Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

ZPRÁVA O KNIZE

Letohrádek Hvězda (Památník národního písemnictví)

Inovativní výstavní projekt věnovaný padesátiletému výročí prestižní soutěže Nejkrásnější české knihy roku.

Půl století trvající historii soutěže „Nejkrásnější české knihy roku“ mapuje výstavní projekt „ZPRÁVA O KNIZE“. Název prozrazuje, že historie soutěže nebude představena ve vyčerpávající úplnosti či strohém chronologickém přehledu, ale veřejnost bude mít naopak příležitost spatřit proměnlivost jednoho z nejstarších médií, jakým kniha je, skrze osobitý pohled autora výstavy Petra Babáka.

     Koncept výstavy podtrhuje také inovativní výstavní technologie, která prolamuje limity knihy v její fyzické podobě. Umožní totiž představit knihu ve výstavním prostoru letohrádku Hvězda a současně ji prostřednictvím digitálních médií přenést v reálním čase i mimo jeho zdi, do internetového prostředí. Závěrečná část výstavy s názvem „NEJVÍC KNIHA“ je věnována knize, která zdánlivě nepodléhá žádnému kánonu, knize, která zachycuje variabilitu její vizuální podoby, ale především širším tématům, které knihu v budoucnosti čekají.

Letohrádek Hvězda

22. 4. - 30. 8. 2015
Denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.