Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Diktatura versus naděje

Zámek Žďár nad Sázavou (Muzeum nové generace)

02. 02. 2016 - 15. 03. 2016

Základním záměrem výstavy je zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu.

Výstava je součástí dlouhodobého výstavního projektu, jehož první část, zachycující 50. léta 20. století, byla veřejnosti představena na podzim roku 2009 v pražském Strahovském klášteře a poté putovala po českých a moravských diecézích. V letech 2011–2012 rozšířil autorský tým její časový záběr o léta šedesátá až osmdesátá a profiloval ji také jako podnět k zamyšlení nad úlohou duchovních tradic v životě národa.

„Výstava je součástí dlouhodobého výstavního projektu, jehož první část, zachycující 50. léta 20. století, byla veřejnosti představena na podzim roku 2009 v pražském Strahovském klášteře a poté putovala po českých a moravských diecézích. V letech 2011–2012 rozšířil autorský tým její časový záběr o léta šedesátá až osmdesátá a profi loval ji také jako podnět k zamyšlení nad úlohou duchovních tradic v životě národa. Takto byla poprvé představena v listopadu loňského roku na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě.

Velehradská prezentace představuje závěrečný díl tohoto projektu a je nejen mou povinností, ale především ctí poděkovat touto cestou svým obětavým spolupracovníkům, archivářům, historikům, kněžím, řeholníkům a řádovým sestrám, všem, kteří byli ochotni pomoci, všem, kteří výstavu podpořili. Je zejména jejich zásluhou, že se podařilo tento výstavní projekt realizovat na vysoké odborné úrovni a zároveň i občanským a neziskovým způsobem.“

Vladimíra Vaníčková, kurátorka výstavy

Plné vstupné: 40 Kč

Snížené vstupné (senior, dítě 6–18 let, studenti do 26 let, držitelé průkazu ZTP/P): 20 Kč

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.