Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Hledání výrazu: narodni muzeum

TIP: Příliš mnoho výsledků? Zkuste upřesnit vyhledávání výrazem v uvozovkách.

Národní muzeum (Národní památník na Vítkově)

4,8

Národní muzeum není jen jedna budova! I Národní památník na Vítkově je Národní muzeum. E-mail: oncd@nm.cz Telefon: 22 781 676 Ke nás najdete: Národní památník na Vítkově U Památníku 1900 130 00 Praha 3 Spojení: Od Ohrady parkem 1400 m Tram: Bus 133, 136, 207 zast. Ohrada Tram. 9, 10, 16 zast. Biskupcova Tram. 1, 9 zast. Ohrada Od Muzea Armády České republiky Bus 133, 175, 207 zast. U Památníku   Národní pamatník na Vítkově byl postaven v rozmezí let 1928 až 1938 k poctě československých legionářů podle projektu architekta J. Zázvorky. Expozice Křižovatky české a československé státnosti zachycuje nejvýznamnější zlomy v našich dějinách 20. století. Pro expozici bylo vybráno pět důležitých mezníků: vznik Československé republiky 1918, období Mnichova v roce 1938 a zánik Československa v roce 1939, obnovení Československa v roce 1945 a komunistický převrat v roce 1948, vznik československé federace v roce 1968 a pád komunismu v roce 1989, který následoval rozpad Československa v roce 1992. Expozice Laboratoř moci v podzemích prostorách Památníku, které byly vybudovány v 50. letech 20. století jako zázemí pro péči o mumifikované tělo Klementa Gottwalda, připomíná nejenom samotnou osobu prvního poúnorového dělnického prezidenta Klementa Gottwalda, ale - v náznaku - i komunistickou propagandu a období režimu 50. let 20. století ve svých nejhorších totalitních projevech.

Přečíst více

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (Národní zemědělské muzeum Praha)

5,0
   29. 01. 2020

https://nasetipynavylety.blogspot.com/2019/12/narodni-zemedelske-muzeum-praha.html?m=1

Přečíst více
Recenze přidal: Eva Malíková

Národní muzeum (Muzeum Antonína Dvořáka)

4,2

Národní muzeum není jen jedna budova! I Muzeum Antonína Dvořáka je Národní muzeum. České muzeum hudby - Muzeum Antonína Dvořáka E-mail: a_dvorak_museum@nm.cz Telefon: 224 918 013 Fax: 224 923 363 Kde nás najdete: Ke Karlovu 20 Praha 2, 120 00 Spojení: Tram: 4, 10, 16, 22 zast. Štěpánská Bus: 291 zast. Kateřinská, nebo Na Bojišti   Barokní letohrádek Amerika v Praze na Karlově, postaven v letech 1717 až 1720 podle projektu Karla Ignáce Dientzenhofera. V expozici Cesty Antonína Dvořáka je veřejnosti představen skladatelův klavír a další nábytek z jeho osobního majetku. Zahrada muzea je vyzdobena plastikami z dílny Matyáše Bernharda Brauna. V sále muzea, v 1. patře, se konají pravidelné koncerty. Pravidelné sezónní výstavy.

Přečíst více

Národní muzeum (Muzeum Bedřicha Smetany)

4,5

Národní muzeum není jen jedna budova! I Muzeum Bedřicha Smetany je Národní muzeum. České muzeum hudby - Muzeum E-mail: b_smetana_muzeum@nm.cz Telefon: 222 220 082, 723 555 437 Kde nás najdete: Novotného lávka 1 110 00 Praha 1 Spojení: Tram: 17, 18 zast. Staroměstská, nebo Karlovy lázně   Muzeum hudebního skladatele Bedřicha Smetany (1824-1884) bylo založeno v roce 1926. Nachází se na Vltavském břehu u Karlova mostu, v budově Staroměstské vodárny. Základ jeho sbírek tvoří Smetanova pozůstalost - rukopisy většiny skladeb, korespondence, dokumenty, deníky, kresby, portréty a osobní památky. Současná stálá expozice podává ucelený průřez skladatelovým plodným životem a dílem. Dokumenty k jeho stěžejním dílům jsou umístěny na zvláštních notových pultech, které lze od dirigentského pultu ozvučit laserovou taktovkou.

Přečíst více

Národní muzeum (Národní památník na Vítkově)

5,0
   07. 08. 2015

Expozice je velmi zajímavá. Mohla by být více obsáhlá. Chybí mi například rok 1945, justiční vraždy v 50. letech (např. Milada Horáková a jiné komunistické politické procesy), také Charta 77 je zmíněna jen okrajově. Velmi hezky jsou provedeny roky 1938, 1948, 1968 a 1989, avšak vše je docela stručně a na malém prostoru, takže zvláště dětem z toho může vznikat zmatek. Vizuálně a zážitkově je tato multimediální expozice velice hezká. Stejně tak povedená a zajímavá je i výstava Pohřby slavných, i když jsem také čekala obsáhlejší výstavu. I tak, pokud si muzeum projdete pečlivě, návštěva zabere minimálně dvě hodiny. Návštěva míst, kde býval K.G., je zajímavá také. Člověk si připomene, co se za minulého režimu dělo za absurdity. Celkově je toto muzeum velmi dobré připomenutí nedávné doby. Personál muzea v expozicích je velmi milý a ochotný. Na vyhlídku je nutné vyjet výtahem. Stále je u výtahu paní a vždy prohodí pár milých slov. Jediné personální minus bych dala nové paní v pokladně, kterou kontakt s návštěvníky obtěžuje. Jinak jsou tam lidé ale opravdu milí a rádi vždy řeknou k výstavě ještě něco navíc. Služby návštěvníkům jsou velmi dobré. Na doprovodných akcích jsme zde ještě nebyli, ale šli bychom rádi. Možná nejsou dostatečně často. Muzeum je vhodné i pro děti od cca 10 let.

Přečíst více
Recenze přidal: Jana Strnadová

Národní muzeum (Památník Jaroslava Ježka)

5,0

Národní muzeum není jen jedna budova! I Památník Jaroslava Ježka je Národní muzeum. České muzeum hudby - Památník Jaroslava Ježka E-mail: marketa_kabelkova@nm.cz Telefon: 257 257 777, 237 327 285 Kde nás najdete: Kaprova 10 110 00 Praha 1 Spojení: Metro: stanice Staroměstská Tram: 17, 18, zast. Staroměstská Původní Ježkův pokoj v soukromém bytě. Zařízení interiéru ve stylu funkcionalismu na přání skladatele navrhl jeho přítel, architekt František Zelenka, který byl též autorem scénických návrhů pro Osvobozené divadlo. Modrý pokoj, stejně jako ucelený soubor dokladů Ježkova tvůrčího odkazu, zůstal uchován díky péči skladatelovy matky Františky Ježkové a sestry Jarmily Strnadové. K vidění je zde mimo jiné také originální Ježkův klavír, knihovna a diskotéka.

Přečíst více

Národní technické muzeum

4,5

Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru. Staletí technického důvtipu představuje muzeum v budově na Letné ve 14 expozicích a řadě výstavních projektů. EXPOZICE: Architektura, stavitelství a design Doprava Astronomie Fotografický ateliér Hornictví Hutnictví Chemie kolem nás Interkamera Měření času Tiskařství Technika v domácnosti Technika hrou Televizní studio  

Přečíst více

Národní muzeum (České muzeum hudby)

4,4

Národní muzeum není jen jedna budova! I České muzeum hudby je Národní muzeum. Stálá expozice Člověk - nástroj - hudba E-mail: c_muzeum_hudby@nm.cz Telefon: 257 257 757 Kde nás najdete: České muzeum hudby Karmelitská 2, 118 01 Praha 1 Spojení: Tram: 12, 20, 22 zast. Hellichova České muzeum hudby - hudební expozice Národního muzea se nachází v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdaleny, který v období vrcholného a pozdního baroka patřil k ozdobám Malé Strany. Muzeum představuje přes 400 hudebních nástrojů, a to nejen jako jedinečné doklady řemeslné a umělecké zručnosti, ale rovněž jako základní prostředky mezi člověkem a hudbou. V Českém muzeu hudby se lze seznámit i se způsoby, jak se na jednotlivé nástroje hrálo a při jakých společenských příležitostech byly používány. K dispozici jsou slucházka pro poslech originálních nahávek. Pro dětské návštěvníky je připraven speciální průvodce s hádankami a úkoly. České muzeum hudby připravuje pravidelné sezónní výstavy a krátkodobé výstavky věnované jubilujícím hudebním skladatelům a jejich dílu.

Přečíst více

Národní muzeum (Nová budova Národního muzea)

4,3

Národní muzeum není jen jedna budova! I Nová budova Národního muzea je Národní muzeum. Kde nás najdete: Nová budova Národního muzea Budova bývalého Federálního shromáždění Spojení: Metro A, C, stanice Muzeum Tram: 11 zast. Muzeum Nová budova Národního muzea je objektem, který Národní muzeum převzalo v roce 2009 od Rádia Svobodná Evropa. Autorem projektu nejstarší části ve stylu klasicistní moderny byl Jaroslav Rössler, žák Jana Kotěry. Objekt dokončený v roce 1938 sloužil jako Pražská burza peněžní a zbožní. V letech 1945 až 1946 v ní sídlil Parlament Československé republiky. Přestavba včetně unikátní nástavby z roku 1946 byla provedena podle návrhu architektů Karla Pragera, Jiřího Kadeřábka a Jiřího Albrechta. Budova, kde až do roku 1992 sídlilo Federální shromáždění a po něm Rádio Svobodná Evropa, je nyní součástí Národního muzea, které jeho prostory využívá k pořádání sezónních výstav, v rámci nichž jsou prezentovány rozsáhlé sbírky jednotlivých muzeí Národního muzea a výsledky odborné činnosti jeho zaměstnanců.

Přečíst více

Národní muzeum (Muzeum české loutky a cirkusu)

4,3

Národní muzeum není jen jedna budova! I Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích je Národní muzeum. Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích E-mail: loutky_cirkus@nm.cz Telefon: 388 385 716 Kde nás najdete: Muzeum české loutky a cirkusu - Prachatice Velké náměstí 43 383 01 Prachatice Muzeum české loutky a cirkusu je moderní expozicí vytvořenou v roce 2006 v Prachaticích. První část expozice je věnována historii české loutky od nejstarších loutkářů přes rodinná a spolková divadla až k profesionálním scénám. Kromě tradičních Čertů a Kašpárků se návštěvníci setkají s loutkami zhotovenými podle předloh M. Alše, V. Suchardy či J. Trnky. Přímo v expozici je možnost shlédnout slavné inscenace loutkových her v historických divadélkách. Ve druhé části – v jediném cirkusovém muzeu v Čechách jsou vystaveny nejen plakáty, fotografie, dokumenty, ale návštěvník se ocitne v cirkusové manéži s hrazdami, perskou tyčí, jednokolkami, žonglérským náčiním a s cirkusovými kostýmy. Součástí expozice je i motocykl, na kterém jezdili Medvědi s Cibulkou. Ve filmových ukázkách ožívají v rukách předních českých kouzelníků vystavené kouzelnické rekvizity a aparáty (nejstarší z počátku 19. století). V žádném jiném českém muzeu není vystavena historická putovní atrakce – panoptikum s voskovými hlavami historických osobností i s pohyblivou mořskou pannou. V muzejním divadélku je možné vyzkoušet si práci loutkoherce a zahrát si vlastní divadlo.

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.