Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Ohlédnutí

Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

13. 11. 2015 - 08. 01. 2016

Akad. mal. Pavla Aubrechtová a akad. mal. Vladimír Gebauer vystavují kresby, grafiky, obrazy, koláže a asambláže na výstavě s názvem ,,Ohlédnutí " v Muzeu Nové Strašecí od 13. 11. 2015 do 10. 1. 2016.

,,Pavla Aubrechtová a Vladimír Gebauer patří ke generaci, která nastupovala v polovině 70. let v tíživé atmosféře, kdy se omezovala svoboda projevu ve všech tvůrčích oblastech. Jejich tvorba navazuje na experimentální tendence 60. let. Jejich rukopisy jsou čitelné, pro každého z nich typické. Přes 40 let jejich společného života si každý z nich zachoval vlastní rukopis, vlastní přístup k práci a vlastní fantazii..." Dr. D. Altenburg Kohl (úryvek z katalogu výstavy v Muzeu Montanelli v Praze)

Vyhledat muzeum


Aktuality

Naučná vycházka Klubu cesty za poznáním


Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Druhá naučná vycházka Klubu cesty za poznáním, tentokrát do Rakovníka. V měsíci říjnu připravil Klub cesty za poznáním ve spolupráci s Muzeem Nové Strašecí druhou zajímavou vycházku. V sobotu 22. října 2022 si prohlédneme architektonické zajímavosti kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku, jímž nás provede Ing. Arch. Eva Volfová, a následně přejdeme do Muzea T. G. M. v Rakovníku, kde nás Mgr. Lenka Šmídová seznámí s historií vzniku muzea, jeho činností a úkoly, prohlédneme si expozice a výstavy. Sraz je v 9.00 hodin u morového sloupu na náměstí v Rakovníku. Zájemci se mohou již nyní hlásit v pokladně muzea v Novém Strašecí a zde uhradit poplatek ve výši 30,- Kč. Děkujeme a těšíme se na společná přátelská setkání.

Přečíst více

Workshopy k výstavě Muzeum zevnitř

14. 10. 2022 - 04. 11. 2022
Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Workshopy pod odborným vedením konzervátorky Mgr. et BcA. Michaely Caranové, při kterých si budete moci samotnou péči přímo vyzkoušet na svých přinesených materiálech nebo na již připravených vzorcích. V září pro vás Muzeum Nové Strašecí otevřelo novou výstavu s názvem „Muzeum zevnitř aneb skrytá místa kulturních institucí“, jejímž hlavní cílem je představit veřejnosti ty činnosti, které jsou před běžným návštěvníkem muzea skryty, ale jsou nedílnou a dá se říct tou nejdůležitější součástí pracovní náplně všech muzejních pracovníků. Touto významnou činností je bezesporu péče o sbírkové předměty, které jsou jedinečnými nositeli historických informací. Prvním tématem, které bychom rádi veřejnosti prostřednictvím této výstavy představili, je péče o papírové sbírky. Návštěvníci zjistí, jak se o jednotlivé papírové sbírky pečuje, jaké jsou způsoby čištění papíru, usně a pergamenu, jaké existují způsoby spravování knižních desek, kování a textilních tkanic a na vlastní oči uvidí stav knihy před a po restaurování. Zajímavostí je pak i ukázka restaurování 3D objektů a dalších netradičních sbírkových předmětů jako je např. vějíř, globus či hrací karty. Součástí výstavy jsou také podrobné manuály a návody, jak si případně můžete vyspravit své vlastní poškozené předměty doma, včetně potřebných vhodných materiálů s odkazy, kde je pořídit. Pro zájemce jsme také připravili několik workshopů pod odborným vedením konzervátorky Mgr. et BcA. Michaely Caranové, při kterých si budete moci samotnou péči přímo vyzkoušet na svých přinesených materiálech nebo na již připravených vzorcích. Během workshopu pochopíte, jak je důležité, aby restaurátor neuděl při restaurování chybu, poněvadž by připravil národ o podstatnou část historie včetně informací o ní. Workshopy se uskuteční 14. října 2022 od 15 hodin a 4. listopadu 2022 od 10 hodin a je potřeba se na ně přihlásit buď prostřednictvím emailu nstraseci@muzeumtgm.cz nebo na telefonu 313 572 563. Děkujeme tímto všem spřáteleným institucím za spolupráci na celém projektu. Zároveň děkujeme Ministerstvu kultury ČR a Středočeskému kraji za poskytnutí financí a za podporu kreativního vzdělávání v paměťových institucích.

Přečíst více

Přednáška Klubu cesty za poznáním


Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Druhá přednáška z cyklu Historie Sudet - Muzeum Nové Strašecí   Podzimní čas je opravdu bohatý na kulturní program, a můžeme si tak vybírat z mnoha nabídek podle osobního zájmu. Klub cesty za poznáním opět zve širokou veřejnost do Muzea Nové Strašecí na zajímavé setkání. Cyklus Historie Sudet pokračuje 18. října 2022 od 17 hodin přednáškou Vývoj českého a německého jazyka na území Koruny české. Lektor PhDr. Václav Petrbok, Ph.D. představí české země jako kulturní prostor, v němž odedávna docházelo ke „stýkání a potýkání“ několika jazykových, kulturních a literárních společenství. V centru pozornosti bude prostředí česko- a německojazyčné, jeho utváření a vývoj až po tragické ukončení v letech 1938 – 1946. Vedle širších společenských a politických souvislostí vzájemného soužití si rovněž povíme o několika osobnostech, které dokládají složité utváření pro české země typického promíšení jazyků a kultur, které je pro budoucnost nadějí a výzvou. Každá historická etapa našich dějin i života lidí je velice zajímavá a mělo by být naší snahou orientovat se v minulých událostech a naučit se o nich přemýšlet.  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.