Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Seznam muzeí

České farmaceutické muzeum

0,0

Přečíst více

České muzeum stříbra (Kamenný dům)

4,1

Pobočka Českého muzea stříbra, p.o. - Kamenný dům nabízí stálé expozice: Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století a druhá stálá expozice Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory. Kamenný dům byl postaven na předhusitských základech, náleží k nejvýznamnějším památkám evropské pozdně gotické architektury. V letech 1487 – 1515 byl dům přestavěn a v roce 1490 získal reliéfní výzdobu štítu od známého kamenického mistra Brikcího z Vratislavi. Dnes jsou v Kamenném domě dvě stálé expozice Českého muzea stříbra. První nese název Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století a druhá stálá expozice Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory, která představuje unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města. Prohlídka expozice je každoročně spojena s právě probíhající sezónní výstavou

Přečíst více

České muzeum stříbra (Tylův dům)

3,8

Stálá expozice ČMS –Život a dílo Josefa Kajetána Tyla a expozice Kutnohorské podzemí a jeho průzkum. Stálá expozice ČMS – TYLŮV PAMÁTNÍK Tylův rodný dům nesl původně název „Dům U zlatého hřebene“ a stával v bývalé Čáslavské, dnešní Tylově ulici. Nejstarší zprávu o něm máme z roku 1520. Dnes je v budově umístěna expozice věnovaná životu a dílu této významné osobnosti českého národního obrození a expozice Kutnohorské podzemí a jeho průzkum. Otevřeno duben - 14.listopad, ut- so, 10.00 - 16.00 Vstupné – expozice: plné 10,- Kč; snížené 5,- Kč Vstupné – expozice a výstava: plné 20,- Kč; snížené 10,- Kč

Přečíst více

České muzeum stříbra, p.o. (Hrádek)

4,6

České muzeum stříbra, zřizované Středočeským krajem, je jedním z nejstarších muzeí v České republice. Bylo založeno již v roce 1877. Jeho činnost se soustřeďuje na dějiny regionu, především však na samotnou Kutnou Horu, jako královské horní město. České muzeum stříbra, jedno z nejstarších a nejbohatších muzeí v České republice, je pokračovatelem Archeologického sboru Vocel, založeného již v roce 1877 s posláním pečovat o historicky a umělecky cenné dokumenty a památky kutnohorského regionu. Současné muzeum se soustřeďuje na postupné budování rozsáhlé nové stálé expozice (dle finančních možností), jejíž náplň a scénáře jednotlivých dílčích částí vycházejí z hlavní charakteristiky sbírkového fondu a pracovního i badatelského zaměření muzea. Odborní pracovníci muzea spravují více než 195 000 sbírkových předmětů. v hlavní budově Hrádku jsou nabízeny turistům prohlídkové trasy: 1. okruh „Město stříbra“, 2. okruh „Cesta stříbra“ s návštěvou středověkého stříbrného dolu. Více na www.cms-kh.cz.

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.