Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Muzea dle kritérií

Národní památník hrdinů heydrichiády – místo smíření při Pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje

4,5

Místo úkrytu a boje sedmi československých parašutistů během druhé světové války. Návštěvníky čeká expozice věnovaná jedné z nejvýznamnějších kapitol našich dějin 20. století.  Vlastní expozice je umístěna před samotnou kryptou, ve které zemřeli čtyři ze sedmi československých parašutistů ukrývajících se v červnu 1942 v kostele. Kromě základních informací o období let 1938 až 1945 je expozice doplněna o řadu unikátních předmětů a audiovizí. V úvodu se návštěvníci seznámí s osudovými dny podzimu 1938, historií vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939, nástupem Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v září 1941 a nastolením krvavého teroru na našem území. Další část líčí okolnosti příprav a průběh Operace ANTHROPOID až do jejího vyvrcholení dne 27. května 1942, kdy byl uskutečně atentát na R. Heydricha. Závěr expozice je věnován tragickým osudům parašutistů i jejich spolupracovníků z řad domácího odboje (zvláště příslušníků Sokola a české pravoslavné církve), bez jejichž pomoci by se atentát nemohl nikdy uskutečnit. Boj parašutistů s přesilou okupantů vyvrcholil v chrámu sv. Cyrila a Metoděje 18. června 1942. Krypta pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje získala v rámci expozice zcela novou pietní podobu. V jejím prostoru jsou umístěny bronzové busty parašutistů akad. soch. Milana Bendy,  doplněné životopisy. Jedno z nejpamátnějších míst naší novodobé historie dnes má podobu odpovídající jeho významu.  

Přečíst více

Novoměstská radnice

4,5

V reprezentačních prostorách této národní kulturní památky se konají zajímavé kulturní a společenské akce pro veřejnost /výstavy, koncerty, festivaly a pod./ a též svatební obřady i akce pro uzavřenou společnost. Dominantou Noměstské radnice je její věž vysoká téměř 70 m a nabízí překrásný výhled na Prahu. Na ochoz vede 221 schodů. Výtah není k dispozici. Věž je otevřena od jara do podzimu (út - ne 10 -18 hod) - bližší info o věži a o vstupném do věže na www.nrpraha.cz/vez/ Ve Věži a v Galerii v přízemí je mezi 12. - 13. hodinou 30 minut pauza na oběd.   V Galerii ve věži proíhají krátkodobé výstavy a v bývalém bytě věžníka pod ochozem věže se nachází stálá expozice o historii Nového města a přilehlého Karlova náměstí a představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničjících celou pražskou kotlinu.   Na nádvoří se nachází kavárna Café Neustadt www.cafeneustadt.cz . Ve výstavních prostorách II. p. probíhá dlouhodobá Neviditelná výstava www.neviditelna.cz .   Veškeré informace o dění na Novoměstské radnici naleznou návštěvníci na webových a facebookových stránkách NR: http://www.nrpraha.cz/program/ www.facebook.com/NRpraha   Ve Věži a v Galerii v přízemí Novoměstské radnice je mezi 12. - 13. hodinou 30 minut polední pauza.

Přečíst více

Národní muzeum (Muzeum Bedřicha Smetany)

4,5

Národní muzeum není jen jedna budova! I Muzeum Bedřicha Smetany je Národní muzeum. České muzeum hudby - Muzeum E-mail: b_smetana_muzeum@nm.cz Telefon: 222 220 082, 723 555 437 Kde nás najdete: Novotného lávka 1 110 00 Praha 1 Spojení: Tram: 17, 18 zast. Staroměstská, nebo Karlovy lázně   Muzeum hudebního skladatele Bedřicha Smetany (1824-1884) bylo založeno v roce 1926. Nachází se na Vltavském břehu u Karlova mostu, v budově Staroměstské vodárny. Základ jeho sbírek tvoří Smetanova pozůstalost - rukopisy většiny skladeb, korespondence, dokumenty, deníky, kresby, portréty a osobní památky. Současná stálá expozice podává ucelený průřez skladatelovým plodným životem a dílem. Dokumenty k jeho stěžejním dílům jsou umístěny na zvláštních notových pultech, které lze od dirigentského pultu ozvučit laserovou taktovkou.

Přečíst více

Národní technické muzeum

4,5

Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru. Staletí technického důvtipu představuje muzeum v budově na Letné ve 14 expozicích a řadě výstavních projektů. EXPOZICE: Architektura, stavitelství a design Doprava Astronomie Fotografický ateliér Hornictví Hutnictví Chemie kolem nás Interkamera Měření času Tiskařství Technika v domácnosti Technika hrou Televizní studio  

Přečíst více

Národní muzeum (České muzeum hudby)

4,4

Národní muzeum není jen jedna budova! I České muzeum hudby je Národní muzeum. Stálá expozice Člověk - nástroj - hudba E-mail: c_muzeum_hudby@nm.cz Telefon: 257 257 757 Kde nás najdete: České muzeum hudby Karmelitská 2, 118 01 Praha 1 Spojení: Tram: 12, 20, 22 zast. Hellichova České muzeum hudby - hudební expozice Národního muzea se nachází v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdaleny, který v období vrcholného a pozdního baroka patřil k ozdobám Malé Strany. Muzeum představuje přes 400 hudebních nástrojů, a to nejen jako jedinečné doklady řemeslné a umělecké zručnosti, ale rovněž jako základní prostředky mezi člověkem a hudbou. V Českém muzeu hudby se lze seznámit i se způsoby, jak se na jednotlivé nástroje hrálo a při jakých společenských příležitostech byly používány. K dispozici jsou slucházka pro poslech originálních nahávek. Pro dětské návštěvníky je připraven speciální průvodce s hádankami a úkoly. České muzeum hudby připravuje pravidelné sezónní výstavy a krátkodobé výstavky věnované jubilujícím hudebním skladatelům a jejich dílu.

Přečíst více

Loreta Praha, Mariánske poutní místo s klenotnicí a muzeem (LORETA PRAHA)

4,3

Barokní poutní místo, zvonohra, Loretánská klenotnice, 3D model krypty, sezónní výstavy. / Baroque pilgrimage site, carillon, Loreto Treasury, 3D model of the crypt, seasonal exhibitions. Pražská Loreta je nesmírně pestré místo, spojující v sobě tři hlavní "mody" fungování: 1) LORETA MUZEJNÍ - každý den se Loreta otevírá pro návštěvníky jako muzeum. V rámci individuální prohlídky je možno projít prakticky celým areálem, prohlédnout si všech šest kaplí v ambitu, samotnou Loretánskou kapli uprostřed arkádového dvora - Santa Casu a nádherný rokokový interiér kostela Narození Páně. V patře ambitu na návštěvíky čeká zážitek z proslulé klenotnice, jejímž zlatým hřebem je Diamantová mostrance ozdobená neuvěřitelnými 6.222 diamanty. Díky nedávné sezónní výstavě Skrytá tvář Loretánského pokladu je aktuálně v prostorách ambitu vystaven prakticky celý soubor světoznámého pokladu, včetně nově restaurovaných děl, která byla dosud uložena v depozitářích. Na léto 2016 se připravuje nová výstava Dientzenhoferové a Loreta, která představí stavební vývoj Lorety s akcentem na pozoruhodnou architekturu hlavního průčelí, jež právě prochází náročnou rekonstrukcí. Loreta je zajímavým cílem také pro školní skupiny - nabízíme skupinové slevy pro žáky ZŠ i studenty SŠ. 2) LORETA DUCHOVNÍ - mimo otevírací dobu Lorety jako muzea je Loreta přístupná poutníkům. Pravidelné mše svaté, ale i individuální poutní mše pro skupiny poutníků z celého světa navazují na duchovní tradici poutního místa, jehož historie sahá hluboko do 17. století. Chcete-li okusit duchovní rozměr Lorety a plánujete-li pouť do Prahy, neváhejte nás kontaktovat! V r. 2016 se Loreta poprvé zapojí do mezinárodního projektu Noc kostelů, který se letos bude konat v pátek 10. června. 3) LORETA HUDEBNÍ - staletá hudební tradice místa je závazkem i výzvou pro současnost. Loreta jako jediný objekt v republice disponuje výjimečným hudebním nástrojem - barokní zvonohrou, která loni oslavila kulaté 320. výročí svého vzniku. Většina návštěvníků města ví, že automat zvonohry hraje každou celou hodinu mariánskou píseň Tisíckráte pozdravujem Tebe, méně lidí tuší, že zvonky se také dají ovládat klaviaturou jako skutečný hudební nástroj. Loreta celoročně o nedělích a svátcích pořádá koncerty zvonohry - neváhejte a spojte svou návštěvu s nevšedním hudebním zážitkem - program koncertů je na webu a FB Lorety! Také varhany v kostele Narození Páně jsou vynikajícím koncertním nástrojem. Pokud nás navštívíte v sobotu odpoledne, můžete v rámci prohlídky vyslechnout varhanní koncert (koncerty se konají v období duben-říjen). Nabízíme také speciální akci "Otevřený kůr" - komentovanou prohlídku varhan s ukázkami hry na tento královský nástroj. Aktuální nabídku dalších koncertů najdete na našich webových stránkách. Těšíme se na vaši návštěvu!  

Přečíst více

Pražský hrad (Zlatá ulička)

4,3

Přečíst více

Poštovní muzeum Praha

4,3

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.