Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

1. světová válka

Muzeum Nejdek

Výstava reflektuje události a průběh této události ze známých úhlů pohledu – rakousko-uherského, světového a regionálního. Velkou válku výstava přiblížuje prostřednictvím infopanelů, množství fotografií, vystavených zbraní i různých vyznamenání.

Velká válka, která zasáhla do životů našich předků před sto lety, bývá někdy opomíjena a zastíněna událostmi a konflikty, jež ji následovaly. A to zcela neprávem, neboť světová válka nejen že rozbila tehdejší polofeudální říše a vytvořila nové státy - mnohdy na základě pochybných nacionalismů - ale také poprvé v dějinách se začala projevovat jako totální válka, mobilizující všechny zdroje lidské, materiální, vědecké a mnohé jiné. Poprvé došlo ke genocidě jednoho národa národem jiným.
Hranice nově vzniklých států platí od té doby ve velké míře i po sto letech. Československo také vděčilo za svou samostatnost válečným událostem. Zároveň se zrodila hnutí na bázi nacionalismu (fašismus) nebo internacionalismu (komunismus), která pak hrála roli od let dvacátých až do pádu východního bloku.
Výstava slučuje stávající výstavu Muzea Sokolov a putovní výstavu o Velké válce našeho muzea. Informační panely přiblíží charakteristiky všech válečných front ve světě - od pekla zákopové války přes námořní i pouštní operace až po guerillovou válku v Africe - i válku v odrazu regionálním - na Karlovarsku. Data a množství fotografií doplní vystavené zbraně, vojenská výstroj, medaile a další předměty spojené s prvním světovým konfliktem moderní doby.

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.