Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Muzea dle kritérií

Muzeum hlavního města Prahy (Podskalská celnice na Výtoni)

4,3

Budova bývalé celnice na Výtoni, čp. 412 na dnešním Rašínově nábřeží, je vedle raně barokního původního farního kostelíka sv. Kosmy a Damiána posledním zachovaným zbytkem starobylé osady Podskalí. Budova bývalé celnice na Výtoni, čp. 412 na dnešním Rašínově nábřeží, je vedle raně barokního původního farního kostelíka sv. Kosmy a Damiána posledním zachovaným zbytkem starobylé osady Podskalí. Stálá expozice: Zaniklé Podskalí a život na Vltavě Expozice v Podskalské celnici, unikátní renesanční budově se srubovým patrem, vystavěné v 16. století, nabídne návštěvníkovi možnost seznámit se s historií Podskalí a původním účelem stavby, jednalo se totiž o místo, kde se vybíralo clo ze dřeva připlaveného do Prahy. Podskalská celnice představuje poslední připomínku starého Podskalí, dnes zcela přeměněné pražské čtvrti na břehu Vltavy, jejíž domky, charakteristické dřevařské ohrady i vorové přístavy musely ustoupit moderní výstavbě na konci 19. a počátkem 20. století. Život plavců, obchodníků s dřívím, dřevařů, pískařů, ledařů a dalších „lidí od vody“ je naštěstí plasticky zachycen na velkém množství fotografií, případně kreseb, s nimiž se návštěvník bude moci seznámit, stejně tak jako s nástroji používanými podskalskými řemeslníky. Expozice je zaměřena i na dokumentaci proměn dopravy na Vltavě v okolí Prahy – podobu tradiční voroplavby či rozvoj lodní dopravy může návštěvník sledovat opět prostřednictvím dobové fotodokumentace se zapojením prezentačních možností moderní techniky. Pro názornou představu o reálné podobě vorových pramenů a vltavských plavidel jsou v expozici opět umístěny modely lodí i voru. Celé pojetí expozice je zaměřeno i na atraktivitu pro dětské návštěvníky, kteří zde naleznou interaktivní prvky lákající k opakovaným návštěvám. Rodiny s dětmi jistě uvítají i herní koutek na prostranství před budovou s využitím herních prvků s tématikou plavby a voroplavby. Otevřeno: po-pá zavřeno                 so-ne 9.00 – 18.00      

Přečíst více

Poštovní muzeum Praha

4,3

Sběratelé i zájemci historie známek mohou navštívit Poštovní muzeum v Praze, kde si prohlédnou např. expozici poštovních známek, unikátů i padělků, známky nejstarší, ale i specializované sbírky a dopisy s otisky razítek. Sídlo Poštovního muzea je umístěné v barokním domě ze 17. století v centrální části Prahy, který je součástí pražské památkové rezervace UNESCO. Přehled expozic: stálá expozice poštovních známek České republiky a Československa včetně obálek prvního dne (FDC), filatelistických unikátů a padělků nejstarší známky evropských i mimoevropských zemí, známky OSN specializované sbírky známkové tvorby – Hradčany, ruská zemstva, klasické rakouské poštovní známky do roku 1918, staroněmecké státy do roku 1871 aj. předznámkové dopisy, otisky razítek, první novinové známky světa příležitostné výstavy známkové tvorby a historie poštovnictví knihovna a studovna filatelistické a poštovně historické literatury původní měšťanský interiér z poloviny 19. století – čtyři salónky s nástěnnými malbami Josefa Navrátila  

Přečíst více

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (Národní zemědělské muzeum Praha)

4,3

Je jiná oblast lidského snažení, která více přispívá k zajištění života každého z nás, než zemědělství? Nabízíme unikátní pohled na vše, co zemědělství zahrnuje, lesnictví, rybářství, pivovarnictví, vinařství, potravinářství, myslivost, gastronomii. Je to, co je nezbytným předpokladem života každého z nás všední nebo právě nevšední? V muzeu vám to prozradíme. Národní zemědělské muzeum má pět poboček, přičemž ta hlavní, pražská, sídlí v Praze 7 na Letné. ZEMĚDĚLSTVÍ  Najdete tu unikítní sbírkové předměty včetně mnoha preparátů hospodářských zvířat, poslechnete si příběhy našich předků, seznámíte se s historií zemědělství i koloběhem hospodářského roku. Prohlédnete si originální ruchadlo bratranců Vveverkových, které započalo v 19. století éru nových technologií a inovací v zemědělství, a řadu dalších exponátů. Expozice vznikla při příležitosti stého výročí založení Národního zemědělského muzea.        GASTRONOMIE V dětské gastronomické herně si mohou nejmenší návštěvníci muzea vyzkoušet nakupování, vaření, zacházení s potravinami a dozví se, proč je dobré kupovat místní produkty. Seznámí se také s kuchyněmi našich babiček a prababiček a v neposlední řadě se naučí správnému stolování. Součástí expozice gastronomie je moderně vybavené gastrostudio, kde mají dospělí návštěvníci příležitost účastnit se seminářů, přednášek či kurzů vaření pod vedením špičkových kuchařů. Organizuje je Kulinářský institut Marie Sandtnerové.    VODA V KRAJINĚ Voda jako základ života, voda jako krajinotvorný prvek ve všech jejích podobách, voda jako živel i ta zkrocená, sloužící lidem, tvoří dějové okruhy a vrstevnaté obrazy v expozici vyprávěné tak, aby oslovily široké návštěvnické spektrum. Expozice zahrnuje velmi širokou škálu sdělení, souvisejících s významem a rolí vody v našem životě.     OBJEVOVNA Objevovna nemá charakter typicky expoziční a blíží se spíše studovně – badatelně. Jejím posláním je nabídnout všem zvídavým návštěvníkům “objevovat“ nové poznatky a informace k tematickým expozicím a zemědělským oborům zastoupených v Národním zemědělském muzeu.    ŽIVOT -  STŘEŠNÍ ZAHRADA Otevřená střecha Národního zemědělského muzea s Živou zahradou vyhlídek – výjimečným pohledem na Prahu. A také s bylinkovým záhonem, ovocnými stromky, včelími úly, výstavními panely a piknikovými loučkami.    MYSLIVOST  Expozice vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, postoje, poslání, profese i koníčka mnoha lidí, oboru s tradicí, kde role člověka byla vždy zásadní. Příběh myslivosti vyprávíme klasickou formou i virtuálními efekty, exponáty i dynamickou interaktivní prezentací umožňující zasahovat do "dějů", i mechanickými prostředky dovolujícími člověku je ovládat. Tajemný svět všemožných smyslových vjemů kombinuje dojem reality i pohádky.            LABORATOŘ TICHA Audiovizuální instalace  z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015 je nyní v Praze. Živý les vsazený do futuristické laboratoře umožní pomocí moderních technologií návštěvníkům nahlédnout až do buněčné úrovně lesního biotopu. I neaktivita může být interaktivní. Čím pomaleji jdeme přírodou, tím větší tajemství nám odkrývá. Laboratoř ticha navazuje na českou tradici audiovizuální tvorby a propojuje řadu oborů, design, moderní technologie, jemnou optiku, robotiku a botaniku. Vyspělá technologie nás vrací tam, odkud jsme vyšli - do přírody.     RYBÁŘSTVÍ Charakteristickým rysem expozice je dynamický a interaktivní koncept a také celá řada živých exponátů. Expozice rybářství je velmi moderní, interaktivní, s využitím množství audio-vizuální techniky, se zapojením zvukových a animačních technologií. Rybolov je zde představen jako jeden z nejstarších zdrojů obživy lidstva, potravinový fenomén, ale ve spojení s rybníkářstvím také jako významná činnost člověka po staletí ovlivňující krajinu.    JEDE TRAKTOR Sbírka zemědělské techniky NZM – unikátní historické traktory a stroje, interaktivní program pro děti i pro dospělé. Vystavené stroje pocházejí z podsbírky historické zemědělské techniky, jedné z typově nejucelenějších kolekcí svého druhu v Evropě, která je uložena a prezentována na naší pobočce NZM Čáslav.  Pro expozici je připraven i lektorský program pro školy, který seznamuje s historií i vývojem a využitím traktoru jako neodmyslitelného pomocníka zemědělce.      - - - - - - - -    Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další 4 pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice).  Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Kontakt: NZM, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz.  

Přečíst více

Muzeum Karlova mostu

4,3

Přečíst více

Národní muzeum (Nová budova Národního muzea)

4,3

Národní muzeum není jen jedna budova! I Nová budova Národního muzea je Národní muzeum. Kde nás najdete: Nová budova Národního muzea Budova bývalého Federálního shromáždění Spojení: Metro A, C, stanice Muzeum Tram: 11 zast. Muzeum Nová budova Národního muzea je objektem, který Národní muzeum převzalo v roce 2009 od Rádia Svobodná Evropa. Autorem projektu nejstarší části ve stylu klasicistní moderny byl Jaroslav Rössler, žák Jana Kotěry. Objekt dokončený v roce 1938 sloužil jako Pražská burza peněžní a zbožní. V letech 1945 až 1946 v ní sídlil Parlament Československé republiky. Přestavba včetně unikátní nástavby z roku 1946 byla provedena podle návrhu architektů Karla Pragera, Jiřího Kadeřábka a Jiřího Albrechta. Budova, kde až do roku 1992 sídlilo Federální shromáždění a po něm Rádio Svobodná Evropa, je nyní součástí Národního muzea, které jeho prostory využívá k pořádání sezónních výstav, v rámci nichž jsou prezentovány rozsáhlé sbírky jednotlivých muzeí Národního muzea a výsledky odborné činnosti jeho zaměstnanců.

Přečíst více

Národní muzeum (Národopisné muzeum Národního muzea)

4,2

Národní muzeum není jen jedna budova! I Národopisné muzeum je Národní muzeum. Národopisná expozice Národního muzea E-mail: narodopis@nm.cz Telefon: 257 214 806 Kde nás najdete: Letohrádek Kinských Kinského zahrada 98 150 00, Praha 5 Spojení: Tram. 6, 9, 12, 20 zast. Švandovo divadlo Bus. 176 zast. Kobrova, nebo Švandovo divadlo Zajímají Vás lidové zvyky a tradice? Jak se lidé oblékali, jak bydleli, co jedli, s čím si hráli? Čeho se naši předci báli a čemu věřili? Chcete vědět, kdo jedl z koutního hrnce a k čemu bylo trdlo? Pak navštivte Musaion – Národopisné oddělení Národního muzea, které spravuje na 200 000 sbírkových předmětů. Ty nejzajímavější si můžete prohlédnout v národopisné expozici, která získala ocenění České národopisné společnosti za rok 2005 a v roce 2007 byla nominovaná na cenu Evropské muzeum roku. A to není všechno. Během roku můžete v Musaionu shlédnout řadu výstav, folklorních koncertů a expozičních řemeslných dílen. Také se můžete účastnit nejrůznějších výtvarných dílen a workshopů. Klasicistní letohrádek Kinských, sídlo Musaionu, byl postaven v letech 1827-1831 architektem Heinrichem Kochem. Po prohlídce Musaionu lze navštívit unikátní roubený kostel sv. archanděla Michaela ze 17. století, převezený do Prahy z Podkarpatské Rusi a přehlédnout si dřevěnou zvoničku z Valašska a barokní boží muka ze Žižkova.

Přečíst více

Obecní dům

4,2

Secesní národní kulturní památka, ve které se nachází kavárna, restaurace či bar a probíhají zde turistické prohlídky, výstavy, koncerty, plesy, módní přehlídky, kongresy a mnoho dalšího. Národní kulturní památka Obecní dům patří k nejvýznamějším secesním stavbám v Praze. Vybudován byl mezi lety 1905-1912 dle projektu architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky. Budova vznikla se záměrem stát se centrem českého kulturního a společenského života v tehdy rozdělené česko-německé Praze, proto je koncipován jako monumentální reprezentativní palác. Navíc se na jeho výzdobě podíleli ve své době nejvýznamější čeští malíři a sochaři - Alfons Mucha, Mikoláš Aleš, Max Švabinský, Josef Václav Myslbek a mnoho dalších. Od svého počátku byl předurčen k velkým věcem a stal se tak svědkem bezpočtu významných politických aktů novodobých českých dějin - 28.10.1918 zde byl vyhlášen samostatný stát Čechů a Slováků, v listopadu 1989 zde komunistická vláda poprvé jednala s Občanským fórem v čele s Václavem Havlem. Ovšem již od roku 1912 je Obecní dům místem výstav. Z nedávné historie jmenujme ty nejvýznamější výstavy - František Tröster, Amedeo Modigliani, Alfons Mucha, Secese – vitální umění 1900, Matragi – Timeless. Do budoucna návštěvníkům Obecního domu připravujeme retrospektivní výstavu Jiřího Anderleho (2016) a Jana Šafránka na rok 2017.

Přečíst více

Národní muzeum (Muzeum Antonína Dvořáka)

4,2

Národní muzeum není jen jedna budova! I Muzeum Antonína Dvořáka je Národní muzeum. České muzeum hudby - Muzeum Antonína Dvořáka E-mail: a_dvorak_museum@nm.cz Telefon: 224 918 013 Fax: 224 923 363 Kde nás najdete: Ke Karlovu 20 Praha 2, 120 00 Spojení: Tram: 4, 10, 16, 22 zast. Štěpánská Bus: 291 zast. Kateřinská, nebo Na Bojišti   Barokní letohrádek Amerika v Praze na Karlově, postaven v letech 1717 až 1720 podle projektu Karla Ignáce Dientzenhofera. V expozici Cesty Antonína Dvořáka je veřejnosti představen skladatelův klavír a další nábytek z jeho osobního majetku. Zahrada muzea je vyzdobena plastikami z dílny Matyáše Bernharda Brauna. V sále muzea, v 1. patře, se konají pravidelné koncerty. Pravidelné sezónní výstavy.

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.