Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Barunčina škola aneb Když chodila Božena Němcová do školy

Areál Barunčiny školy (Muzeum Boženy Němcové v České Skalici)

V prostředí staré roubené školy, kterou spisovatelka v dětství navštěvovala, se každoročně v červnu máte možnost setkat s panem učitelem, s Barunkou a jejími sourozenci a spolužáky, které představují děti z folklorního souboru Barunka z České Skalice. ww

Popis programu

V prostředí staré roubené školy, kterou spisovatelka v dětství navštěvovala, se každoročně v červnu máte možnost setkat s panem učitelem, s Barunkou a jejími sourozenci a spolužáky, které představují děti z folklorního souboru Barunka z České Skalice.

Můžete být svědky části stylizovaného školního vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček.

Základní informace

Program trvá zhruba 30 minut a následuje po něm prohlídka areálu Barunčiny školy (třída z 19. století, světnice pana učitele, expozice válek – především války prusko-rakouské roku 1866: uniformy, zbraně, situační plány…). Návštěvníci mají nakonec možnost navštívit malý jarmark lidových řemesel.

Telefonické objednávky
491 451 285 – linka 104

Nejbližší termíny
ověřte si v sekci Kalendář akcí (obvykle v červnu).

Inspirace

Bylo nás dětí ve škole čtrnáct lavic; osm lavic chlapců a šest lavic děvčat; v prvních dvou lavicích seděly, co měli tabulky a slabikáře. Když větší psaly, vybírajíce ze čteného buď podstatná jména neb časoslova a jiná, aneb jiné příklady na pravidla mluvnická čili pravopisná, aneb početní úlohy pracujíce: učil pan učitel menší děti písmena znát, v složky a slova skládat; počítat s kuličkami, ano i s kroužky a fizolemi, učil je zvířata a květiny jmenovat, popisovat, rozeznávat; při čemž se však obyčejně dítky tím způsobem zúčastňovaly, že co na zvířatech, bylinách sami našly, pan učitel je pochválil a potřebné doplnil; načež povídané napsati a přečitati musely. S malými musel milý náš učitel zvláštní trpělivost míti, neboť jak se poučily, štěbetaly a hrály si, překážejíce větším v učení. Avšak ihned pomáhal a výtržnosti zamezoval, dal jim kreslit buď písmenka buď cifry, jež právě jmenovat se učily, aneb jim sám nakreslil čárkami: stoleček, stolici, domek, pejska a podobné věci. Štěbetaly sice mezitím některé, ukazujíce sobě vespolek práce své a vyčítaje si chyby, to ale větším nepřekáželo, a mělo-li se s většími něco důležitějšího a těžšího pracovati, odešli maličcí, jak se poučili, domů.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.