Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Československo-lichtenštejnské vztahy od roku 1918 do současnosti

Historická výstavní budova (Slezské zemské muzeum)

Lichtenštejni, kteří pobývali v českých zemích už od 1. poloviny 12. století, patří k jedněm z nejstarších a nejvýznamnějších šlechtických rodů.

Jak zásadní však byla změna v jejich společenském postavení po vzniku Československa? Co pro ně znamenaly události v únoru 1948? A jaké jsou současné vztahy obou zemí? To se dozvíte během dvou přednášek Kamila Rodana, historika Slezského zemského muzea. První přednáška bude věnována československo-lichtenštejnským vztahům v období let 1918–1945. Vznik Československé republiky v říjnu 1918 znamenal zásadní změnu v postavení lichtenštejnského rodu v českých zemích. Dějinná zakotvenost rodu a jeho úzké napojení na rakouský panovnický rod Habsburků vyvolaly společně se změnou společenského klimatu v nově vzniklé republice volání po odčinění Bílé hory a dalších křivd učiněných na českém národu. Na přednášce bude objasněna také problematika pozemkové reformy, uznání mezinárodněprávního postavení Lichtenštejnska a jeho panovnické rodiny nebo nacionalizace Evropy. Akce se koná ve středu 31. ledna 2018 v 17.30 hodin v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea.

O týden později, ve středu 7. února 2018 v 17.30 hodin, plynule navážeme na povídání o československo-lichtenštejnských vztazích a přiblížíme vám období let 1945
až do současnosti
. Obnova demokratického Československa po druhé světové válce a únorové události roku 1948 totiž znamenaly pro obě strany novou kapitolu ve vývoji vzájemných vztahů.

Vstupné na obě přednášky je zdarma. Další informace najdete na www.szm.cz.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.