Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Čas války, čas míru

Památník II. světové války Hrabyně (Slezské zemské muzeum)

Výstava přiblíží situaci ve Slezsku a na Ostravsku v letech nacistické okupace. Úvodní část nastíní poměry v jednotlivých částech regionu v meziválečném a válečném období.

Výstava přiblíží situaci ve Slezsku a na Ostravsku v letech nacistické okupace. Úvodní část nastíní poměry v jednotlivých částech regionu v meziválečném a válečném období. Návštěvníci se obeznámí se základem složité národnostní a územní problematiky okupovaného Slezska a Ostravska a s hlavními aspekty válečné každodennosti. Pominuta nebude ani problematika náletů na okupované oblasti v posledních válečných letech, která bude demonstrována na příkladu známého bombardování Moravské Ostravy 29. srpna 1944, jednoho z nejničivějších náletů na našem území. Dále výstava přiblíží činnost odbojových skupin v oblasti Slezska a Ostravska, včetně dosud nepříliš známých ilegálních organizací. Závěrečná část pak bude věnována osvobozovacím bojům na jaře 1945 a poválečným snahám o hospodářskou obnovu v rámci akce „Budujeme Slezsko“. K vidění budou mimo dobových fotografií, písemností, zbraní a uniforem také malby Vladimíra Bidla zachycující boje na Ostravsku v závěru války.

Výstava bude k vidění do 30. listopadu 2015.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.