Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Přednáška o Karlu Jaroslavu Obrátilovi

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Ve spolupráci s Muzejním spolkem proběhne přednáška doc. PhDr., PaedDr. Kamila Janiše, CSc., o Karlu Jaroslavu Obrátilovi, významné kulturní osobnosti Uherského Hradiště, a jeho sbírkách.

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště, čtvrtek 17. března, zahájení bude upřesněno. Vstupné dle platného ceníku.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Komentovaná prohlídka „Tři staletí barokní krásky“ / Den architektury


Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Budova bývalé barokní zbrojnice v kontextu dějin i současné galerijní činnosti s historičkou umění Miladou Frolcovou. Historicky cenný barokní objekt vojenské zbrojnice byl dostaven v roce 1723 podle projektových návrhů Leandra Anquisoly a Jakoba Albla. V letošním roce si tak připomínáme 300 let od vzniku této stavby, která sloužila také jako lazaret, sirotčinec, pošta, byty a posledních 61 let jako sbírkotvorná instituce s nynějším názvem Galerie Slováckého muzea. Součástí prohlídky bude budova samotné galerie, její nádvoří s originálem barokní kašny, náhrobními kameny a dalšími stavebně-historickými fragmenty, zázemím a výstavními sály. K nahlédnutí budou připraveny i historické fotografie. Zájemcům bude rovněž přiblížena celková historie budovy, podrobnosti ke stavitelům, okolnosti tehdejší doby atd. Vstup volný. Provází historička umění PhDr. Milada Frolcová. Komentovaná prohlídka je pořádána v rámci celorepublikového festivalu Den architektury, který od roku 2010 připravuje spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi.    

Přečíst více

Alojz a Tamara Klimovi & Vojtech a Tamara Kolenčíkovi

13. 07. 2023 - 01. 10. 2023
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Galerie Slováckého muzea představí špičky slovenské abstraktní malby. Výtvarný přednes této čtveřice nesoucí název Alojz a Tamara Klimovi & Vojtech a Tamara Kolenčíkovi mohou návštěvníci spatřit do neděle 1. října letošního roku. Tvorba čtyř významných slovenských umělců – Alojze Klima (1922–2000), Tamary Klimové (1922–2004), Vojtecha Kolenčíka (*1955), Tamary Kolenčíkové (*1955) kromě kvality a vyhraněného malířského přednesu je pojí také rodinná pouta. Alojz Klimo patřil od šedesátých let 20. století k nejprogresivnějším slovenským umělcům. Zájem o geometrickou abstrakci a malbu formoval jeho specifický a na první pohled snadno rozpoznatelný malířský, stejně tak jako jeho ženu Tamaru, která se stala iniciátorkou a členkou bratislavské Skupiny 4 a Klubu konkrétistů. Vojtech Kolenčík se kromě malby věnuje také grafickému designu, ilustraci, koláži. V současnosti se věnuje také pedagogické činnosti. Tamaru Kolenčíkovou zajímají a také inspirují zákonitosti a proměny přírody, života. Její díla jsou charakteristická silným vizuálním a emočním působením především prostřednictvím barev.  

Přečíst více

Sport ve výtvarném umění

13. 07. 2023 - 01. 10. 2023
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Člověk v ladnosti, často však také surovosti pohybu. Blízkost vítězství i prohry. Pevná přátelství, krutá rivalita a intriky. Zdánlivě nepropojitelné světy sportu a výtvarného umění se ocitají na jednom kolbišti v Galerii Slováckého muzea. Výstava v přízemním sále Galerie Slováckého muzea se bude věnovat tématu, které bylo ve výtvarném umění často zpracováváno již od dob antiky. Představí díla, která byla vytvořena v různých disciplínách a která pocházejí jak ze sbírkového fondu galerie, tak od současných autorů. Spojujícími liniemi jsou problém zobrazení pohybu, typického pro konkrétní sportovní disciplíny, nebo symbolické, groteskní a jiné přesahy, které v nás sport a pohyb těla jako takový vyvolávají.    

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.