Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Setkání betlemářů v Příboře VI.

Centrum tradičních technologií (CETRAT Příbor - pobočka Muzea Novojičínska)

14. 12. 2019

V příborské pobočce Muzea Novojičínska se v sobotu 14. prosince 2019 v době od 9.00 do 13.00 bude konat šestý ročník Setkání betlemářů.

Expozice muzea oživí tento den jedenáct řezbářů, předvádějících řezbářské techniky při výrobě betlémů. V rámci programu bude možné zakoupit některé jejich výrobky.

Řezbáři: Metoděj Beran z Příbora, Klement Brokeš z Havířova, Ivan Hejtmánek a Karel Chovanec z Rožnova pod Radhoštěm, Pavel Kahánek z Kopřivnice, Jaromír Kostelník z Příbora, Zdeněk Matyáš Valašské Klobuky, Kamil Kopřiva Valašské Klobouky, Rudolf Kowalczyk, Oldřich Unar z Opatovic a Milan Žlebčík z Příbora.

Setkání řezbářů  doprovodí gorolská muzika BUKOŃ


Vstupné 15,- Kč
Pořádá Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Město Příbor

Termín: sobota 14. 12. 2019, 9.00 – 13.00 hod.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Nová publikace Muzea Novojičínska „Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého“


Centrum tradičních technologií (CETRAT Příbor - pobočka Muzea Novojičínska)

Muzeum Novojičínska na přelomu roku 2019 a 2020 vydalo novou publikaci Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého. Určena je nejen pro pracovníky muzeí a odborných institucí zabývajících se lidovou kulturou ale pro okruh zájemců z řad široké veřejnosti.  Autory textů jsou PhDr. Václav Michalička, Ph.D. a Mgr. Monika Chromečková, autorkou fotografií Petra Vidomusová. Rozsah knihy v pevné knižní vazbě formátu B5 je 186 stran a obsahuje 125 barevných fotografií Autory textů jsou PhDr. Václav Michalička, Ph.D. a Mgr. Monika Chromečková, autorkou fotografií Petra Vidomusová. Rozsah knihy v pevné knižní vazbě formátu B5 je 186 stran a obsahuje 125 barevných fotografií. Kniha Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého vychází především z muzejních zkušeností s problematikou prezentace sbírkových předmětů. Výstavy historických betlémů pocházejících z konce 18. a z počátku 19. století jsou velmi oblíbené a nadmíru hojně vyhledávané, avšak návštěvnická veřejnost není v podstatě schopna u těchto betlémů vnímat bohatou symboliku a děje, jimiž disponují. Do mentality a zvláště do duševního obzoru lidových vrstev 18. a počátku 19. století je v dnešní době velmi obtížné proniknout a alespoň částečně je poznat. Člověk 21. století je v myšlení a chápání velmi vzdálen mentalitě a myšlenkovým postupům člověka 18. století. Určitou možnost pochopení jednotlivých betlémových scén a složitých dějových vrstev a rovněž částečné poznání toho, co lidé mohli tehdy vědět, vnímat a snad také prožívat, nám nabízí barokní náboženské texty primárně určené ne pro intelektuální elity, ale právě pro lidové vrstvy obyvatelstva. Takové texty v sobě obsahuje barokní kniha německého kapucína Martina z Kochemu v českém překladu Edelberta Nymburského Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny…, která při porovnávání s betlémovými scénami představuje informačně velmi zajímavý materiál. Díky až polopatickému výkladu jednotlivých scén spojených s narozením Ježíše Krista je tak možné pochopit mnohé z obsažného, v barokní době silně ukotveného sdělení betlémů z 18. a také 19. století. Konkrétně srovnání betlémových scén a barokního textu se věnuje tato publikace. Jako modelový příklad pro pochopení mnoha kulturních i sociálních aspektů vycházejících z barokní kultury byly vybrány betlémy z archaické betlemářské oblasti Příborska s ohledem na prostor širšího Novojičínska. Hlavním cílem celé publikace bylo zprostředkovat původní sdělení betlémů a podívat se podrobněji na to, jaké poselství a emoční potenciál v sobě prvotně obsahovaly. Proto zde velmi zásadní úlohu hrají fotografie jednotlivých scén, které jsou pojaté tak, aby vyjádřily daný obsah v kontextu s vybranými úryvky z barokní knihy Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše… Kniha byla podpořena z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR v programu na podporu tradiční lidové kultury.   Knihu je možné zakoupit na pokladnách Muzea Novojičínska, příspěvková organizace v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a v Muzeu v Příboře (cena 160,-) nebo si ji můžete objednat na adrese dana.indrakova@muzeumnj.cz https://www.muzeumnj.cz/muzeum-a-pametni-sin-sigmunda-freuda-v-pribore/aktualni-akce-5/nova-publikace-muzea-novojicinska.html

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.