Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Cesta kolem světa

Arboretum Nový Dvůr (Slezské zemské muzeum)

Co je to světadíl? A kolik je vlastně kontinentů? Výstava v Arboretu Nový Dvůr vás provede africkou, americkou, australskou i evropskou přírodou a přiblíží vám její charakteristické rysy.

Výstava s názvem Cesta kolem světa nabízí k vidění exotické exponáty ze zoologické a entomologické sbírky Slezského zemského muzea, doplněné vzorky minerálů a hornin ze světových nalezišť a ukázkami rostlinných společenstev. Kromě cizokrajných savců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb můžete zhlédnout také ukázky hmyzu, především brouků a motýlů. Řada z vystavených exponátů byla vytvořena preparátorem Vilémem Borůvkou.  

Jedním z největších unikátů  výstavy je prezentace největších druhů exotických brouků z našich sbírek, včetně největšího brouka světa titana obrovského, které takto pohromadě v našem muzeu dosud nebyly k vidění. Neméně zajímavá je také další část výstavy, která se věnuje užitkovým rostlinám pocházejících z dalekých krajů. Zájemci se na výstavě rovněž dozvědí zajímavou historii zoogeografie nebo fytogeografie a opomenuty nejsou ani významné postavy těchto vědních oborů.

Výstavu můžete zhlédnout v Arboretu Nový Dvůr do 31. března 2017.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.