Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Seznam muzeí

Obecní dům

4,2

Secesní národní kulturní památka, ve které se nachází kavárna, restaurace či bar a probíhají zde turistické prohlídky, výstavy, koncerty, plesy, módní přehlídky, kongresy a mnoho dalšího. Národní kulturní památka Obecní dům patří k nejvýznamějším secesním stavbám v Praze. Vybudován byl mezi lety 1905-1912 dle projektu architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky. Budova vznikla se záměrem stát se centrem českého kulturního a společenského života v tehdy rozdělené česko-německé Praze, proto je koncipován jako monumentální reprezentativní palác. Navíc se na jeho výzdobě podíleli ve své době nejvýznamější čeští malíři a sochaři - Alfons Mucha, Mikoláš Aleš, Max Švabinský, Josef Václav Myslbek a mnoho dalších. Od svého počátku byl předurčen k velkým věcem a stal se tak svědkem bezpočtu významných politických aktů novodobých českých dějin - 28.10.1918 zde byl vyhlášen samostatný stát Čechů a Slováků, v listopadu 1989 zde komunistická vláda poprvé jednala s Občanským fórem v čele s Václavem Havlem. Ovšem již od roku 1912 je Obecní dům místem výstav. Z nedávné historie jmenujme ty nejvýznamější výstavy - František Tröster, Amedeo Modigliani, Alfons Mucha, Secese – vitální umění 1900, Matragi – Timeless. Do budoucna návštěvníkům Obecního domu připravujeme retrospektivní výstavu Jiřího Anderleho (2016) a Jana Šafránka na rok 2017.

Přečíst více

Oblastní muzeum v Děčíně (Expozice zámek)

0,0

Letní sezona muzejní expozice na děčínském zámku byla zahájena od 4. 4. 2017. Otevírací doba je vždy od úterý do neděle od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. Historie vzniku muzejní expozice na děčínském zámku V roce 1991, po odchodu sovětských okupačních vojsk z děčínského zámku, připadl objekt do vlastnictví města Děčína, které zahájilo jeho rozsáhlou rekonstrukci.  Část jihovýchodního křídla s bývalou zámeckou zbrojnicí byla v roce 1998 upravena pro muzejní účely.   První expozicí v zámeckých prostorech v letech 1998 – 2002 byla výstava  historických loutek  ze soukromých sbírek Milana Knížáka a jeho manželky.  Po roce 2002 byla otevřena Zámecká zbrojnice s ukázkami zbraní od pravěku po 2. světovou válku včetně několika exemplářů z původní thunské sbírky. V zámecké zbrojnici mohou návštěvníci kromě unikátních sbírkových předmětů obdivovat i původní výmalbu zdobící stěny místnosti. Autorem maleb je pražský umělec Jan Hoffmann, který se podílel na výmalbě i dalších zámeckých prostor,  mimo jiné ložnice, dámského pokoje, kabinetu  a odpočinkového pokoje komtesy.  S jeho dílem se můžeme setkat už jen pouze v Praze. Chloubou zbrojnice je i zrestaurovaný dřevěný záklopový strop, který byl původně s největší pravděpodobností  rovněž malovaný.   V dalších muzejních prostorách na děčínském zámku je k vidění expozice s názvem Umění baroka a Veduty Děčína pocházející  z muzejních sbírek.  Expozici  tvoří ukázky především obrazů typických pro období baroka. Výstavní prostory doplňuje několik originálních barokních plastik a nechybějí ani ukázky  nábytku.   V přízemí se nachází expozice Děčínský zámek v proměnách staletí, dokumentující bohatou historii zámku včetně jeho majitelů (pánů z Bünau, Thun-Hohensteinů) až po odchod sovětských vojsk.

Přečíst více

Oblastní muzeum v Děčíně (Muzeum Rumburk)

4,7

Vedení Oblastního muzea v Děčíně, příspěvková organizace Ústeckého kraje, zve jménem svým všechny zájemce o historii na prohlídku nové rozsáhlé muzejní expozice své pobočky v Rumburku (Na Valech 401/4). Nová expozice instalovaná v 1. patře rumburského muzea s názvem Střípky z historie  nenásilně vytrhne návštěvníky z reality přetechnizovaného světa a vtáhne je do světa poutavých příběhů. V rámci tohoto výletu do minulosti prožijí úspěchy i pády s manželi Stradalovými a v jejich vyhlášeném salonu se seznámí se vzácnou pozůstalostí týkající se Ference Listza. Od hostinských z hradní restaurace na Tolštejně se dozvědí nejednu zajímavost o celém regionu a prohlédnou si archeologické nálezy. Prostřednictvím obrazů krásnolipského malíře Augusta Frinda, které jsou pojítkem celé nové expozice si vytvoří novou představu o drsném životě v „českém Nizozemí“ a právě Mistrovy kusy jsou zárukou, že se každý do muzea bude rád vracet. Co dílo, to neopakovatelný originál skrývající skutečný příběh. Ne nadarmo je Frind nazýván „Mistr kompozice“. Věrně a do detailu přesně vykresluje před očima pozorovatele celou skutečnost. Stačí jen pozorně vnímat. Přijďte najít svou cestu do budoucnosti nalézáním souvislostí v minulosti.   Další dvě nově otevřené expozice Poklad ukrytý v rákosí a Granitová krajina šluknovská naleznou návštěvníci v prvním patře muzea. Ve dvou výstavních sálech se můžete přírody nejen dotknout, ale i prožít kouzlo její atmosféry. V expozici s názvem Granitová krajina šluknovská se vrátíte v čase o 600 milionů roků zpět a v jeho proudu se projdete geologickou minulostí Šluknovského výběžku. K vidění jsou minerály a další geologické zajímavosti.   V další místnosti se návštěvník přesune ke břehům Velkého rybníka. Ocitne se na břehu největší vodní plochy regionu, na území přírodní rezervace Velký rybník. Setká se s jejími obyvateli, především těmi ptačími, neboť Velký rybník a blízký Světlík jsou významnými ornitologickými lokalitami, a zcela určitě objevíte Poklad ukrytý v rákosí. Fotogalerii z expozice naleznete http://muzeumdc.cz/article/vernisaz-nove-prirodovedne-expozice/150/1/0

Přečíst více

Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace Ú…

5,0

Oblastní muzeum v Děčíně se nachází v centru města Děčín - Podmokly asi 100 metrů od hlavního vlakového nádraží v bývalém loveckém zámečku Thun - Hohensteinů. Od hlavního autobusového terminálu se budova děčínského muzea nachází asi 5 minut pěšky. Oblastní muzeum v Děčíně je umístěno v bývalém loveckém zámečku Thun-Hohensteinů. Svou činnost zahájilo v roce 1955. Významný rozvoj muzea nastal po roce 1989, kdy svou činnost mohli odborníci na jeho půdě konečně zaměřit na skutečnou vědeckou práci, zejména na hlubší zkoumání a mapování regionální historie. Například brzy po revoluci muzeum otevírá stálou expozici Gotická plastika na Děčínsku, která je však v současné době v rekonstrukci. V 90. letech se do přilehlého parku přestěhovaly sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Díky nim je muzejní park atraktivnější. Muzeum se může pochlubit  několika stálými expozicemi věnované nejstarší historii města od archeologických nálezů přes historické předměty, obrazy až po dobové fotografie ve třech různých expozicích - Město na louce, Procházka starým Děčínem a Děčín v proměnách doby. Opomenuta nezůstala ani fauna Děčínska, kterou připomíná expozice Ptactvo Děčínska. V Oblastním muzeu v Děčíně je instalována také ojedinělá expozice Vývoj lodní dopravy na Labi, která byla otevřená v roce 1969 - v roce, kdy byla muzeu jako jedinému na našem území udělena specializace právě v oblasti historie lodní dopravy po celém toku Labe. Proto také muzeum disponuje jednou z největších knihoven o plavbě vůbec a vlastní i rozsáhlý fotoarchiv plavidel, sbírku starých vodních map Labe a Vltavy, obsáhlý soubor konstrukčních nákresů a mnohé další reálie dokumentující tento specifický způsob dopravy a přepravy. Expozice byla na jaře v roce 2015 nově otevřena po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci. Oblastní muzeum v Děčíně také rozšířilo své výstavní prostory na děčínský zámek. V 1998 - 2002 zde byla zřízena expozice loutek ze sbírek Milana Knížáka, a později zde byly otevřeny stálé expozice z muzejních sbírek - Zámecká zbrojnice, Umění baroka, Veduty Děčínska a v roce 2005 přibyla expozice věnována historii děčínského zámku s názvem Děčínský zámek v proměnách doby. Velký prostor mají v děčínském muzeu také příležitostné výstavy. V roce 2015 to byla například velmi rozsáhlá výstava hodin z muzejních sbírek, kterou je nyní možné vidět v Muzeu Rumburk, pobočce Oblastního muzea Děčín. Ještě nyní je zde možné vidět vystavenou kompletní sbírka filmových plakátů Káji Saudka, kterou zapůjčil soukromý děčínský sběratel Jiří Šelmek. Návštěvníci tak mohou do konce srpna 2015 obdivovat na padesát originálních děl významného komiksového kreslíře, bratra fotografa Jana Saudka, který se stal vzorem i pro další úspěšné české komiksové kreslíře. Svůj prostor pravidelně dostávají také regionální umělci či výtvarné skupiny. V současnosti je to napříkklad výstava obrazů Petra Menše a skleněných plastik Petra Stacha. Tu je možné navštívit do 20. září 20. 9. 2015. Velkou pozornost muzejníci věnují údržbě sbírek, zejména pak restaurování obrazů či předmětů, které jsou v současnosti ve velmi špatném stavu.      

Přečíst více

Oblastní muzeum v Chomutově

0,0

Přečíst více

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organi…

0,0

Památník Karla Hynka Máchy přibližuje básníkův život v Litoměřicích a jeho tvorbu. Stálá expozice je umístěná v domě Na Vikárce ve světničce, kde Mácha bydlel a také 6. 11. 1836 zemřel. Návštěvník expozice věnované K. H. Máchovi bude mít možnost seznámit se blíže s touto osobností. Přiblížen je nejen Máchův krátký pobyt v Litoměřicích, který předčasně ukončilo básníkovo úmrtí, ale také jeho tvorba a další zájmy a aktivity.  K. H. Mácha je představen nejen jako básník a prozaik, ale též jako poutník, kreslíř, příznivec divadla a ochotník. Zajímavá je část věnovaná rekonstrukci Máchovy podoby, která dodnes není spolehlivě známa. Nejpůsobivější je však skutečnost, že prostor, kde se návštěvník ocitne,  je autentickým místem Máchova života a smrti. Pohled z okna směrem k Labi a na Hazmburk je i vzpomínkou na básníka, který zde téměř před 200 lety prožil závěrečnou část svého života.

Přečíst více

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organi…

4,3

Oblastní muzeum v Litoměřicích se nachází v centru města v historické budově bývalé městské radnice. Stálá expozice přibližuje historii Litoměřic a litoměřického regionu. Součástí bývají také krátkodobé výstavy, které se několikrát do roka obměňují. Litoměřické muzeum stojí za návštěvu již pro samu budovu, ve které se nachází. Jedná se o bývalou radnici, která si dodnes zachovala svůj renesanční vzhled i interiéry z 1. poloviny 16. století. Stálá expozice návštěvníky provede dějinami města Litoměřic i regionu. Prehistorické období zahájí geologické a paleontologické sbírky. Archeologická část expozice uvede na scénu člověka a nejstarší doklady jeho života na Litoměřicku. Následně je sledován vývoj od středověku až po 20. století. Součástí prohlídky je i bývalá zasedací místnost litoměřické městské rady s autentickými prvky ze 16. století. Za povšimnutí stojí zejména dřevěný kazetový strop a táflování stěn s podobiznami českých králů. V centru místnosti je pak umístěn trojrozměrný model zachycující Litoměřice v období baroka.

Přečíst více

Oblastní muzeum v Lounech

3,3

Přečíst více

Oblastní muzeum v Mostě

5,0

Budova Oblastního muzea v Mostě . Je jednou z mála budov zbouraného starého města Mostu, která unikla likvidaci a byla zapsána do státního seznamu památek. Muzeum s bohatým sbírkovým fondem nabízí návštěvníkům několik stálých expozic a řadu tematických krátkodobých výstav. Unikátní regionální přírodovědná expozice nazvaná Přírodou Mostecka je rozdělena do samostatných částí: Mineralogie Krušnohoří, Geologická minulost Mostecka a Přírodou severozápadních Čech. Expozice Historický nábytek 17. – 19. století představuje v chronologickém sledu ukázku nábytku ze sbírek muzea a tvoří vývojovou řadu nábytku městského charakteru od manýrismu až po novorenesanci. Expozice Baronka Ulrika von Levetzow (1804-1899) je v ČR ojedinělou expozicí věnovanou poslední velké lásce Johanna W. Goetha. První část se zabývá stručnou biografií baronky a její rodiny. Ve druhé části je představena tzv. posmrtná komnata baronky ze zámku v Třebívlicích se snahou věrně napodobit původní zámeckou instalaci. Půdní prostor jednoho z křídel muzea je věnován etnografickým sbírkám zaměřeným na doplňková řemesla obyvatel a ukázky předmětů jejich denní potřeby z oblasti přilehlého Krušnohoří v průběhu 19. – 20. století V recepci muzea je možno zakoupit řadu publikací, pohledů, replik historického skla a jiných upomínkových předmětů.  

Přečíst více

OKD, a. s., Důl Paskov

0,0

Přečíst více

Old Racing Collection

0,0

Přečíst více

Orlické muzeum

0,0

Přečíst více

Ostravské muzeum

5,0

První muzeum v Ostravě vzniklo již v roce 1872. Založil jej učitel, osvětový pracovník a sběratel, Karel Jaromír Bukovanský. Od roku 1931 muzeum sídlí v jedné z nejstarších budov Ostravy, ve Staré radnici na Masarykově náměstí. V letech 2004-2005 proběhla rekonstrukce, při níž byla instalována nová zvonkohra, kterou tvoří 22 zvonů o hmotnosti od 5 do 220 kg. Zvony nesou jména starostů a primátorů města. Největší a nejtěžší zvon má 234kg a má nápis Urbs in mótu (Město v pohybu). Zvonkohra hraje melodie typické pro Ostravu, mezi nejoblíbenější patří: V jednym dumku na Zarubku…, nebo jedna z písní Rudolfa Kubína Děvčátko z kolonie. Instalována byla také skleněná podlaha, pod níž lze zhlédnout zbytky domu ze 14. stol. Muzeum je zaměřeno na historii Ostravy a mapuje společensko vědní a přírodní poměry Ostravska. Mezi unikátní exponáty patří pokojový Maškův orloj z počátku 20. století, orchestrion vyrobený Janem Klepetářem či Šustova paleontologická sbírka karbonu. Moderní stálá expozice je zaměřena na prezentaci společenskovědných a přírodovědných sbírek, historie města a okolní přírody. Součástí je 3D projekce.

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.