Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Muzea dle kritérií

etc.gallery

0,0

Přečíst více

Muchovo muzeum, s. r. o. (Kaunický palác)

0,0

První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově známého představitele secese Alfonse Muchy (1860 - 1939), je umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém centru Prahy. Expozice podává souhrnný pohled na výtvarné dílo Alfonse Muchy (1860-1939), kromě jeho Slovanské epopeje. Pozornost je soustředěna zejména na pařížské období (1887-1904), které je světově nejproslulejší. Zde se ukazuje ucelený soubor plakátů, v čele s nejvýznamnějšími plakáty pro Sarah Bernhardt, soubor charakteristických dekorativních panó, početná ukázka z Documents décoratifs (1902), ukázka z pařížských skicáků. Další dekorativní předměty, plastika a ukázky z knižní tvorby jsou uloženy ve vitrínách. Zvláštní skupiny jsou vytvořeny z plakátů vzniklých později v Čechách (1910-1939), z kreseb a olejomaleb. Není zanedbán ani vztah Muchy k Praze. V závěru expozice je náznak Muchova ateliéru s originálním nábytkem, fotografie jeho rodiny a souborem ateliérových fotografií pořízených Muchou v Paříži. Součástí expozice je také půlhodinový dokument o životě a díle Alfonse Muchy.

Přečíst více

Galerie Zlatá Husa

0,0

Přečíst více

Národní galerie v Praze (Šternberský palác – Sbírka starého umění)

0,0

Barokní Šternberský palác řadící se mezi nejvýznamnější díla české architektury patří Národní galerii již od roku 1947. K vidění je zde stálá expozice Evropské umění od antiky do závěru baroka. Kromě renesančního Schwarzenberského a klasicistního Salmovského zdobí Hradčanské náměstí i barokní Šternberský palác. Ten se řadí mezi nejvýznamnější díla české architektury nastupujícího vrcholného baroka. Vznikl díky hraběti Václavu Vojtěchovi ze Šternberka, jenž se rozhodl vystavět nový palác. Stavba tak byla zahájena v roce 1698, totožnost jejího architekta však není dodnes známa. Spekuluje se nad světově známými barokními architekty Kryštofem Dienzenhoferem, Janem Blažejem Santini-Aichelem či Giovanni Battistou Alliprandim. Roku 1811 koupila palác od Leopolda ze Šternberka Společnost vlasteneckých přátel umění a po několik následujících let byl stavebně upravován pro galerijní potřeby. Sbírky Společnosti byly pro veřejnost zpřístupněny v roce 1814. Následujících mnoho let se Šternberskému paláci měnili jeho majitelé, až do té doby, kdy roku 1947 připadl Národní galerii. V současnosti je zde vystavována stálá expozice Evropské umění od antiky do závěru baroka. Stálá expozice zahrnuje široké spetrum uměleckých děl. Návštěvníci mohou zhlédnout kolekci německého a rakouského malířství 15. – 18. století, italské mění 14. – 18. století, nizozemské umění 15. – 16. století, španělské umělce 16. – 18.století, francouzské malířství 17. – 18. století, vlámské a holandské umění 16. – 18. století. Vystaveny jsou mimo jiné i díla slavných umělců jako G. B. Tiepola, El Greca, F. Goyi, P. P. Rubense, H. Holbeina či A. Dürera.    

Přečíst více

Galerie Švestka

0,0

Přečíst více

Keplerovo muzeum

0,0

Přečíst více

Uhříněveské muzeum

0,0

Přečíst více

Galerie Klementinum

0,0

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.