Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Muzea dle kritérií

Uměleckoprůmyslové museum v Praze (Galerie Josefa Sudka)

0,0

Komorní galerie v bývalém bytě Josefa Sudka z let 1959–1976. historie Galerie Josefa Sudka se nachází v prostorách hradčanského domu U Luny (Úvoz 24), který od roku 1959 až do své smrti obýval český fotograf Josef Sudek (1896 Kolín n. L.—1976 Praha). V letech 1978 až 1988 byla UPM postupně předávána podstatná část umělcovy fotografické pozůstalosti. V roce 1989 převzalo museum prostory umělcova bytu do své správy. V roce 1995 zde byla zpřístupněna fotografická Galerie Josefa Sudka. Za života Josefa Sudka byl byt místem nesčetných schůzek. K přátelskému okruhu patřili mimo jiné básník Jaroslav Seifert, malíř Jan Zrzavý, architekt Otto Rothmayer a řada umělců nejrůznějších oborů. V bytě, který byl postupně zabydlován množstvím obrazů, rámů, skleněných číší, krabic a fotografických pomůcek, vznikla i řada slavných kompozic z cyklů Letecké vzpomínky, Velikonoční vzpomínky, Labyrinty a Skleněné labyrinty. Z tohoto bytu se Josef Sudek také vydával na své fotografické putování po pražských zahradách, parcích, ale i po milované periferii. výstavní program dílo Josefa Sudka (fotografické cykly, tématické okruhy, komparativní výstavy) osobnosti moderní české fotografie s důrazem na meziválečnou tvorbu dějiny fotografických pragensií od poloviny 19. století po současnost Otevírací doba úterý až neděle 11 - 17 hodin pondělí zavřeno   Vstupné základní 40 Kč snížené  20 Kč rodinné   40 Kč

Přečíst více

Národní galerie v Praze (Valdštejnská jízdarna)

0,0

Jízdárna se nachází v zahradě komplexu raně barokního paláce, který pro Albrechta z Valdštejna vybudovali italští architekti Andrea Spezza a Nicolo Sebregondi. Po náročné rekonstrukci v roce 2000 byla jízdárna opět zpřístupněna veřejnosti a je využívaná pro konání sezónních výstav Národní galerie.

Přečíst více

Lužický seminář (Lužický seminář - muzeum, knihovna a galerie)

0,0

Místo pro setkávání mezi Čechy a Lužickými Srby v přízemí budovy. Sídlí zde Společnost přátel Lužice a Hórnikova lužickosrbská knihovna. V letech 1728-1954 zde byla (s krátkými přastávkami) lužická kolej pro studenty bohosloví, v závěrečné fázi i dalších univerzitních oborů. V přízemí (bývalá jídelna) je dnes prostor s malým muzeem, knihovnou a galerií, který slouží pro setkávání mezi Čechy a Lužickými Srby, pro různé přednášky a jiné akce. Sídlí zde Společnost přátel Lužice a Hórnikova lužickosrbská knihovna.

Přečíst více

Speculum Alchmiae Prague

0,0

Muzeum zpřístupňuje renesanční interiéry 16. století se vstupem do pražských katakomb s unikátní alchymistickou laboratoří. Muzeum sídlí v jednom z nejstarších domů Starého Města, který se jako jeden z mála ve čtvrti Josefov zachoval po asanaci větší části židovského města v 19. století.

Přečíst více

Galerie Emilie Paličkové

0,0

Přečíst více

Národní kulturní památka Vyšehrad (Cihelná brána, kasematy a sál Gorlice)

0,0

Empírová Cihelná brána, zvaná též Nová. Dal ji postavit pražský místodržící Karel Chotek v souvislosti s vybudováním nové komunikace v letech 1841-1842. Stálá historická expozice Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevněnív Cihelné bráně si klade za cíl prezentovat vývoj pevnosti Vyšehrad v kontextu historie pražského opevňovacího systému.

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.