Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Skotsko, magický sever Británie

Zámek Kinských Valašské Meziříčí (Muzeum regionu Valašsko)

17. 05. 2015 - 30. 09. 2015

Vážení pedagogové, zveme Vás i vaše studenty na multimediální cestovatelskou přednášku s názvem Skotsko, magický sever Británie.

Lektor Jan Husák strávil ve Skotsku 6 intenzivních měsíců na pracovní stáži a rád se s vámi podělí o zážitky a zkušenosti. Navštívíme skotská města, památky i přírodní skvosty, budeme hlasovat o Skotské nezávislosti a bonusem na závěr bude ohnivý vikingský festival na Shetlandských ostrovech.

Multimediální cestovatelská přednáška je určená pro žáky základních a středních škol a je vhodným doplňkem výuky vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu a geografie. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní a gymnaziální vzdělávání, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplňuje průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana, Multikulturní a Environmentální výchova.

Součástí přednášky je i prohlídka výstavy "Skotsko ve fotografii".

Délka programu: 60 min (lze však přizpůsobit potřebám posluchačů)

Termíny: každou středu a čtvrtek (po domluvě možno i v jiné dny) do 30. 6. 2015

Cena programu: 15 Kč pro základní školy 20 Kč pro střední školy


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.