Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Zrestaurované barokní řezby v Podřipském muzeu

Podřipské muzeum

24. 09. 2015 - 23. 01. 2016

V Podřipském muzeu bylo nyní dokončeno restaurování dvou dřevořezeb – Panny Marie a sv. Jana Evangelisty, které pochází z druhé poloviny 17. století. Dřevořezby jsou dlouhodobě zapůjčené z kostela sv. Otmara v Hoštce za účelem jejich konzervace a vystavení ve stále muzejní expozici. Plastiky byly restaurovány za odborného vedení akademického malíře a restaurátora Jiřího Brodského. Plastiky z lipového dřeva původně pochází z kostela Narození Panny Marie v Hrušovanech, kde spolu s krucifixem tvořily kalvárii na druhém bočním oltáři. K přemístění z kostela v Hrušovanech do Hoštky došlo někdy na přelomu 19. a 20. století.

Na počátku byl proveden odborný restaurátorský průzkum, kdy sondy průzkumu ukázaly vzácné nálezy starších velmi hodnotných polychromií, které nebyly před průzkumem patrné. Během své existence řezby prošly dvěma zásahy, kdy jim byla změněna polychromie. Sondy zůstaly odkryté, aby si návštěvníci mohli představit původní barevnou podobu plastik ze 17. století. Původně byly lazurovány stříbrem se zlatými bordurami rouch. Inkarnáty – odstíny pleti jsou dosud nedotčeny pozdějšími zásahy. Po konzultaci s restaurátorem Jiřím Brodským byla sochám ponechána později provedená polychromie. V průběhu příštího roku je naplánováno umístění dřevořezeb do stálé expozice novověku.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.