Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Umění KÝČE

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

14. 05. 2016 - 22. 08. 2016

Kýč je líbivý a podbízivý předmět, který v nás vyvolává krásné city a emoce. Kýčovité předměty jsou nedílnou součástí dnešního světa, a právě o tomto překrásném fenoménu připravilo Muzeum Vysočiny Pelhřimov výstavu

Problematika kýče je v současné době aktuálním tématem. Z mnoha stran můžeme zaslechnout diskuse o kýči, hovoří se o něm jak v masových sdělovacích prostředcích, tak na akademické půdě a v literárních kruzích. Je to fenomén, který stále mění svou formu, přestože jeho podstata zůstává stále stejná, je živou látkou, která se stále vyvíjí.

Výstava se zaměřuje na kýč z několika úhlů pohledu – v textové části představí historický vývoj tohoto fenoménu. V důsledku sociálních změn ve společnosti v osmnáctém a devatenáctém století, bylo nutné stanovit nové termíny pro specifické druhy umělecko-kulturní činnosti, která se dříve nevyskytovala. Konkrétní dataci vzniku kýče nelze přesně stanovit, na jeho rozšíření však měly vliv dvě kulturně-společenské roviny – průmyslová revoluce a romantismus.

Expozice je rozdělena do tří hlavní okruhů. Nejprve prezentuje specifickou pozici kýče vůči umění – kýč se často stává náhražkou umění, vychází z povrchních estetických potřeb společnosti, napodobuje pouze efekt, nikoliv duševní inspiraci, kterou vyvolává opravdové umění. Druhá část výstavy je zaměřena na kýč v běžném životě. Podbízivost kýče a jeho manipulace byla důmyslně používána jak v totalitní propagandě, tak v komerčním světě reklamy a masových médií. Kýč se často stává prostředkem pro manipulaci a otupění společnosti. Nejbarvitější částí výstavy budou tzv. soukromé kýče, které jsme shromažďovali přímo pro tuto výstavu. Ke každému soukromému kýči, který do muzea připutoval z řad široké veřejnosti, bude přiložen jeho vlastní příběh.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.