Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Interaktivní hravá expozice historie Vltavotýnska pro všechny generace

Městské muzeum Týn nad Vltavou

Nová Interaktivní hravá expozice historie Vltavotýnska pro všechny generace

Expozice představuje návštěvníkům průřez historií města Týna nad Vltavou i vltavotýnského regionu od pravěku po současnost. Samostatnou částí je expozice vltavínů, jedna z největších 

v České republice (téměř 1 000 ks). Vltavíny, přírodní skla, jsou jednou z přírodních zajímavostí České republiky. Expozice navozuje atmosféru zrodu vltavínů – pád meteoritu.

Naleznete zde také informace o historii výzkumu, teoriích vzniku, nalezištích, vlastnostech, formách a výskytu vltavínů. 

Při vstupu do expozice zní smích ducha rytíře Čabelického, jeho stopy Vás dovedou k místu, kde se duch zjevuje. Část věnovaná prehistorii ukazuje reálný model mohyly s kosterním

pohřbem. Sál středověku a renesance nabízí vedle dobových exponátů nejznámější poklady regionu. Centrem sálu zachycujícího historii 18. stol. je interaktivní diorama stálého

dělostřeleckého cvičiště a tábora Velký Depot. 

V selské světničce a stodole vidí návštěvníci chlév s interaktivními domácími zvířaty. V části věnované voroplavbě je pohyblivý model voru a projekce soutoku řeky Vltavy s Lužnicí, kde se

můžete „projet“ na voru, shlédnout část historického filmu o voroplavbě a vyzkoušet interaktivní rybolov. Expozice 19. a 20. století je koncipována do scény historického vltavotýnského

nádraží s postavami prvoválečných vojáků, jsou zde vystavena zajímavá kupecká vývěsní znamení, panel s nejzajímavějšími okamžiky z historie města atd. Pamětní síň režiséra Alfréda

Radoka zachycuje kromě života a díla tohoto mimořádného divadelního a filmového režiséra, spoluzakladatele Laterny magiky, ukázku z filmu Dědeček automobil a záznam rozhovoru s

režisérem. Poslední sál je koncipován do podoby historické školní třídy, v lavicích jsou dotekové e-booky s databází osobností a učebnicí regionálních dějin, ve třídě je rovněž galerie

nejvýznamnějších osobností města. Expozice je naplněna cennými sbírkovými předměty, které nejsou pouze staticky umístěné ve vitrínách, ale v různých skrýších - zásuvkách, kukátkách  

atd.

V patře muzea je umístěna stálá expozice Svět loutek, věnovaná památce nejslavnějšího loutkáře Matějě Kopeckého, který je v Týně nad Vltavou pohřben.

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.