Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Aktuality

VERNISÁŽ: 14 v Poličce – 74. UMĚLECKÝ SALON

18. 09. 2021 - 24. 10. 2021
Centrum Bohuslava Martinů (Městské muzeum a galerie Polička)

Letošní výtvarný salon tematicky navazuje na loňský – je zaměřen na současné umělce Poličska.     Můžete se těšit na výtvarně rozmanitá díla autorů několika generací, kteří se na Poličsku narodili nebo zde žijí, a jejichž tvorba překračuje regionální hranice.  Setkávají se zde výtvarně rozmanitá díla uznávaných autorů několika generací.   Název odkazuje na počet umělců, jejichž díla jsou v Poličce vystavena. Jsou to Vojtěch Donát, Pavel Herynek, Magdalena Jílková, Markéta Kolářová, Ivana Machová, Jana Paulíčková Vlčková, Ludmila Pillmayerová , Marek Rejent, Zbyšek Sion, Martin Šmíd, Veronika Šrek Bromová, Jan Štěpánek, Jiří Štourač a Miroslava Zychová.   „Tradice Východočeských uměleckých salonů v Poličce započala v roce 1941. Od té doby se na nich představilo více než 700 umělců. Témata salonů se pravidelně obměňovala. Počáteční ročníky představovaly především tradiční krajinomalbu a teprve počátkem 60. let směřoval výběr k živým současným proudům moderního umění. V polovině 70. let došlo – ve snaze vyhnout se cenzuře – k nahrazení kolektivního chápání salonů za výstavy věnované jednomu umělci. Do aktuálních proudů výtvarného umění zamířil salon v roce 1996 „Orbis fictus extractus – nová média v současném umění“. Od r. 2004 byl salon pořádán jako výběr absolventských prací z vysokých uměleckých škol v Praze a Brně. Výroční 70. salon v roce 2017 byl naopak pojat jako výběrové představení dosud vystavujících umělců. Letošní ročník se svým zaměřením vrací k salonům z let 1989 a 1995, spojnicí je místní příslušnost vystavujících výtvarníků,“ uvádí kunsthistorik muzea PhDr. David Junek.   Vernisáž proběhne v sobotu 18. září 2021 od 14.00 hodin za účasti autorů ve výstavních sálech muzea. Výstava potrvá do 24. října 2021.

Přečíst více

Jubilejní koncert k 75. narozeninám primáše Jiřího Janouška

26. 10. 2021
Novoměstská radnice

Cimbálová muzika Jiřího Janouška. Program představí to nejlepší z bohaté letité hudební spolupráce s moravskými a slovenskými sólisty, tak novější janáčkovské úpravy pro úspěšný projekt Folklore Classic." Vystoupí Maria Mačošková, Markéta Janoušková a pěvečtí sólisté Slováckého krúžku v Praze. 26. 10. Velký sál, začátek koncertu 19:30 hod, vstupné 260  Kč, rezervace vstupenek na marketa.janouskova@volny.cz   http://www.nrpraha.cz/program/1107/jubilejni-koncert-k-75-narozeninam-primase-jiriho-janouska/    

Přečíst více

Noční prohlídky - Po červené na Krašov

17. 09. 2021 - 18. 09. 2021
Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici ve spolupráci s divadelním spolkem Tyl z Čisté Vás srdečně zvou na noční prohlídky s názvem PO ČERVENÉ NA KRAŠOV. Prohlídky se konají po dva večery, 17. a 18. září 2021. Jednotlivé divadelní vstupy se odehrávají v expozici muzea, která se pro tyto večery stane divadelním jevištěm. Rezervace na noční prohlídky je nutná - tel.: 373 396 410 (Út-Ne 9-17 hodin).

Přečíst více

Zmizelé Kralovicko

14. 09. 2021 - 31. 12. 2021
Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Vás zve na zahájení výstavy ZMIZELÉ KRALOVICKO, které se koná 14. 9. 2021 od 16 hodin v kostele Zvěstování Panně Marii. Výstava volně navazující na projekt Stoleté proměny Kralovicka z roku 2019 představuje objekty i krajinné prvky zmizelé za posledních přibližně 150 let. Zajímavé stavby (zámky, domy, kaple aj.), rybníky a cesty, které známe již jen ze starých fotografií, kreseb a plánků, jsou ohlédnutím do historie, připomínkou proměny regionu. Výstava potrvá do 31. 12. 2021.

Přečíst více

Řemeslné umění v galerii

10. 09. 2021 - 10. 10. 2021
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Projekt Nositel tradice lidových řemesel a výrobce, kteří jsou držiteli tohoto titulu. Jedná se o ocenění, které ministr kultury ČR uděluje výrobcům, jež na vysoké technické úrovni ovládají jedinečné a zánikem ohrožené technologie lidové výroby. Řemeslné umění v galerii V Galerii Slováckého muzea se představí Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury   V přízemním sále Galerie Slováckého muzea bude v pátek 10. září otevřena nová výstava s názvem Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury. Pro veřejnost ji připravil Národní ústav lidové kultury ve Strážnici ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. Jak již sám název naznačuje výstava bude rozdělena na dvě části. Od roku 2001 obdrželo titul Nositel tradice lidových řemesel přes osmdesát osobností věnujících se nejrůznějším oborům. Na výstavě tak budou k vidění práce kovářů, obuvníků, vyšívaček, tkalců, bednářů a dalších.  „V prvním bloku budou představeni výrobci, ocenění titulem Nositel tradice lidových řemesel. Toto prestižní vyznamenání uděluje ministr kultury ČR výrobcům, kteří se na vysoké úrovni věnují tradičním lidovým řemeslům ohroženým zánikem,“ prozradila Petra Hrbáčová, autorka výstavy. Čestné místo je vyhrazeno i pro letos oceněné výrobce, kteří titul slavnostně obdrží v den slavnostní vernisáže v rámci Národního zahájení dnů evropského dědictví v Uherském Hradišti. „Kandidáti, kteří jsou navrženi na ocenění, musí prokázat komplexní znalosti svého oboru a vynikající kvalitu zhotovovaných výrobků. Současně se hodnotí také jejich činnost v oblasti prezentace a popularizace dané výroby, stejně jako snaha o to, aby předávali své znalostí dalším zájemcům a pokračovatelům,“ zdůraznila Hrbáčová.  V druhé části se prezentuje 28 prvků aktuálně zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, z nichž některé jsou součástí seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Seznam byl zřízen Ministerstvem kultury ČR v roce 2008 za účelem ochrany, zachování, identifikace, rozvoje a podpory nehmotného kulturního dědictví na území České republiky. „V seznamu jsou zahrnuty nejen lidové tance, hudba, zvyky a divadlo, ale rovněž řemeslné technologie, znalosti o přírodě i projevy lidového léčitelství,“ doplnila Jarmila Teturová, autorka textové části výstavy a stejně jako Petra Hrbáčová z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Výstava je připravena v česko-anglické jazykové mutaci a můžete ji navštívit do 10. října.   Bližší informace: Mgr. Marta Kondrová (kurátorka výstavy) mobil: 734 282 558, e-mail: marta.kondrova@slovackemuzeum.cz. www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum  

Přečíst více

Whisky Life! Prague 2021 - festival (nejen) pro milovníky whisky

13. 11. 2021
Novoměstská radnice

Kde jinde si můžete zakoupit ochutnávku širokého výběru whisky za minimální ceny? ... Jako už každoročně zde budou nejvýznamnějšími distributory v ČR a hosty ze zahraničí otevřeny a nabídnuty k ochutnávce whisky lahve, které se sem ještě ani nedováží, a to vše za minimální degustační ceny - násobky 30 Kč. Tahákem budou jako vždy speciální masterclasses pod vedením zkušených odborníků. Vstup od 18 ti let. 13. 11. celá NR. Otevřeno 14 - 23 hod. Vstupné 450 Kč, Happy Hour / zvýhodněné vstupné 350 Kč, podrobnosti na www.whiskylifeprague.cz http://www.nrpraha.cz/program/1108/whisky-life-prague-2021/  

Přečíst více

Ferrea Millennia

26. 08. 2021 - 19. 09. 2021
Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou

Výstava o historii kovů v naší části Horácka, realizovaná ve spolupráci s panem Lukasem Kerblerem z Rakouska a se žďárským Odborem školství, kultury, sportu a marketingu Výstava „Ferrea Millennia“ (26. 8. – 19. 9. 2021, atrium Staré radnice) Jednotícím prvkem letošních Slavností jeřabin je zaměření na kovy a historii jejich výroby a zpracování nejen v našem regionu. Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou se na této akci podílí nejen připomenutím sedmdesátého výročí zahájení výroby v podniku ŽĎAS výstavou fotografií v budově žďárské tvrze, ale také výstavou „Ferrea Millennia“, kterou můžete do 19. září 2021 shlédnout v atriu Staré radnice. Kovy jsou spojené s nejstarší přítomností člověka v naší části Vysočiny a téměř po celé tisíciletí byly a dodnes jsou důležitou součástí života zdejších obyvatel. Výstava „Ferrea Millennia“ návštěvníky seznámí se zpracováním kovů od doby bronzové po novověk, včetně názorného vyobrazení postupu výroby, spotřeby materiálu, potřebné lidské síly a výsledného množství vyprodukovaného železa od raného středověku až po průmyslovou éru. Zajímavostí jsou repliky prehistorických předmětů od rakouského experimentálního archeologa Lukase Kerblera nebo ukázky trojrozměrných kovových předmětů ze sbírek Regionálního muzea, středověkou sekyrkou či podkovou počínaje a uměleckou litinou z 19. století konče. Autoři výstavy: Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, Lukas Kerbler (Rakousko), Odbor školství, kultury, sportu a marketingu Města Žďáru nad Sázavou Ilustrace: Anna Coufalová, Kamila Dvořáková

Přečíst více

Ze starého školního kabinetu

14. 09. 2021 - 31. 10. 2021
Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Vás zve na zahájení výstavy Ze starého školního kabinetu, které se koná 14. 9. 2021 od 17 hodin v refektáři. V kulturním programu vystoupí žáci ZUŠ Kralovice. Názorné pomůcky pro vyučování nabízí zajímavou kolekci předmětů od konce 19. století do současnosti. Návštěvník může zalistovat ve starých učebnicích, prohlížet výjevy na nástěnných školních obrazech, vyzkoušet mechanické počitadlo, vzpomenout na funkce fyzikálních přístrojů nebo cestovat světem po školních mapách. Také se zabavit tematickou výstavní hrou. Výstava potrvá do 31. 10. 2021.

Přečíst více

Den architektury


Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

V rámci festivalu Den architektury proběhne program také v Litoměřicích. Oblastní muzeum v Litoměřicích připravilo komentovanou vycházku Rakouskou severozápadní dráhou. Účastníci exkurze budou sledovat stopy, nebo spíše koleje, železniční spojnice protínající Litoměřice. Tato velice důležitá dopravní tepna pozměnila tvář města nejprve při své výstavbě v 70. letech 19. století a následně v 50. letech 20. století při svém zásadním rozšíření. Vycházka povede mezi současnou a původní zastávkou Litoměřice město a bude si všímat nejdůležitějších urbanistických proměn této části města. Účastníky provede Jan Peer, kurátor muzea. Ve druhé části programu navštívíme původní železniční zastávku Litoměřice město. Její budova byla roku 2014 kompletně zrekonstruována a dnes se zde nachází mj. kavárna Káva s párou. V ní se budeme moci usadit a zhlédnout prezentaci historických fotografií ze sbírek Oblastního muzea v Litoměřicích, které nám přiblíží, jak se místo proměnilo pod vlivem výstavby železniční cesty. Poté bude možné si s paní Janou Plíhalovou projít budovu a navštívit místa veřejnosti běžně nepřístupná. Spoluorganizátorem programu je Káva s párou. (Na komentovanou prohlídku interiérů je třeba rezervace místa.) Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách muzea:  https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1659  

Přečíst více

Strašidelná Čertovka


Muzeum Karla Zemana

Nechte se vtáhnout do světa pražských pověstí a poplujete s dětmi v úterý 21. 9. po Čertovce a Vltavě v místech, kde pražská strašidla pořádají své reje.   Nechte se vtáhnout do světa pražských pověstí a poplujete s dětmi v úterý 21. 9. po Čertovce a Vltavě v místech, kde pražská strašidla pořádají své reje.

Přečíst více


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.