Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Samostatne a pritom spoločne - lidé, příroda, krajina

Zámek Vsetín (Muzeum regionu Valašsko, p.o.)

23. 10. 2016 - 08. 01. 2017

Pracovníci Muzea regionu Valašsko a Vlastivedného múzea v Považské Bystrici v roce 2014 realizovali projekt financovaný z prostředků Fondu mikroprojektů Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika.

Projekt byl zaměřený na posílení a provázaní odborné činnosti pracovníků obou muzejí, které vyústilo v přípravu a realizaci společné panelové výstavy doplněné sbírkovými předměty a interaktivními prvky. Výstava je nyní ke zhlédnutí ve vsetínském zámku.

Výstava je zaměřena na život, lidi a přírodu - společnou historii obou přeshraničních regionů. Oba dva regiony prošly velmi podobným vývojem, kdy si byly v historii někdy blíž a někdy zase dělené hraniční čarou. Výstava se zabývá historickými hledisky vývoje krajiny a osídlení příhraničních hor a odrazem tohoto společného dědictví do současnosti. Do současnosti, kdy se již oba dva vyvíjejí opět v různých státech.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.