Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Skladatel Josef Schreier

Muzejní a galerijní centrum - MaGC

Přednáška Mgr. Zdeňka Smiřického o barokním skladateli, rodákovi z Dřevohostic u Bystřice pod Hostýnem, jehož unikátní vánoční mše čerpá z valašského lidového prostředí proběhne 18. října od 18.00 hodin.

Josef Schreier, psán také Sreiger nebo Šrajer (2. ledna 1718 Dřevohostice – ???), byl moravský barokní hudební skladatel, který komponoval chrámovou hudbu a lidové operety. O jeho životě je známo velmi málo. Sňatkem s dcerou rektora Mikuláše Bureše, Annou si ve svých 22 letech zajistil místo učitele a správce chrámové hudby a zpěvu. 

Mezi jeho dílo patří několik operet v hanáckém nářečí, které zkomponoval kolem roku 1760 (jak píše ve své Historii literatury české Josef Jungmann. Jeho Aurelia libertas aVeritas exulans jsou historicky první české zpěvohry, které patří k vrcholům jevištní tvorby období baroka. 

Nejvýznamnějším dílem skladatele Schreiera je pastýřská mše s ryze moravskou melodikou Missa pastoralis in C boemica, který vychází z valašského lidového prostředí. Je nejvýznamnějším dílem kantorské hudby na Moravě v 18. století. Novodobá premiéra díla ve velkém nástrojovém obsazení proběhla 25. 12. 2002 v chrámu sv. Michala v Olomouci a 28. 12. 2002 v kostele sv. Havla v Dřevohosticích (obojí provedení - „Collegium vocale“ Olomouc - dirigent – Růžena Saligerová). Základem mše jsou pastorely, drobné scénky s pastýřskými náměty. Střídají se zpěvy v jazyce českém, latinském a ve valašském nářečí. Vyjadřují spontánní radost pastýřů z narození Páně. V době vzniku kolem r. 1755 – 1760 a po dobu více než sto následujících let byla tato mše velmi populární. Hrála se ve venkovských kostelech po celé Moravě, hráli ji i v Čechách, ale také na území dnešníhoPolska a v Uhrách. Pak upadla na dlouhou dobu v zapomenutí.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.