Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Všechny aktuality

Aktuality

Koncert - David Koller Acoustic Tour 2021


Stará synagoga, expozice: „Židovské tradice a zvyky“

Akce probíhá od 18 do 21 hodin Popis:Zpěvák, skladatel a instrumentalista zahájí sezónu v prostorách Staré synagogy. Vstupné 690  – 890 Kč  Go Out. Odkaz na zakoupení vstupenky: https://goout.net/cs/david-koller/sznager/

Přečíst více

Toulky Izraelem - Hora Karmel a její nejzajímavější místa


Stará synagoga, expozice: „Židovské tradice a zvyky“

Hora Karmel a její nejzajímavější místa Přednáší Mgr. Karel Hrdlička Akce začíná v18.30 Přednáška představí horu Karmel a její nejzajímavější místa. Ukážeme si, jaký význam měla hora Karmel z hlediska náboženského, historického a kulturního. Mimo jiné se posluchači během přednášky dozvědí o spojitosti mezi horou Karmel a postavou proroka Elijáše a karmelitánským řádem. Koná se za podpory NFOH pro link pište na adresu zoom@zoplzen.cz Zoom místnost se otevírá patnáct minut předem 

Přečíst více

Online studium Pirkej Avot - Tvá koruna


Stará synagoga, expozice: „Židovské tradice a zvyky“

Pro link pište na adresu: zoom@zoplzen.cz Zoom místnost se otevírá vždy patnáct minut předem akce začíná v 18.30 Tuto neděli se naposledy ponoříme do studia Pirkej Avot. Co je tou pravou korunou člověka? Společně s Jiřím Blažkem tak uzavřeme cyklus Výroky otců. „Nevyžaduj pro sebe pocty a nedychti po slávě. Ať tvé činy převažují nad tvým studiem, nebaž po stole králů, protože tvůj stůl je bohatší než jejich stůl a tvá koruna významnější než jejich koruna.“

Přečíst více

Online studium Pirkej Avot - Čtyři jsou druhy...


Stará synagoga, expozice: „Židovské tradice a zvyky“

I tuto neděli od 18.30 nás Výroky otců provede Jiří Blažek. Pro link pište na adresu: zoom@zoplzen.cz Zoom místnost se otevírá vždy patnáct minut předem „Čtyři jsou typy těch, kdo chodí do učebny: chodí, ale nic nedělá – má mzdu za chození; dělá, ale nechodí – má mzdu za konání; chodí a koná – je zbožný; nechodí a nekoná – je bezbožný.“ O tom, že i jakákoliv snaha je lepší než nic, hovoří pátá kapitola Pirkej avot.

Přečíst více

Židovské hřbitovy - Okolí Plzně - Rokycansko a Brdy II.


Stará synagoga, expozice: „Židovské tradice a zvyky“

Přednáší: PhDr.Ing. Václav Fred Chvátal Akce začíná v 18:30 pro link pište na adresu zoom@zoplzan.cz Zoom místnost se otevírá patnáct minut předem V našem povídání o venkovských židovských hřbitovech jsme se už přesunuli východně za hranice Plzeňského kraje, přesto však ještě neopouštíme okolí Plzně. Tentokrát navštívíme 4 hřbitovy na opačné straně pohoří Brd, a to Kamennou u Příbrami, Kamýk, Liteň a Čelinu, a jako vždy nahlédneme i do osudů místních synagog. Koná se za podpory NFOH.

Přečíst více

Židovské hřbitovy - Okolí Plzně - Rokycansko a Brdy II.


Stará synagoga, expozice: „Židovské tradice a zvyky“

Okolí Plzně - Rokycansko a Brdy 2. Přednáší: PhDr.Ing. Václav Fred Chvátal Akce začíná v 18.30 V našem povídání o venkovských židovských hřbitovech jsme se už přesunuli východně za hranice Plzeňského kraje, přesto však ještě neopouštíme okolí Plzně. Tentokrát navštívíme 4 hřbitovy na opačné straně pohoří Brd, a to Kamennou u Příbrami, Kamýk, Liteň a Čelinu, a jako vždy nahlédneme i do osudů místních synagog. Koná se za podpory NFOH. pro link pište na adresu zoom@zoplzan.cz Zoom místnost se otevírá patnáct minut předem

Přečíst více

Přednáška ZČU: Fenomén bezdomovectví


Stará synagoga, expozice: „Židovské tradice a zvyky“

Přednáška ZČU: Fenomén bezdomovectví Přednáší doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. Akce začíná v 18.30 Cílem přednášky je obrátit pozornost k tématu, které nejen v českém prostředí představuje dlouhodobý sociální problém. V rámci přednášky budou přiblíženy základní problémy spojené s fenoménem bezdomovectví a možná řešení. Celá problematika bude přiblížena na výzkumech realizovaných v Plzni. Pokud situace dovolí, přednáška se uskuteční prezenčně v informačním centru Staré synagogy, v opačném případě přes ZOOM. O odkaz si zažádejte na zoom@zoplzen.cz Koná se ve spolupráci s ZČU za podpory NFOH

Přečíst více

Fanstastická zvířata a kde je v Bibli najít


Stará synagoga, expozice: „Židovské tradice a zvyky“

Fantastická zvířata a kde je v Bibli najít Přednáší Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. Akce začíná v 18.30 Bible není příručkou biologie, ale i tak v ní nacházíme zprávy o mnoha zajímavých zvířatech. Některá můžeme spolehlivě určit, jiná jsou pro nás tajemná a u mnoha můžeme dobrodružně hledat odpověď na otázku o čem vlastně ti autoři Bible psali? A věděli staří Izraelci, co je to slonovina, která obluda žije v mořích nebo kam se poděli jednorožci? Koná se za podpory NFOH. pro link pište na adresu: zoom@zoplzen.cz Zoom místnost se otevírá o patnáct minut předem

Přečíst více

Čas na barvy - výstava obrazů Moniky Sádlové

01. 05. 2021 - 31. 05. 2021
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích

Netolická výtvarnice Monika Sádlová se vrací se svou samostatnou výstavou obrazů do netolického muzea po pěti letech. Je dlouholetou členkou Klubu vodňanských výtvarníků, autorkou dětského průvodce po Netolicích Objevte Netolice hravě. Výstava bude pro veřejnost otevřená, jakmile to epidemiologická situace dovolí. 

Přečíst více

Toulky Izraelem - Hora Karmel a její nejzajímavější místa


Stará synagoga, expozice: „Židovské tradice a zvyky“

Přednáší Mgr. Karel Hrdlička Akce začíná v 18:30 pro link pište na adresu zoom@zoplzen.cz Zoom místnost se otevírá patnáct minut předem Přednáška představí horu Karmel a její nejzajímavější místa. Ukážeme si, jaký význam měla hora Karmel z hlediska náboženského, historického a kulturního. Mimo jiné se posluchači během přednášky dozvědí o spojitosti mezi horou Karmel a postavou proroka Elijáše a karmelitánským řádem. Koná se za podpory NFOH

Přečíst více


Nejlépe hodnocená muzea

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. (Mariánská Týnice)

5,0

Regionální muzeum a galerie umístěné v areálu bývalého cisterciáckého kláštera přibližně 40 km severně od Plzně. Stálá expozice obsahuje vzdělanost a kulturu, národopis a život ve městech. Přístupný je i kostel s ambitem. historie Mariánské Týnice Poutnímu areálu v Mariánské Týnici patří mezi skvosty architektury středoevropského baroka nepochybně významné  postavení.  Dějiny poutního  místa v Týnici jsou však podstatně starší. Souvisí s působením cisterciáckého kláštera, založeného v nedalekých Plasech knížetem Vladislavem II. v roce 1144. Obec Týnici získal klášter v roce 1230 a brzy poté je zde doložen kostel s uctívanou sochou Panny Marie. Živá poutní úcta k "P. Marii od anděla pozdravené" zde přetrvávala i v dalších stoletích a kvetla i po husitských válkách, kdy okolní kraj náležel světské vrchnosti.  Klášter se pokoušel získat poutní místo  nazpět a podařilo se mu to teprve roku 1613. Barokní rozkvět a zvelebování poutního místa započalo až  ve  druhé  polovině 17. století,  po  konsolidaci v  předchozí době rozchváceného klášterního hospodářství. V té době nechal opat Ondřej Trojer týnický kostel přestavět a zvětšit, připojil k němu ambitové nádvoří se zvonicí a založil v Týnici proboštství. Trojerův nástupce, opat Evžen Tyttl, byl znalcem a příznivcem umění a jedním z nejvelkorysejších stavebníků českého baroka. Do služeb získal Jana Blažeje Santiniho, génia středoevropského vrcholného baroka. Dle Santiniho projektů byla na panství kláštera postavena řada vynikajících staveb, které podstatně přispěly ke kulturnímu výrazu kraje. Do Mariánské Týnice navrhl Santini novostavbu celého poutního areálu s proboštstvím, založenou na prostorově i objemově jedinečné a velmi komplikované, do detailů propracované kompozici. Stavba započatá roku 1711 byla  dokončena   až   ve  druhé  polovině 18. století. Klášter však byl roku 1785 zrušen dekretem Josefa II. a majetek byl spravován Náboženským fondem. Od roku 1826 byl v majetku Metternichů. Nevyužíván pro žádné účely, postupně chátral. V letech 1920 - 1922 došlo ke zřícení centrální kopule kostela. Díky zásluze architekta Hanuše Zápala byly provedeny první záchranné práce.    Od roku 1952 je v prostorách proboštství zřízeno regionální muzeum, které postupně začalo uskutečňovat rekonstrukce objektu. K těm nejvýznamnějším však došlo až počátkem 90. let, nejprve v části proboštství (obnova východní a západní věže a fasáda), potom k nákladné a obtížné rekonstrukci kostela.                 

Přečíst více

Židovské muzeum v Praze (Starý židovský hřbitov)

5,0

Starý židovský hřbitov patří k nejstarším židovským pohřebištím na světě a spolu se Staronovou synagogou nejvýznamnější památku pražského Židovského Města. Byl založen v první polovině 15. století. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1439, poslední pohřeb se konal o 348 roků později. Areál hřbitova byl během staletí vícekrát rozšiřován, ale jeho plocha přesto nestačila potřebám Židovského Města. Zesnulí tak byli ukládáni do země v až deseti vrstvách nad sebou. Na hřbitově se nachází na 12 000 náhrobních kamenů, mnohé s poutavou zvířecí i rostlinnou symbolikou. Nejvýznamnější pohřbené osobnosti učenec a pedagog, rabi Jehuda Leva ben Becalel, zvaný rabi Löw (zemřel r. 1609) učenec a básník Avigdor Kara (zemřel r. 1439) stavitel Pinkasovy synagogy Aharon Mešulam Horovic (zemřel r. 1545) primas pražského Židovského Města a stavitel Maiselovy synagogy Mordechaj Maisel (zemřel r. 1601) renesanční učenec, historik, matematik a astronom David Gans (zemřel r. 1613) sběratel hebrejských rukopisů a tisků rabín David Oppenheim (zemřel r. 1736) Cestovatelský magazín National Geographic jej řadí mezi deset turisticky nejzajímavějších hřbitovů světa. Návštěvnické info Součást prohlídkového okruhu: Židovské muzeum v Praze a Pražské Židovské Město. Bezbariérový přístup: ano (vstup východem u Klausové synagogy)

Přečíst více

Muzeum hlavního města Prahy (Müllerova vila)

5,0

Vila Milady a Františka Müllerových v Praze (1928–30) představuje chef-d'oeuvre světové architektonické avantgardy. Je příkladem vzácné shody mezi osvíceným klientem a geniálním architektem. František Müller, spolumajitel stavební firmy Kapsa-Müller, patřil mezi významné představitele tehdejší české společnosti. Projekt vlastního reprezentativního sídla neváhal zadat jednomu z největších architektů té doby – Adolfu Loosovi, jenž tehdy působil v Čechách. Tato zakázka Loosovi umožnila dovést jeho originální koncepci prostoru, tzv. Raumplan, k nejvyššímu vrcholu. Vybavení interiérů vily, které vybral a v mnoha případech dokonce navrhl sám architekt, ztělesňuje překvapivou harmonii moderního funkcionalismu a klasicizujícího anglického stylu. Po pohnutém osudu v poválečné době byla vila v letech 1997–2000 zrestaurována a jako Národní kulturní památka byla zpřístupněna veřejnosti. Otevřeno: ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA, NEDĚLE Začátky prohlídek: duben – říjen: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 listopad – březen: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 Návštěva vily je možná POUZE PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI  

Přečíst více

Muzeum Brněnska (Muzeum ve Šlapanicích)

5,0

Muzeum sídlí v renesanční budově někdejší scholasterie na poklidném hlavním náměstí městečka. Pořádá tematické výstavy a zaměřuje se především na dětské návštěvníky. K výstavám připravuje programy pro školy a dílny či herny pro rodiny s dětmi. Muzeum sídlí v renesanční budově někdejší šlapanické scholasterie na poklidném hlavním náměstí městečka. V jeho sbírkách se nachází mimo jiné pozůstalostní fond významného českého krajináře Aloise Kalvody, který se ve Šlapanicích narodil. Součástí etnografických sbírek muzea je pozoruhodná kolekce výšivkových tiskátek. Šlapanice a jejich okolí jsou také spojovány se známou bitvou "tří císařů". Budova scholasterie, v níž muzeum sídlí, sloužila před bitvou jako štáb maršála Soulta, velitele IV. francouzského armádního sboru. Ve vestibulu muzea si návštěvníci mohou prohlédnout koněspřežné kočáry z  19. a 20. století. Muzeum pořádá tematické výstavy a dlouhodobě se zaměřuje především na dětské návštěvníky. Ke všem výstavám jsou připraveny dílny či herny pro rodiče s dětmi a také doprodovodné programy pro školy a školky.  K návštěvě muzea můžete využít pravidelnou linku brněnské MHD - trolejbus č. 31.

Přečíst více

Sklářské muzeum Nový Bor

5,0

Přečíst více

Zobrazit další nejlépe hodnocená muzea

Vyhledejte, navštivte a ohodnoťte muzeum!

Portál www.do-muzea.cz nabízí kompletní seznam všech muzeí, galerií a památníků na území České republiky. Muzea můžete vyhledat nejen podle místa, ale i názvu, zaměření či nejlepšího hodnocení ostatních návštěvníků.


Přihlášení k newsletteruNechte si pravidelně zasílat vybrané pozvánky na výstavy a akce i novinky z českých muzeí a galerií na vaši e-mailovou adresu.

Odesláním e-mailu uděluji Národnímu muzeu, Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1, IČ: 00023272, výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů (e-mailová adresa) pro účely zasílání newsletteru portálu Do-muzea! za těchto podmínek ochrany osobních údajů. Tímto potvrzuji, že jsem si uvedené informace přečetl/a a porozuměl/a jim a že mnou uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a poskytuji je Správci dobrovolně.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.