Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Zvídálkové, vzhůru do muzea!

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

Nedělní program je připravený pro rodiny s dětmi. Muzejní skřítci přiblíží zvyky na Slovácku ve stálé národopisné expozici. Každý druhý měsíc vás pak zavedou do jednoho z výstavních sálů, kde se dozvíte perličky vztahující se k aktuální výstavě.

Zvídálkové, vzhůru do muzea!
Skřítci s lucernou nedělní nudu zaženou

Na třetí březnovou neděli jsme připravili opět další setkání s muzejními skřítky. Tentokrát se s nimi naučíte plést žilu z proutků, zdobit kraslice, malovat písničkový kapesník a dozvíte se spoustu zajímavostí o slavení Velikonoc na Slovácku. Každé dítě obdrží Zvídálkův úkolníček, který tvoří kvízy, úkoly, hádanky a pravidelnou omalovánku.

Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště, neděle 20. března, 13.00–17.00 hodin. Program začíná každou celou hodinu. Vstupné děti 40 Kč, rodinné 90 Kč.


Vyhledat muzeum


Aktuality

Uherské Hradiště – Minulost královského města očima archeologických výzkumů


Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

V rámci revitalizace povrchů ulic Prostřední a Mlýnská v centru Uherského Hradiště proběhl na jaře letošního roku archeologický výzkum, který navázal na výsledky geofyzikální prospekce dotčených ploch. Díky této prospekci bylo detekováno množství anomálií nacházejících se pod povrchem zmíněných ulic. Čtyři z nichž byly vybrány k samotnému výzkumu v terénu. Cíle výzkumu se odvíjely od charakteru míst, v nichž se anomálie nacházely. Výzkumem se mimo jiné podařilo ověřit posloupnost uloženin nacházejících se pod současnou úrovní ulic. Tento výzkum zároveň představuje další pokračování mozaiky archeologického bádání v historickém jádru města. Přednáší Bc. et Bc. Zdeněk kuchař, archeolog Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Vstup volný. 3. 11. 2022, 17.00 hodin. Přednáškové centrum, Štefánikova 1285,Uherské Hradiště. Přednáška je realizována ve spolupráci Muzejního spolku a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.  

Přečíst více

Předběžné výsledky archeologických výzkumů v trase dálnice D55, úsek 5508 Staré Město – Moravský Pís…

10. 11. 2022 - 10. 11. 0202
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

Při budování nového úseku dálnice D55 byly v úseku mezi Starým Městem (okres Uherské Hradiště) a Moravským Pískem (okres Hodonín) prozkoumány cenné a mnohdy zásadní archeologické situace. Celkem byly pozitivní úseky zjištěny téměř na všech katastrech, které stavba zasáhla – Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Polešovice a Moravský Písek. Mezi velice atraktivní nálezy se řadí kompletně prozkoumaný půdorys dlouhého domu kultury s moravskou malovanou keramikou ze závěru mladší doby kamenné z Nedakonic, rozsáhlé polykulturní sídliště, které zkoumal v 60. a 70. letech R. Snášil u Polešovic (zaniklá ves Záblacany) nebo nově objevené kostrové pohřebiště z 11. století s bohatou výbavou z rozhraní katastrů Nedakonic a Polešovic. Představeny budou dosavadní výsledky obohacené množstvím fotografické dokumentace z průběhu výzkumů. Přednáší archeolog Mgr. Miroslav Popelka, vedoucí pobočky Kroměříž Ústavu archeologické památkové péče Brno. Vstup volný. 10. 11. 2022, 17.00 hodin. Přednáškové centrum, Štefánikova 1285,Uherské Hradiště. Přednáška je realizována ve spolupráci Muzejního spolku a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.  

Přečíst více

Podzimní tvořivá dílna


Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

O podzimních prázdninách se uskuteční dílnička, kde si můžete vyrobit zvířátko z listí a jiné výrobky s podzimní tematikou. Připravena bude spousta přírodnin a jiný tvořivý materiál. Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179, čtvrtek 27. října od 10.00 do 15.00 hodin. Přijít můžete kdykoliv během uvedeného času. Vstupné 100 Kč dospělí, 70 Kč děti.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.