Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Aktuality

Předběžné výsledky archeologických výzkumů v trase dálnice D55, úsek 5508 Staré Město – Moravský Pís…

10. 11. 2022 - 10. 11. 0202
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

Při budování nového úseku dálnice D55 byly v úseku mezi Starým Městem (okres Uherské Hradiště) a Moravským Pískem (okres Hodonín) prozkoumány cenné a mnohdy zásadní archeologické situace. Celkem byly pozitivní úseky zjištěny téměř na všech katastrech, které stavba zasáhla – Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Polešovice a Moravský Písek. Mezi velice atraktivní nálezy se řadí kompletně prozkoumaný půdorys dlouhého domu kultury s moravskou malovanou keramikou ze závěru mladší doby kamenné z Nedakonic, rozsáhlé polykulturní sídliště, které zkoumal v 60. a 70. letech R. Snášil u Polešovic (zaniklá ves Záblacany) nebo nově objevené kostrové pohřebiště z 11. století s bohatou výbavou z rozhraní katastrů Nedakonic a Polešovic. Představeny budou dosavadní výsledky obohacené množstvím fotografické dokumentace z průběhu výzkumů. Přednáší archeolog Mgr. Miroslav Popelka, vedoucí pobočky Kroměříž Ústavu archeologické památkové péče Brno. Vstup volný. 10. 11. 2022, 17.00 hodin. Přednáškové centrum, Štefánikova 1285,Uherské Hradiště. Přednáška je realizována ve spolupráci Muzejního spolku a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.  

Přečíst více

Naučná vycházka Klubu cesty za poznáním


Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Druhá naučná vycházka Klubu cesty za poznáním, tentokrát do Rakovníka. V měsíci říjnu připravil Klub cesty za poznáním ve spolupráci s Muzeem Nové Strašecí druhou zajímavou vycházku. V sobotu 22. října 2022 si prohlédneme architektonické zajímavosti kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku, jímž nás provede Ing. Arch. Eva Volfová, a následně přejdeme do Muzea T. G. M. v Rakovníku, kde nás Mgr. Lenka Šmídová seznámí s historií vzniku muzea, jeho činností a úkoly, prohlédneme si expozice a výstavy. Sraz je v 9.00 hodin u morového sloupu na náměstí v Rakovníku. Zájemci se mohou již nyní hlásit v pokladně muzea v Novém Strašecí a zde uhradit poplatek ve výši 30,- Kč. Děkujeme a těšíme se na společná přátelská setkání.

Přečíst více

Workshopy k výstavě Muzeum zevnitř

14. 10. 2022 - 04. 11. 2022
Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Workshopy pod odborným vedením konzervátorky Mgr. et BcA. Michaely Caranové, při kterých si budete moci samotnou péči přímo vyzkoušet na svých přinesených materiálech nebo na již připravených vzorcích. V září pro vás Muzeum Nové Strašecí otevřelo novou výstavu s názvem „Muzeum zevnitř aneb skrytá místa kulturních institucí“, jejímž hlavní cílem je představit veřejnosti ty činnosti, které jsou před běžným návštěvníkem muzea skryty, ale jsou nedílnou a dá se říct tou nejdůležitější součástí pracovní náplně všech muzejních pracovníků. Touto významnou činností je bezesporu péče o sbírkové předměty, které jsou jedinečnými nositeli historických informací. Prvním tématem, které bychom rádi veřejnosti prostřednictvím této výstavy představili, je péče o papírové sbírky. Návštěvníci zjistí, jak se o jednotlivé papírové sbírky pečuje, jaké jsou způsoby čištění papíru, usně a pergamenu, jaké existují způsoby spravování knižních desek, kování a textilních tkanic a na vlastní oči uvidí stav knihy před a po restaurování. Zajímavostí je pak i ukázka restaurování 3D objektů a dalších netradičních sbírkových předmětů jako je např. vějíř, globus či hrací karty. Součástí výstavy jsou také podrobné manuály a návody, jak si případně můžete vyspravit své vlastní poškozené předměty doma, včetně potřebných vhodných materiálů s odkazy, kde je pořídit. Pro zájemce jsme také připravili několik workshopů pod odborným vedením konzervátorky Mgr. et BcA. Michaely Caranové, při kterých si budete moci samotnou péči přímo vyzkoušet na svých přinesených materiálech nebo na již připravených vzorcích. Během workshopu pochopíte, jak je důležité, aby restaurátor neuděl při restaurování chybu, poněvadž by připravil národ o podstatnou část historie včetně informací o ní. Workshopy se uskuteční 14. října 2022 od 15 hodin a 4. listopadu 2022 od 10 hodin a je potřeba se na ně přihlásit buď prostřednictvím emailu nstraseci@muzeumtgm.cz nebo na telefonu 313 572 563. Děkujeme tímto všem spřáteleným institucím za spolupráci na celém projektu. Zároveň děkujeme Ministerstvu kultury ČR a Středočeskému kraji za poskytnutí financí a za podporu kreativního vzdělávání v paměťových institucích.

Přečíst více

Cesta po bělské vodě - historická vycházka


Muzeum Podbezdězí (Muzeum Mladoboleslavska)

Cyklus historické procházky městem. V letošním roce si připomínáme 520. výročí založení bělského vodovodu. Historická procházka proto bude věnovaná historii i současnosti bělského vodovodního systému. Navštívíme věžový vodojem na nové čtvrti, tzv. panskou vodárnu, vodárnu Hlučovské prameny a procházku zakončíme na Šibeničním vrchu. Průvodcem bude Tomáš Zahrádka, vedoucí provozu Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav.  Začátek vycházky: v 16:30, sraz u věžového vodojemu, Smetanova ulice čp. 471.  Vstupné: 10 Kč  

Přečíst více

Proč je důležité sbírat hmyz


Muzeum Benátky nad Jizerou (Muzeum Mladoboleslavska)

Přednáška Mgr. Dominika Vondráčka, entomologa Národního muzea, který se zúčastnil řady terénních expedic do mnoha zemí Evropy, Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Jeho specializací jsou brouci zlatohlávkovití. Ve své přednášce se bude věnovat mimo jiné i entomologické sbírce benáteckého muzea. Přednáška začíná v 17 hodin. Vstupné: 50 Kč      

Přečíst více

Uherské Hradiště – Minulost královského města očima archeologických výzkumů


Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace)

V rámci revitalizace povrchů ulic Prostřední a Mlýnská v centru Uherského Hradiště proběhl na jaře letošního roku archeologický výzkum, který navázal na výsledky geofyzikální prospekce dotčených ploch. Díky této prospekci bylo detekováno množství anomálií nacházejících se pod povrchem zmíněných ulic. Čtyři z nichž byly vybrány k samotnému výzkumu v terénu. Cíle výzkumu se odvíjely od charakteru míst, v nichž se anomálie nacházely. Výzkumem se mimo jiné podařilo ověřit posloupnost uloženin nacházejících se pod současnou úrovní ulic. Tento výzkum zároveň představuje další pokračování mozaiky archeologického bádání v historickém jádru města. Přednáší Bc. et Bc. Zdeněk kuchař, archeolog Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Vstup volný. 3. 11. 2022, 17.00 hodin. Přednáškové centrum, Štefánikova 1285,Uherské Hradiště. Přednáška je realizována ve spolupráci Muzejního spolku a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.  

Přečíst více

Přednáška Klubu cesty za poznáním


Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Druhá přednáška z cyklu Historie Sudet - Muzeum Nové Strašecí   Podzimní čas je opravdu bohatý na kulturní program, a můžeme si tak vybírat z mnoha nabídek podle osobního zájmu. Klub cesty za poznáním opět zve širokou veřejnost do Muzea Nové Strašecí na zajímavé setkání. Cyklus Historie Sudet pokračuje 18. října 2022 od 17 hodin přednáškou Vývoj českého a německého jazyka na území Koruny české. Lektor PhDr. Václav Petrbok, Ph.D. představí české země jako kulturní prostor, v němž odedávna docházelo ke „stýkání a potýkání“ několika jazykových, kulturních a literárních společenství. V centru pozornosti bude prostředí česko- a německojazyčné, jeho utváření a vývoj až po tragické ukončení v letech 1938 – 1946. Vedle širších společenských a politických souvislostí vzájemného soužití si rovněž povíme o několika osobnostech, které dokládají složité utváření pro české země typického promíšení jazyků a kultur, které je pro budoucnost nadějí a výzvou. Každá historická etapa našich dějin i života lidí je velice zajímavá a mělo by být naší snahou orientovat se v minulých událostech a naučit se o nich přemýšlet.  

Přečíst více

Muzeum zevnitř aneb skrytá místa kulturních institucí

20. 09. 2022 - 10. 11. 2022
Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Výstava představuje jaké jsou úkoly a povinnosti muzea a jejich pracovníků a co všechno se v muzeích děje mimo zraky návštěvníků. Jaké jsou úkoly a povinnosti muzea a jejich pracovníků a co všechno se v muzeích děje mimo zraky návštěvníků? Každý člověk, který běžně navštěvuje kulturní instituce, určitě slyšel a zná slovo restaurování. Mnoho lidí však už ale neví, co se pod touto profesí schovává a co vše zahrnuje. Výstava s názvem „Muzeum zevnitř aneb skrytá místa kulturních institucí“, kterou otevřeme v našem muzeu 20. září 2022, vás seznámí s jednotlivými body této profese a pomocí četných fotografií vás zavede do tajů tohoto řemesla. Součástí výstavy budou také podrobné manuály a návody, jak si případně můžete vyspravit své vlastní poškozené předměty doma, včetně potřebných vhodných materiálů s odkazy, kde je pořídit. S ohledem na výročí (570 let) počátku tisku první tištěné knihy (42 řádkové bible od J. Guttenberga v roce 1452) jsme jako první téma, kterému se budeme věnovat, zvolili péči o papírové sbírky. Dozvíte se, nejen jak se o jednotlivé papírové sbírky pečuje, ale budete si moci také samotnou péči – opravy a restaurování, přímo vyzkoušet na svých přinesených materiálech nebo na již připravených vzorcích prostřednictvím několika workshopů. Tyto workshopy budou probíhat během výstavy a seznámí vás nejen teoreticky, ale především prakticky s jednotlivými body restaurování. Budete si tak moci sami vyzkoušet, jaké je to spravit historickou listinu nebo i vaši osobní. V příštích letech plánujeme soubor následujících výstav, které budou zaměřeny i na další materiály běžně se vyskytující v rámci muzejních sbírek (např. textil, kov, keramika, dřevo a polymery). Těšíme se na vaši návštěvu!

Přečíst více

Předslunovratový koncert Ondřeje Smeykala – didgeridoo, gongy a hosté

30. 11. 2022
Novoměstská radnice

Již patnácté předslunovratové setkání s příznivci didgeridoo a gongů skladatele a performera, absolventa pražské AVU Ondřeje Smeykala. Ondřej Smeykal se již po více než tři dekády věnuje objevování lidového hudebního australského nástroje Didgeridoo. Vystoupí opět se svými hosty. 30. 11. Velký sál, začátek ve 20 hod, podrobnosti o vstupném na www.smeykal.com http://www.nrpraha.cz/program/1211/predslunovratovy-koncert-ondreje-smeykala-didgeridoo-gongy-a-hoste/

Přečíst více

Modelářský víkend

08. 10. 2022 - 09. 10. 2022
Letecké muzeum Metoděje Vlacha (Muzeum Mladoboleslavska)

Dvoudenní workshop, na kterém si mladí modeláři postaví létající funkční model. Nedělní odpoledne bude věnováno testování dokončených modelů na ploše letiště. Informace na e-mailu info@lmmv.cz  

Přečíst více


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.