Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

VÝMĚNA ROLÍ

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

22. 07. 2016 - 21. 08. 2016

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Asociace českých filmových klubů vás zvou na výstavu ke 42. ročníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti.

VÝMĚNA ROLÍ

Surrealisticky zpodobněné malby a kresby Jakuba Tytykala v kontrastu s realistickým pojetím soch a reliéfů Ireny Armutidisové. Přesto mají cosi společného. Touhu odhalit stereotypy v různých momentech lidského chování, dané „role“. Situace, kdy se návštěvníci imaginárních vernisáží mění před našima očima v umělecké dílo, které chvíli předtím obdivovali, je satirou na časté elitářství a nesrozumitelnost galerijního dění.

Vernisáž pátek 22. července 2016 v 17.00 hodin.
Výstava potrvá do 21. srpna 2016.

Přízemní sál Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Přírůstky 2012-2022

11. 03. 2022 - 05. 06. 2022
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Umělecká sbírka Slováckého muzea se za více než 100 let své existence rozrostla do bohatého souboru dosahujícího 7607 kusů sbírkových předmětů. Od roku 2012 do roku 2022 přibylo do sbírkového fondu umění 225 kusů. Poklady ze sbírkového fondu Galerie Slováckého muzea slaví 60. výročí svého vzniku.   Šedesát let existence Galerie Slováckého muzea v barokní budově bývalé vojenské zbrojnice je příležitostí k oslavě. A jak jinak než novými výstavami, které budou zahájeny ve čtvrtek 10. března 2022 v 17.00 hodin. „V sálech prvního patra poprvé veřejnosti představíme výběr z tvorby vynikajícího malíře Lubomíra Typlta, originálního malíře i textaře, jehož tvorba se vymyká všemu, co je v Česku k vidění a slyšení. Jeho obrazy jsou krajně znepokojivé, malby syrových figur, často s potměšilým výrazem a vždy v sytých a kontrastních barvách, které utvářejí neopakovatelnou atmosféru, diváka vtahují do děje. Dále naši návštěvníci uvidí výběr z přírůstků galerie za posledních 10 let,“ avizuje Milada Frolcová, kurátorka Galerie Slováckého muzea a výstavy Přírůstky 2012–2022, která je umístěna do přízemního sálu, a dodává: „vzhledem k již tři roky trvající pandemii mnoho lidí ani nevidělo novou stálou expozici, proto věřím, že je to pro veřejnost ve správný čas a že budou moci tak zaměřit svou pozornost i na kulturnější rozměr našich všedních dnů.“ Výstava Přírůstky 2012–2022 dokumentuje velmi důležitou, a přitom ne příliš zveřejňovanou, součást činnosti instituce, kterou je práce se sbírkami a péče o ně. Od počátků vzniku Slováckého muzea v roce 1914 byl součástí sbírkového fondu také materiál uměleckého charakteru. „S postupným nárůstem konvolutu umění a rekonstrukcí budovy bývalé vojenské zbrojnice v Otakarově ulici 103 (1958–1962) začalo období systematického rozšiřování výtvarného fondu. Nákupní aktivity nově vzniklé Galerie SM se soustřeďovaly hlavně na regionální tvorbu autorů několika generací minulých i současných významných umělců, a na vybraná díla výtvarníků, kteří regionem prošli, tvořili zde a současně patří k výrazným osobnostem českého výtvarného umění, a také na díla významných bývalých žáků uherskohradišťské „umprumky“,“ popisuje Frolcová škálu tvůrčí rozmanitosti, na kterou se můžete těšit. Za více než sto let své existence se sbírka rozrostla do bohatého souboru dosahujícího 7607 kusů sbírkových předmětů. Od roku 2012 do roku 2022 přibylo do sbírkového fondu umění 225 kusů sbírkových předmětů, z nichž 34 artefaktů bylo zakoupeno a 191 kusů tvoří díla, která byla muzeu darována. „V novodobých přírůstcích najdeme artefakty od významných českých a moravských umělců např. A. Frolky, F. Hodonského, T. Měšťánka, J. Mžyka, O. Olivy, E. Ovčáčka, M. Švabinského, I. Theimera, Z. Tománka, I. Vaculkové, V. Vašíčka a mnoho dalších, které region Slovácko různorodě ovlivnil při své tvorbě,“ uzavírá Frolcová.   Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště. Vernisáž ve čtvrtek 10. března v 17.00 hodin. Výstavy potrvá do 5. června 2022.   Bližší informace: PhDr. Milada Frolcová, historik umění Galerie Slováckého muzea, mobil: 774 124 015, e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum      

Přečíst více

Lubomír Typlt

11. 03. 2022 - 05. 06. 2022
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Lubomír Typlt (*1975) studoval malířství na vysokých uměleckých školách VŠUP v Praze, FaVU v Brně a také na Kunstakademii Düsseldorf. Od roku 1998 vystavuje v Čechách i v zahraničí. Patří mezi naše nejvýznamnější současné autory. Lubomír Typlt (* 1975) absolvoval vedle českých vysokých uměleckých škol VŠUP v Praze a FaVU v Brně také Kunstakademii Düsseldorf, kde studoval u významných profesorů Markuse Lüpertze či Gerharda Merze. Studia dokončil jako mistrovský žák A. R. Pencka. Pro Typltovu tvorbu je příznačná specifická kontrastní a nebývale variovaná barevnost. Na svých plátnech rozvíjí osobitý mýtus o lidském jedinci, a to s gestickou malířskou živostí a spontánností. Lubomír Typlt od roku 1998 samostatně vystavuje v Čechách i v zahraničí. Násilí či hrozba násilí, které se Typltovou tvorbou táhne jako červená nit, je obvykle vpleteno do příběhů. Zdá se, jako by umělec občas znázorňoval rébusy, které máme vyřešit. Tento smysl pro tajemno je často navozen Typltovým opakováním. Rozhodnutí vyzkoušet a zopakovat stejnou postavu nás znovu a znovu nutí ptát se proč, přičemž nás zároveň navádí do oblasti science fiction, klonování a eugeniky. V některých svých obrazech Typlt využívá dynamiku dokonalých protějšků pro dynamický a strašidelný účinek. V hlavě nám tak nutně naskakují myšlenky o klonování či představy o dvojnících, které nás vytrhávají z našeho „normálního“ snění, a vyvstávají otázky, co se nachází za tím psychedelickým pohledem, který nám autor předkládá.  Typlt se již na počátku své umělecké dráhy odmítl vydat jednoduchou cestou. Namísto toho se rozhodl vydat dvěma souběžnými cestami, a přesto zásadně odlišnými. Na jedné straně ho zajímaly geometrické stroje, které objevoval ve svých obrazech, kresbách a plastikách (v rané fázi), na druhé pak tvořil figurativní malby. Dějiny umění zpravidla pojednávají o školách a hnutích, zahrnují ale i osobnosti, které se drží stranou od svých souputníků a odmítají se přizpůsobit – jak akademickým očekáváním a pravidlům, tak společenským zvykům a sociálním konvencím. Bez těchto výrazných osobností a jejich odmítání ohnout hřbet a podvolit se systémům či zvyklostem by umění bylo mnohem méně barvité, pozoruhodné a zajímavé. Ať už jde o nekonformní, vizionářské, či jen čistě zarputilé umělce, jejich neobyčejné vize z nich v rámci dějin umění činí klíčové osobnosti. Lubomír Typlt takovým umělcem je. Výstava Lubomíra Typlta v Galerii Slováckého muzea, která letos slaví 60 let své existence, bude zahájena 10. března v 17 hodin a potrvá do 5. června 2022.   Bližší informace: MgA. Lukáš Malina, kurátor výstavy mobil: 734 282 497, e-mail: lukas.malina@slovackemuzeum.cz www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.