea (3)
4,8
Celkový dojem z muzea

Vyhledat muzeum


Aktuality

Pravěk Blatenska


Městské muzeum Blatná

Expozice otevřená v roce 2017 pojednávající hravou a objevnou formou o době halštatské a laténské na Blatensku.

Přečíst více

Od středověku po třicetiletou válku

08. 02. 2018
Městské muzeum Blatná

Nová expozice, díky níž zažijete středověk a počátek raného novověku. Můžete si vyzkoušet řadu dovedností a znalostí a seznámit se s touto dobou, tak jak vypadala na Blatensku.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.