Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

CESTA DO MINULOSTI (Archeologický výzkum obchvatu Chrudimi)

Regionální muzeum v Chrudimi

V letech 2011 až 2013 byl proveden doposud nejrozsáhlejší záchranný archeologický výzkum při stavbě obchvatu Chrudimi. Celkem bylo objeveno a archeologicky prozkoumáno 9 archeologických nalezišť.

plakat

Regionální muzeum v Chrudimi Vás srdečně zve na výstavu „Cesta do minulosti (Archeologický výzkum při stavbě obchvatu Chrudimi v letech 2011 - 2013)“. Pro návštěvníky jsme si připravili bohatý doprovodný program. Zájemci o archeologii se mohou těšit na podzimní cyklus přednášek realizovaný autorskou dvojicí PhDr. Janem Musilem a PhDr. Janem Frolíkem, CSc. (Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.), široká veřejnost na cyklus workshopů „Řemesla našich předků“ a mateřské, základní i střední školy na edukační programy. Výstava plná her a interaktivních úkolů nenechá žádného návštěvníka v klidu. Přijďte si ověřit své znalosti a seznámit se s novinkami z regionální archeologie.

 

CESTA DO MINULOSTI

V letech 2011 až 2013 byl proveden doposud nejrozsáhlejší záchranný archeologický výzkum při stavbě obchvatu Chrudimi. Celkem bylo objeveno a archeologicky prozkoumáno 9 archeologických nalezišť (Medlešice I

, Medlešice II, Vestec I, Vestec II, Vestec III, Chrudim-Větrník, Kočí I - III), přičemž jen dvě z těchto nalezišť byla do té doby známá.

Můžeme sm

ěle říci, že záchranný archeologický výzkum při stavbě moderní komunikace se stal pro archeology opravdovou „cestou do minulosti“, při které bylo prozkoumáno více než 2000 archeologických objektů, které pokrývaly rozsáhlé období zahrnující více než 7000 let naší minulosti od mladší doby kamenné po raný novověk. Vyjma pozůstatků pravěkých a raně 

středověkých osad se podařilo odkrýt část pohřebiště únětické 

kultury starší doby bronzové a žárovou nekropoli lužické kultury mladší doby bronzové. Mimo to byly doloženy doklady nepietního nakládání a rituálního lidojedství. Není bez zajímavosti, že se výzkumem podařilo odkrýt úsek středověké cesty, která fungovala od přelomu 14. a 15. století do 16. století, tedy pra pra pra předchůdce nynějšího obchvatu.

Návštěvníci výstavy se budou moci seznámit s výsledky tohoto výzkumu, kde nebudou chybět modely pravěkých hrobů, keltských pecí, cihlářské dílny a středověké cesty. Pro děti a mládež bude k dispozici edukační program realizovaný díky finanční podpoře Elektrárny Opatovice a. s. (odkrývání hrobu, interaktivní časová osa, nahlédnutí pod pokličku práce archeologa, zdobení pravěké keramiky ad.), pro širokou veřejnost jsme připravili podzimní cyklus archeologických přednášek:

  • čtvrtek 24. září 2015, 17:00 - Život a smrt na cestě minulostí
  • čtvrtek 8. října 2015, 17:00 - Kupci, řemeslníci a vojáci na cestě minulostí
  • čtvrtek 22. října 2015, 17:00 - Život v pravěké a raně středověké osadě

 

a podzimní cyklus workshopů „Řemesla našich předků“, který netradičním způsobem představí zpracování hlíny, obilí a kovu v dávné minulosti. Účastníci všech sobotních workshopů budou slosováni, na výherce čeká zasloužená odměna. Zveme Vás na tyto workshopy:

  • sobota 10. října 2015, 9:00 - 12:00 - Řeč pravěkých nádob
  • sobota 17. října 2015, 9:00 - 12:00 - Od obilí ke chlebu 
  • sobota 21. listopadu 2015, 9:00 - 12:00 - Od zbroje ke šperku

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.