Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Dětství, dětinskost a kýč

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

15. 08. 2016

Kolokvium zaměřené na téma "Dětství, dětinskost a kýč" se koná v budově muzea od 9:00 a soustředí hned několik řečníků k tomuto tématu. Každý je zván k poslechu a následné rozpravě!

Kolokvium tématem navazuje na probíhající výstavu Umění KÝČE, výstupem kolokvia bude internetová publikace s ISSN, jež bude volně ke stažení na stránkách www.muzeumpe.cz.

Pokud máte zájem na kolokviu vystoupit s příspěvkem, zašlete prosím do 10. července přihlášku (jméno, instituce, téma příspěvku) na mail h.vondru@muzeumpe.cz.  

Dále do 7. srpna zašlete přesný název a abstrakt příspěvku (cca 5-10 vět). Délka vystoupení je maximálně 15 minut, po příspěvcích bude následovat diskuse. Do programu bude zahrnuta prohlídka výstavy Umění KÝČE. Neplatí se žádný účastnický poplatek.

Problematika kýče je v současné době aktuálním vědeckým i veřejným tématem. Je to fenomén, který mění svou formu, přestože jeho podstata zůstává stále stejná. Téma kolokvia má mezioborový charakter, vítáme příspěvky, které budou zaměřeny na pojetí kýče v konkrétním vědeckém či profesním zaměření (filosofie, estetika, psychologie, sociologie, pedagogika, muzejní pedagogika, dějiny umění), a také výtvarníky či tvůrce, vydavatele tvorby pro děti, atd.

Kolokvium je zamýšleno jako setkání odborné i laické veřejnosti k otevření diskuse vztažené k prvopočátkům obliby kýče, která pramení v dětství a zasahuje ve formě dětinskosti do života dospělých, kteří se kýčem obklopují.

Internetová publikace bude zahrnovat odborné články přednášejících, příspěvky přednesené na kolokviu, katalog výstavy, zprávy a fotografickou dokumentaci workshopů a celkové závěrečné hodnocení projektu Umění KÝČE. Elektronické publikaci bude přiřazeno ISSN, bude volně k dispozici ke stažení ve formátu PDF na stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – www.muzeumpe.cz. 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.