Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Portrétní galerie

Oblastní muzeum v Děčíně (Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace Ústeckého kraje)

 

Oblastní muzeum v Děčíně má ve své sbírce výtvarného umění i několik desítek portrétů od známých i neznámých autorů 17. – 20. století. Z významných děčínských umělců je zastoupen především malíř Franz Hochelber (1792 – 1853), z novější doby Hans Lorenz (1891 – 1943).

Kromě známých osobností panovníků či šlechticů jsou na portrétech vyobrazeni i neurození lidé, od významných měšťanů až po žánrové portréty rodin či podobizen dětí.

Původ sbírky portrétů je velmi různorodý: od starého fondu původního německého muzea po poválečné konfiskáty, při kterých identita řady portrétovaných lidí i autorů obrazů mnohdy upadla v zapomnění.

 

Pohleďte tedy do tváří mnohdy bezejmenných lidí, o jejichž existenci nám podávají svá svědectví právě tyto portréty, zamyslete se nad jejich hypotetickými osudy, dobou jejich vzniku a pomíjivosti lidského života.

 

Výstava je doplněna ukázkou historického nábytku a módními ženskými doplňky (měšťanské čepce) z muzejní sbírky.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.