Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Restaurování dřevěné plastiky

Podřipské muzeum

Přednáška ak. mal. Jana Brodského a Mgr. Martiny Obrazové seznámí s procesem restaurace dřevěné plastiky.

Hlavním tématem bude zrestaurování dvou barokních plastik z kostela sv. Otmara v Hošťce. Opravy a další odborné zákroky probíhaly především v loňském roce. Veškeré práce byly provedeny v prostorách Podřipského muzea pod odborným vedením restaurátora Jiřího Brodského. Přednáška byla doprovázena bohatým fotografickým materiálem pořízeným v celém průběhu restaurace. Návštěvníci přednášky patřili mezi první, kteří měli příležitost prohlédnout si zrestaurovaná díla. Obě plastiky byly do muzea zapůjčeny společně s dřevěným polychromovaným krucifixem pocházejícím z 18. století, u kterého je naplánováno provedení sond a následné opravy.

Barokní dřevořezby Panny Marie, sv. Jana Evangelisty a krucifix původně pochází z kostela Narození Panny Marie v Hrušovanech, kde společně tvořily Kalvárii. Zprávu o nich nalézáme v inventáři vybavení kostela z roku 1880. Jedná se o soupis oltářů a jejich vybavení. Z archivních pramenů se dočteme o podobě druhého bočního oltáře na levé straně, kde se nacházel svatý kříž ze dřeva ve velikosti středně velkého muže a pod ním stály sochy Panny Marie Bolestné a sv. Jana Evangelisty. Popis tohoto oltáře souhlasí s právě restaurovanými sochami. Bohužel zde nelze dohledat autora plastik ani dataci vzniku děl. S určitostí lze říci, že k přesunu soch muselo nejdříve dojít až na přelomu 19. a 20. století.

Na základě stylové analýzy a restaurátorského průzkumu lze předpokládat, že obě řezby pochází přibližně z poloviny 17. století a jsou dílem jednoho autora. Původně měly dřevořezby roucha lazurované stříbrem se zvýrazněnými zlatými lemy. V pozdějších letech došlo k několika přemalbám rouch barevnou polychromií. Po odborné konzultaci se přistoupilo k zachování poslední barevné vrstvy, která byla na chybějících místech doplněna. Na některých místech byly záměrně ponechány sondy odhalující lazurované stříbro se zlatým dekorem na lemech šatů.

Obě dřevořezby budou v nejbližší době zakomponovány do stálé novověké expozice roudnického Podřipského muzea, později je doplní i velký krucifix.

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.