Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Clifford Seidling: Fotografie

Galerie Josefa Sudka (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

21. 02. 2019 - 02. 06. 2019

První výstava Clifforda Seidlinga, který se ve své volné tvorbě od poloviny šedesátých let soustředil na téma aranžovaného mužského aktu.

Ve výstavním programu Galerie Josefa Sudka se kurátor Jan Mlčoch často vrací k opomíjeným osobnostem české fotografie. Clifford Seidling se narodil roku 1933 v Praze do českoněmecké rodiny, v  letech 1948–1951 navštěvoval Státní odbornou grafickou školu v Praze a pak pracoval v portrétních ateliérech družstva Fotografia. Koncem padesátých let vytvářel velice kvalitní ateliérové i exteriérové práce. V roce 1972 přešel do Uměleckoprůmyslového musea v Praze, kde se vedle samotné fotografické praxe věnoval problematice konzervace a restaurování fotografií. Ve své volné tvorbě se už od poloviny šedesátých let soustředil na téma aranžovaného mužského aktu. V této umělecké oblasti je Seidlingův přínos zcela výjimečný. Mužské tělo prezentoval v originálních kompozicích s estetickou vytříbeností a odvahou. Významná byla jeho externí pedagogická činnost na FAMU, kde vyučoval mimo jiných studenty představující tzv. slovenskou novou vlnu.

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Jan Glozar: Portréty

01. 07. 2023 - 15. 10. 2023
Galerie Josefa Sudka (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

Jan Glozar chodil v 80. letech po Praze a stejně jako mnoho jeho generačních druhů-fotografů zachycoval lidské typy. Svérázným způsobem si vybíral z české společnosti osoby, které nějakým způsobem přečnívaly zaběhnutou úzkou společenskou šablonu. Jednalo se o náhodné známé, se kterými se fotograf střetl a zachytil jejich portrét, doplněný často krátkou autentickou výpovědí nebo popisem setkání. Na této komorní výstavě jsou to nešťastný domovník, rozesmátý hasič, hrdý sběratel Karla Gotta pan Pulda či vdova po muži, který v Podskalí vyřezával ptáčky. Z výrazných osobností se na jeho snímcích objevila například známá Hraběnka, kterou bylo možné potkávat v hotelu Evropa na Václavském náměstí, či Mancika, milovnice hadů a životní družka Binny Laneye, označovaného pamětníky za nejstaršího českého rockera. Nemohl chybět ani Svatý Vincent, občanským jménem Vincent Venera, malíř a hudebník, v osmdesátých letech nepřehlédnutelná figura malostranských ulic, v době svého exilu v USA snad i příležitostný pornoherec. Díky vstřícnosti Vincentova přítele Pabla de Sax byly zaznamenány jeho jedinečné výroky, které svojí otevřeností zahanbují celou tehdejší punkovou scénu. Jan Glozar zařadil do svého cyklu i další spoluobčany, bohužel se ale dobových autorských zvětšenin moc nezachovalo, a některé z nich jen v poškozeném stavu. Soubor Portréty vznikal v letech 1986 až 1988. Výstavní premiéru má Glozarův unikátní soubor Vltavěnka, který není sérií portrétů, nýbrž výjimečným fotografickým cyklem zachycujícím v syrové podobě osobnost staré ženy žijící ve svém vlastním světě u Slapské přehrady. Ovšem též v tomto případě musíme obdivovat, s jakým citem se k fotografovaným autor obracel, i to, že ho tito často komplikovaní lidé akceptovali. Naši komorní připomínku tohoto významného fotografa a originální osobnosti doplňuje několik artefaktů, které laskavě zapůjčil Pablo de Sax. Enable Ginger Jan Glozar se narodil 19. června 1955 v Praze, fotografoval už v době studia na Střední odborné škole výtvarné, kterou absolvoval roku 1975. Následně pracoval v nejrůznějších organizacích a profesích: v tehdejší Československé televizi dělal rekvizitáře, pak zhotovoval grafické práce pro Filmový podnik, vyzkoušel si i povolání požárníka v Dopravních podnicích. Odborné vědomosti si doplnil studiem na Institutu výtvarné fotografie (1982–1985) a následně na FAMU (1986–1991). Od roku 1992 působil určitou dobu v české variantě časopisu Playboy, vedle toho se věnoval návrhům obalů a propagačních materiálů gramofonových desek, plakátové tvorbě a výzdobě interiérů, měl též reklamní studio. Všestranný talent realizoval dokonce v malířství a literární tvorbě, nadto se věnoval horolezectví. Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browserDisable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.