Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Průmysl a řemesla

Muzeum Napajedla

08. 09. 2016 - 02. 10. 2016

Průmyslové podniky i drobní živnostníci v Napajedlích do konce 2. světové války v textech, fotografiích projekcích a vzpomínkách pamětníků.

Součástí historie každého města je jeho řemeslná výroba. Také v Napajedlích bychom našli několik cechů, které dříve řemeslníky sdružovaly. Nástup průmyslové výroby ve druhé polovině 19. století je pak spojen s majiteli napajedelského panství, rody Stockau a Baltazzi. Panské podniky, jako byl pivovar, cukrovar či cihelna, jsou pozvolna následovány firmami obecními a soukromými. Hospodářský vzestup je přitom spojen se vznikem živnostenských společenstev a finančních ústavů, které umožnily podnikání také střední vrstvě obyvatelstva. Právě drobné firmy tvořily typickou součást prvorepublikové ekonomiky. Zavádění strojové výroby na druhé straně vyústilo až ve vznik moderních továrních provozů, z nichž nejdůležitější byly v Napajedlích firmy Slavia a Fatra, které dodnes patří k symbolům města.

Výstava v Muzeu Napajedla vznikla ve spolupráci s nadšeným historikem Ing. Karlem Kysilkou a za pomoci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Moravského zemského archivu v Brně - Státního okresního archivu Zlín.

Výstavu si můžete prohlédnout do 2. října.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.