Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Muzea dle kritérií

Muzeum T. G. M. Rakovník (Muzeum T. G. Masaryka v Lánech)

5,0

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech prezentuje osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, jeho rodinu a historické události spojené s jeho osobou. Muzeum sídlí v bezbariérovém a v architektonicky velmi zajímavě upraveném dobovém špýcharu z 18. století. V areálu muzea je kavárna. Otevírací doba: KVĚTEN - ZÁŘÍ pondělí - zavřeno úterý - neděle, svátky - 9.00 - 17.00 ŘÍJEN pondělí - zavřeno úterý - pátek - 9.00 - 17.00 sobota, neděle, svátky -10.00 - 16.00 LISTOPAD - DUBEN pondělí - zavřeno úterý - pátek - 9.00 - 16.00 sobota, neděle, svátky - 10.00 - 16.00 Změna otevírací doby vyhrazena. Pro skupiny 15 a více osob je možné zajistit otevření muzea i mimo návštěvní hodiny. Pro rezervaci konkrétního termínu volejte na T: 313 511 209 (minimálně 24 hodin předem), nebo pište na mail: lany@muzeumtgm.cz Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti do 15ti let 30,- Kč rodinná vstupenka (max.2 dospělí a 2 děti do 15ti let): 100,- Kč školy: 15,- Kč; za lektorský program je jednorázový poplatek na skupinu 100,- Kč senioři 30,- Kč Prostory muzea jsou bezbariérové. V Muzeu T. G. Masaryka v Lánech je Family Point Family Point Family Point - místo pro celou rodinu Budova Muzea T. G. Masaryka v Lánech Interiér muzea T. G. Masaryka v Lánech Interiér muzea s výzdobou, kterou realizovala Střední odborná škola Poděbrady ve spolupráci s Ing. Šindelářem z kláštěra v Teplé    

Přečíst více

Muzeum T. G. M. Rakovník (Galerie Samson - Cafée)

5,0

Na rohu uličky V brance ve vchodu do bývalého židovského ghetta se nachází tzv. "Samsonův dům", č.p.233 OTEVÍRACÍ DOBA: po - pá: 9.00 - 17.00 hodin so,ne: zavřeno VSTUPNÉ:  jednotné vstupné 5,- Kč  děti do 6ti let zdarma a matky s dětmi do 5 let zdarma vstupné též v rámci vstupenky do muzea Galerie Samson Cafée je nekuřácká kavárna, kde si lze objednat několik druhů kávy, čaje, a dalších nápojů. V pokladně je možný nákup uměleckých předmětů a drobných dárků. Pořádají se zde výstavy převážně regionálních výtvarníků, literární a hudební autorské večery, autogramiády a prezentační akce našeho muzea    Historie objektu  Na rohu uličky V brance ve vchodu do bývalého židovského ghetta se nachází tzv. "Samsonův dům", č.p.233. Objekt patřil rodině Samsonů, která ve městě žila v 16. a 17. století, jejíž členové zastávali v Rakovníku významné úřady. Nejznámější byli pravděpodobně Bartoloměj a Diviš Samsonové plnící funkce (mimo dalších) také rakovnických primátorů.  Dům č.p. 233 patří k nejstarším dochovaným stavbám ve městě. Při opravách byla na domě odkryta renesanční sgrafita znázorňující výjev ze života biblického Samsona. Dochovaná výzdoba a architektura interiéru svědčí o renesanční původu přední části budovy. Na snímku z Vysoké ulice (OM č.p. 540) z přelomu 19. a 20. století je dobře vidět vchod do přízemního krámu. Vpravo v patře se ještě dochovalo malé renesanční okno, které bylo po opravách nahrazeno větším.  Sgrafity bylo ve městě zdobeno více domů (na náměstí a v Trojanově ulici), ale veškerá výzdoba byla zničena ve 2. polovině 19.století.  Objekt č.223 před rekonstrukcí Budova Galerie Samson Cafée se sgrafity Dětské muzeum v Galerii Samson Cafée  Pro tvořivé děti je v části Galerie Samson Cafée otevřena dětská herna s dílnou, kde si děti pod dohledem rodičů, případně skupinky dětí pod dohledem lektorky, mohou vytvářet dekorační předměty podle vzorů či vlastní fantazie. Skupinky dětí (např.školky, družiny) je nutno předem objednat telefonem či mailem (lektor@muzeumtgm.cz)  Galerie Samson Cafée - otevření dětského muzea Indiánské odpoledne v Galerii Samson Cafeé - MŠ z Olešné

Přečíst více

Muzeum T. G. M. Rakovník (Památník J. Barranda)

4,8

Expozice   Ještě před vstupem do Památníku J.Barranda se můžete seznámit s geologickými vrstvami a horninami z okolí Skryj a Týřovic. Vše je umístěno na fásádě budovy Památníku. Jednotlivé horniny jsou zde jak v původní, tak i v leštěné podobě. Vše je doplněno názornými vysvětlivkami.  Paleontologická a geologická expozice  Vystavená sbírka obsahuje množství paleontologických nálezů prvohorní fauny z okolí Skryj a Týřovic, Jsou zde také vystaveny horniny typické pro skryjsko-týřovické kambrium. Zajímavostí je ukázka možného vzniku zkamenělin či model ontogenetického vývoje trilobita Sao hirsuta. Tento trilobit proslavil Skryje v celém světě. Vše je doplněno obrazovými materiály, informačními panely, fototapetami a modely prvohorních živočichů. Významnou součástí expozice jsou dvě vitríny s osobními přístroji J.Barranda.    Týřov známý i neznámý  Hned vedle pokladny můžete shlédnout expozici věnovanou hradu Týřov, která vznikla ve spolupráci našeho muzea a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Tato unikátní kulturní památka rakovnického regionu si zaslouží naši pozornost a důstojnou prezentaci přesahující možnosti informační tabule v terénu. K vidění jsou i nálezy z archeologické sbírky Muzea T. G. M. Rakovník.    Muzeum našich prababiček  Místnost upravená jako kuchyně představuje ukázku bydlení na venkově s nábytkem, textiliemi a nádobím, které pamatují naše babičky a prababičky. Základ tvoří kuchyňský lakovaný nábytek (kredenc, stůl se židlemi, postel, lavička). Interiér doplňuje stojan s umyvadlem a vyšívaným ručníkem, závěsná police, sporák s troubou a množství nezbytného keramického, plechového a dřevěného nádobí. Vzhled podtrhují ve své době oblíbené vyšívané „kuchařky“. 

Přečíst více

Muzeum T. G. M. Rakovník (Muzeum T.G.M. Rakovník)

4,6

ADRESA: ŽIžkovo náměstí 1 269 01 Rakovník tel: 313 512 768; 731 449 331 e-mail: cp1@muzeumtgm.cz OTEVÍRACÍ DOBA: po: zavřeno út - ne 9:00 - 17:00 hodin VSTUPNÉ: dospělí 60,- Kč děti do 15ti let 30,- Kč rodinná vstupenka 120,- Kč senioři 30,- Kč školy 10,- Kč děti do 6ti let zdarma zde zakoupené vstupenky platí i v galerii Samson-Cafeé STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY NA FACEBOOKU Vchod do Muzea T. G. M. Rakovník Průčelí Muzea T. G. M. Rakovník HISTORIE MUZEA T. G. M. RAKOVNÍK Muzeum T. G. M. Rakovník (dříve městské, později okresní) vzniklo v souvislosti s přípravami a sběry na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze v roce 1895. Bylo slavnostně otevřeno v budově chlapecké školy 24.7.1898 u příležitosti 100.narozenin Františka Palackého. V roce 1907 se sbírky přestěhovaly do prostor městské spořitelny a jejich správa byla svěřena Janu Rennerovi. Petrovcova vila - původní sídlo rakovnického muzea Ve stejném roce zemřel rakovnický občan pan Jaroslav Petrovec. Ve své závěti odkázal městu dům a další majetek k účelům městského muzea. Časem se i Petrovcova vila stala těsnou pro přibývající sbírky. Město proto zakoupilo dům poblíž chrámu sv.Bartoloměje tzv."starou poštu" (původně dům plaských cisterciáků) a započalo v roce 1933 s adaptací. Do restaurovaného objektu se přenesla většina sbírek a v roce 1936 zde byla instalována expozice, která až na malé změny přetrvala do roku 1963. Výraznější změny v instalaci expozice nastaly v 70.letech. Muzeum spravovalo i další historické objekty na území města - Pražskou a Vysokou bránu. V roce 1984 se (v souvislosti s integrací muzeí a galerií) pobočkami tehdejšího Okresního muzea stávají muzea v Novém Strašecí, v Jesenici a Památník Joachima Barranda ve Skryjích. V roce 1991 byla delimitací oddělena od Okresního muzea Rabasova galerie. Od počátku 90.let se postupně modernizovaly expozice. V posledních letech muzeum získalo do své správy Galerii Samson Cafeé v Rakovníku a Pamětní síň J.Fraňka v Nezabudicích (ta je v současné době z technických důvodů nepřístupná). V roce 2001 začalo muzeum budovat pamětní sín Alice Masarykové a Českého Červeného kříže v Lánech. V prosinci následujícího roku získalo Okresní muzeum Rakovník od Nadace pro výstavbu muzea T.G.M. v Lánech darem rekonstruovaný špýchar, kde se postupně vytváří expozice věnovaná osobnosti prvního českosloveského prezidenta. V souvislosti s převzetím Muzea T. G. Masaryka v Lánech a vybudováním Pamětní síně Alice Masarykové a ČČK v Lánech došlo k 1.2.2002 také ke změně názvu Okresního muzea v Rakovníku na Muzeum T. G. M. Rakovník. Budova "Staré pošty" před adaptací, rok 1928 Pohled do starší expozice muzea v 60.letech 20.stol. - kultura Rakovnicka Historie objektu Na místě současné budovy muzea v Rakovníku stával původně farní dům (děkanství) vystavěný v 16.století a zničený v době třicetileté války. V roce 1781 zde postavili cisterciáci z Plas dům, který měl sloužit členům řádu k odpočinku při jejich častých cestách do Prahy. Po zrušení řady klášterů císařem Josefem II. ztratila budova svůj účel a měnila své majitele. Jeden z názvů "ve fabrice" připomíná, že zde byla několik let textilní továrnička, v přízemí býval hostinec, poté tiskařská živnost. Později se do budovy nastěhoval poštovní úřad (odtud název "stará pošta"). Budova postupně chátrala a stala se domovem rakovnické chudiny. V roce 1928 zakoupila rakovnická spořitelna chátrající objekt pro účely muzea. Od roku 1936 do současnosti slouží budova muzejním účelům.    

Přečíst více

Muzeum T. G. M. Rakovník (Pamětní síň Jaroslava Fraňka v Nezabudicích)

0,0

Pamětní síň Jaroslava Fraňka je věnována výrazné regionální historické osobnosti - legionáři a bojovníku proti fašismu. Idea vzniku pamětní síně věnované této osobnosti vznikla v roce 1997, kdy byla na restauraci Rozvědčík slavnostně odhalena pamětní deska věnovaná Jaroslavu Fraňkovi. Při této slavnostní příležitosti byla v nezabudické hospodě U Jindřicha otevřena krátkodobá výstava, která prezentovala dokumenty týkající se života Jaroslava Fraňka. Tato výstava byla podnětem k dohodě mezi Obecním úřadem v Nezabudicích a Okresním muzeem Rakovník o vybudování pamětní síně Jaroslava Fraňka v jedné místnosti obecního úřadu.  Pamětní síň Jaroslava Fraňka v Nezabudicích byla slavnostně otevřena v roce 1998. Jejím základem se staly předměty z pozůstalosti Jaroslava Fraňka, které do té doby byly v soukromé sbírce a muzeu byly pro pamětní síň darovány. V roce 1999 získalo muzeum navíc část Fraňkovy korespondence, která obsahuje také jeho poslední dopis před popravou.  Od roku 2008 byla Pamětní síň z technických důvodů uzavřena. Konečně v roce 2011 byl obcí Nezabudice nabídnut jiný prostor pro expozici a Pamětní síň ted opět slouží turistům a návštěvníkům.

Přečíst více

Muzeum T. G. M. Rakovník (Pamětní síň Dr. Alice Masarykové a Českého červeného kříže)

0,0

Z důvodu rekonstrukce je Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže dočasně uzavřena. Děkujeme za pochopení!

Přečíst více

Muzeum T. G. M. Rakovník (Muzeum Nové Strašecí)

0,0

Muzeum Nové Strašecí - dvě stále expozice: Expozice venkova Keltové na Rakovnicku Kromě stálých expozic se zde konají různé tematické výstavy. Nově otevřená expozice venkova se snaží přiblížit moderním trendům současného muzejnictví a názornější formou s možností vlastního vyzkoušení konkrétního jevu blíže nastínit naši minulost. S některými aktivitami se již mohli seznámit žáci místních škol koncem minulého roku (pečení perníčků, výroba zvykoslovných předmětů, základy vyšívání apod.) Za pomoci originálních sbírkových předmětů i replik se zde návštěvníci seznamují s běžnými činnostmi i s vybranými řemesly našich předků provozovanými především na venkově. Expozici tvoří čtyři samostatné celky volně na sebe navazující. V části věnované přípravě pokrmů jsou k vidění pomůcky sloužící ke zpracování zemědělských produktů – ke mletí mouky, k drcení různých surovin, k přípravě mléčných produktů. Replika pece a kamen s troubou včetně potřebného náčiní navozuje vlastní vaření a pečení. Kout s matkou a miminkem připomíná péči o naše nejmenší v minulých dobách i zvyklosti, které doprovázely tuto radostnou událost. K tradičním venkovským činnostem patřilo také zpracování textilních surovin od vlákna po tkaní textilií a následné práce - ukázka řady jednoduchých rukodělných textilních technik i vlastní šití oděvů. K tradičním venkovským řemeslům, které úzce souviselo s regionálním zemědělstvím, patřilo především zpracování dřeva (tesaři, truhláři, sekerníci) a kovů (kováři) a také výroba a oprava obuvi (ševci). Základní výrobní nástroje vybraných řemesel opět představuje názorná expozice. Expoziční síň se průběžně doplňuje dalšími předměty a zároveň slouží jako prostor přednáškový i místo pro tematické školní aktivity. Významná je expozice Keltové na Rakovnicku. Základní myšlenkou stálé expozice realizované v roce 2007 je prezentace evropsky významných archeologických lokalit z doby laténské (mladší doba železná, 400 př. n. l. - 0 n. l.) na Rakovnicku a především Novostrašecku. Je to oblast, která přilákala Kelty v 5. století př. n. l. svým neobyčejným surovinovým bohatstvím železné rudy a švartny. Nejvýznamnějším nálezem prezentovaným ve výstavě je kamenná hlava z Mšeckých Žehrovic, jež byla nalezena rozbitá na 4 části vně valového areálu v r. 1943. Valový areál - Viereckschanze ve Mšeckých Žehrovicích v poloze „Na Libeni“ o rozloze 2 ha dokumentuje prostředí sociálně významnějších ohrazených areálů, jako byly dvorce elity nebo shromažďovací a ceremoniální okrsky. Dále se v expozici nachází náznakové rekonstrukce několika objektů hutnické dílny, která byla často součástí vesnice. Novostrašecko se ve 3. - 2. st. př. n. l. vyznačuje velkou koncentrací hutnických dílen a představuje jeden z nejvýznamnějších železářských okrsků v keltské Evropě. Další činnost prezentuje dílna na výrobu švartnových výrobků (kruhové šperky – náramky, nápažníky, prsteny a další drobné předměty). Jsou zde vystaveny některé zajímavé originály nálezů ze švartny, ale i dalších předmětů souvisejících s touto specializovanou výrobou. K nezajímavějším patří bronzový náramek se švartnovými a jantarovými vložkami z Lenešic u Loun.   Kromě stálých expozic se v muzeu konají různé tematické výstavy.   OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí: zavírací den úterý až pátek: 8.00 - 16.00 hodin sobota: 9.00 - 13.00 hodin neděle:13.00 do 17.00 hodin V letních měsících (červenec, srpen) o víkendu (sobota, neděle) otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin.

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.