Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Za kouzlem tří výstav

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

13. 02. 2020 - 31. 05. 2020

Galerie Slováckého muzea ve čtvrtek 13. února 2020 otevře v 17.00 hodin tři nové samostatné výstavy.

Prvním galerijním počinem roku 2020 Slováckého muzea trio možností

Přízemní sál ve volném cyklu věnovaném knižním ilustracím prozáří tvorba ilustrací Denisy Proškové. „Pozvání do našeho výstavního prostoru přijala současná výtvarnice, která svými aktivitami překračuje hranice pouze ilustrátorského zaměření. Je totiž zároveň spisovatelkou, novinářkou i publicistkou. Vystaveno je přes 130 exponátů a určitě si najdou obdivovatele v rozsahu několika generací. Ve svých ilustracích se dovede vcítit do vnímání malých čtenářů, pro které je obrázek mnohdy nadřazený nad textem. Zároveň je si vědoma myšlení dospělých, jejichž vidění světa je už ovlivněno životními zkušenostmi, představami i touhami,“ popsala Marie Martykánová, kurátorka i druhé výstavy, která v týž den bude otevřena v 1. patře.

„Jitka Štenclová doslova a do písmene obsadí každé volné místo 1. patra. Je to vůbec poprvé, kdy může uherskohradišťská veřejnost vidět díla pražské výtvarnice, která si v mnoha desítkách výstav domácích i zahraničních získala obdiv a pozornost. Z původní textilní tvorby, které chtěla zasvětit svůj život, se v počátcích 90. let začala více zabývat malbou a postupně se v ní ustálila a i nadále realizuje,“ svěřila o autorce kurátorka. Početně zastoupený soubor artefaktů a více jak stovka obrazů a kreseb přináší přesvědčivý doklad o neomezených hranicích inspirace. „Hranice, která nevymezuje, ale naopak probouzí tvůrčí fantazii. Ve spojení s hlubokým prožitkem, osobitostí výtvarného zpracování a mimořádnou vnímavostí k proudění neviditelných paprsků energie – odněkud někam a skrz nás. To vše je Jitka Štenclová,“ uzavřela Martykánová.

V uplynulém roce oslavila Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti 80. výročí svého založení. V Galerii Slováckého muzea proběhlo v roce 2019 hned několik výstav. Spolupráce s „umprumkou“ nekončí a pokračuje v dalších výstavních projektech i letos. Jako první se představí v podkroví galerie Ondřejského sálu obory Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků a Modelářství a návrhářství oděvů pod společným názvem Umění módy. „Veřejnosti nabídneme možnost seznámit se s výsledky práce dvou oborů, kterým dosud nebyla v galerii věnována přílišná pozornost. Přehlídka zahrnuje kolekce vytvořené na různá i společná zadání. Připravili ji vyučující obou prezentovaných oborů, ak. mal. Marie Borošová, MgA. Petra Graffe ve spolupráci s pořádající institucí Slováckým muzeem v Uherském Hradišti,“ sdělila Milada Frolcová, kurátorka výstavy Umění módy. Vystaven jen soubor prací současných žáků i bývalých absolventů, kteří na škole studovali v posledních deseti letech. „Nabízí různorodé polohy vystavených realizací, které zahrnují jak praktické, účelové a funkční řešení, tak konceptuální produkty, překračující hranici užitého umění. Společným jmenovatelem všech vystavených prací zůstává tvůrčí kreativita, řemeslné provedení i technologické znalosti,“ dodává Frolcová.

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště. Vernisáž ve čtvrtek 13. února 2020 v 17.00 hodin. Výstavy Denisy Proškové a Jitky Štenclové potrvají do 13. dubna 2020. Výstava Umění módy potrvá do 31. května 2020.

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Zdeněk Tománek

27. 06. 2024 - 13. 10. 2024
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Výstava je autorovou dílčí retrospektivou a představuje jak současné tak starší práce. Akademický sochař a pedagog Zdeněk Tománek (*1958) pochází z Uherského Hradiště, kde vystudoval kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole. Ve studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění v ateliéru monumentálního sochařství (M. Axman, J. Hanzík). Zdeněk Tománek se však nezabývá pouze sochařstvím. V jeho díle má nezastupitelné místo i malba, kresba a realizace v architektuře. Jeho práce nalezneme například ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Muzeu Stzuki Medalierskie ve Wroclawi, ale i v mnoha soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. Uspořádal desítky samostatných výstav a účastnil se stovek kolektivních přehlídek umění.

Přečíst více

Expozice Krajina, sem tam zvíře / Umění jihovýchodní Moravy

13. 02. 2024 - 31. 12. 2025
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Pokračování dlouhodobého výstavního cyklu Umění jihovýchodní Moravy je tentokráte zaměřeno na krajinu. Ta představuje jeden z klasických námětů malířství, který je přirozeně zastoupen i ve sbírkách Galerie Slováckého muzea. Malba, ačkoli dominantní, však není zdaleka jediným výtvarným médiem, které se tímto tématem zabývá. Expozice tak představuje výběr děl ze sbírky, který je doplněn o intervence současných autorů, pracujících i v dalších médiích jako fotografie, video nebo socha. Nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. Snaží se postihnout to, co je krajině jako námětu výtvarného umění vlastní – iluzivní hloubku prostoru, do kterého chceme vstoupit, její schopnost podnítit rozjímání o věcech duchovních a její symbolistní sílu.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.