Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

VÝMĚNA ROLÍ

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

22. 07. 2016 - 21. 08. 2016

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Asociace českých filmových klubů vás zvou na výstavu ke 42. ročníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti.

VÝMĚNA ROLÍ

Surrealisticky zpodobněné malby a kresby Jakuba Tytykala v kontrastu s realistickým pojetím soch a reliéfů Ireny Armutidisové. Přesto mají cosi společného. Touhu odhalit stereotypy v různých momentech lidského chování, dané „role“. Situace, kdy se návštěvníci imaginárních vernisáží mění před našima očima v umělecké dílo, které chvíli předtím obdivovali, je satirou na časté elitářství a nesrozumitelnost galerijního dění.

Vernisáž pátek 22. července 2016 v 17.00 hodin.
Výstava potrvá do 21. srpna 2016.

Přízemní sál Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Zdeněk Tománek

27. 06. 2024 - 13. 10. 2024
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Výstava je autorovou dílčí retrospektivou a představuje jak současné tak starší práce. Akademický sochař a pedagog Zdeněk Tománek (*1958) pochází z Uherského Hradiště, kde vystudoval kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole. Ve studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění v ateliéru monumentálního sochařství (M. Axman, J. Hanzík). Zdeněk Tománek se však nezabývá pouze sochařstvím. V jeho díle má nezastupitelné místo i malba, kresba a realizace v architektuře. Jeho práce nalezneme například ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Muzeu Stzuki Medalierskie ve Wroclawi, ale i v mnoha soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. Uspořádal desítky samostatných výstav a účastnil se stovek kolektivních přehlídek umění.

Přečíst více

Expozice Krajina, sem tam zvíře / Umění jihovýchodní Moravy

13. 02. 2024 - 31. 12. 2025
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Pokračování dlouhodobého výstavního cyklu Umění jihovýchodní Moravy je tentokráte zaměřeno na krajinu. Ta představuje jeden z klasických námětů malířství, který je přirozeně zastoupen i ve sbírkách Galerie Slováckého muzea. Malba, ačkoli dominantní, však není zdaleka jediným výtvarným médiem, které se tímto tématem zabývá. Expozice tak představuje výběr děl ze sbírky, který je doplněn o intervence současných autorů, pracujících i v dalších médiích jako fotografie, video nebo socha. Nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. Snaží se postihnout to, co je krajině jako námětu výtvarného umění vlastní – iluzivní hloubku prostoru, do kterého chceme vstoupit, její schopnost podnítit rozjímání o věcech duchovních a její symbolistní sílu.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.