Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Aktuality

Daniel Herkskedal sólo (Norsko)

13. 07. 2023
Novoměstská radnice

Tuba nepůsobí podle prvního dojmu zrovna jako nástroj vhodný pro nálady romanticky teskné a mytické. Ovšem norský virtuóz Daniel Herskedal ponoří posluchače do melancholické krásy severské krajiny, neb dokáže tubu proměnit v mlžný roh, jehož hlas se táhle nese nad hladinou oceánu, nebo v nástroj severských bohů. Koncert je součástí koncertní série Jazz Meets World. 13. 7.  Velký sál, začátek v 19:30 hod, vstupné 400 Kč, v den koncertu 450 Kč, vstupenky na www.jmw.cz http://www.nrpraha.cz/program/1268/daniel-herskedal-solo-norsko/  

Přečíst více

Komentovaná prohlídka výstavy Architektura Jana Blažeje Santiniho–Aichela v západních Čechách


Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Vás zve na komentovanou prohlídku výstavy Architektura Jana Blažeje Santiniho–Aichela v západních Čechách, která se koná 21. 6. 2023 od 17 hodin. Výstava představuje architekturu Jana Blažeje Santiniho-Aichla, která výrazným způsobem poznamenala jak českou krajinu dominantami jedinečných staveb, tak duši lidí, kteří dokázali vnímat díky umění, hudbě a literatuře duchovní hodnoty a kulturní tradice. Vstupné zdarma.

Přečíst více

Barokní podvečer v Mariánské Týnici


Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve 10. 6. 2023 od 17 hodin na akci Barokní podvečer v Mariánské Týnici, který se koná k poctě architekta Jana Blažeje Santiniho–Aichela. PROGRAM: 17:00 hodin (hospitium) Zahájení Vernisáž výstavy Santini Immortalis  (výstava studentských prací ateliéru doc. akad. mal. Ditty Jiřičkové z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni) 17: 30 hodin (západní ambit) Vernisáž autorské výstavy Centra baroka Architektura Jana Blažeje Santiniho–Aichela v západních Čechách 17:45 hodin (západní ambit) Představení piva Santini (speciální várka z pivovaru Chříč) 18:00 hodin (západní ambit) Občerstvení 18:15 hodin (kostel Zvěstování Panně Marii) Pocta Santinimu: Barokní hudba a tanec na počest 300. výročí velkého architekta Účinkují: Filip Dvořák – cembalo, Jan Hádek – barokní housle, Hartig Ensemble - Tance a balety tří století pod vedením prof. Heleny Kazárové Baroko bylo plné pohybu, který byl usměrňován vnitřním řádem, který se snažil spojit člověka s tím, co ho přesahovalo. Možná proto se k tomuto konceptu stále vracíme se snahou do něj více proniknout. Jedinečné propojení racionality se světem smyslového vnímání má co říci i dnešním lidem, neboť někde mezi sférou rozumu a citu se ukrývá naše duchovno. Santini tomu velmi dobře rozuměl. 19:15 hodin (kostel Zvěstování Panně Marii) Komentovaná prohlídka kostela a ambitů s průvodci v replikách barokních oděvů 20:00 hodin Zakončení před hlavním průčelím Web akce ZDE.

Přečíst více

Spolu II

03. 08. 2023 - 01. 09. 2023
Novoměstská radnice

Cílem expozice je, jako vždy, kromě seznámení odborné i laické veřejnosti s tvorbou členů sdružení, i obohacení kulturní nabídky v Praze. Společná výstava Nového sdružení pražských umělců, spolku založeného v roce 1992 Jiřím Načeradským, v obrazech, grafikách, fotografiích i plastikách, nabízí díla zastupující řadu stylů moderního, klasického i poněkud netradičního umění.  3. 8. – 1. 9. Galerie v přízemí, otevřeno út-ne 10-18 hod, vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč http://www.nrpraha.cz/program/1267/spolu-ii/  

Přečíst více

Muzejní pochod


Hlavní budova muzea (Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (Hlavní budova muzea))

Tradiční muzejní pochod Záhoří - Stroupeč - Přívlaky s jednotlivými stanovišti na trase. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve všechny malé i velké turisty na tradiční Muzejní pochod, který proběhne v sobotu 17. června 2023. „Sraz bude v 9 hodin u nádraží Žatec Západ. Po zaplacení startovního poplatku 55 Kč vyrazíme na trasu dlouhou cca 8,2 km přes vyhlídku u Záhoří, vodojem ve Stroupči, památné duby ve Stroupečku až dojdeme k soše sv. Jana Nepomuckého u Přívlak. Na každém stanovišti se dozvíte zajímavé informace o dané lokalitě. Zpět se budeme vracet cestou podél řeky, takže počítejte s dalšími cca 7,4 km. Rodiny s dětmi si mohou cestu zkrátit dřívějším návratem už ze Stroupče. Přihlásit se můžete do 14. 6. na tel. čísle 775 028 112. Sebou pořádnou svačinu, pití, pláštěnky a hlavně vhodnou obuv a dobrou náladu“, zvou za organizátory Mgr. Miroslav Černý a Jaroslav Holštajn.  

Přečíst více

České země uprostřed Evropy na mapách a plánech Národního archivu

25. 04. 2023 - 25. 06. 2023
Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na zahájení výstavy České země uprostřed Evropy na mapách a plánech Národního archivu, které se koná 25. 4. 2023 od 17 hodin v kostele Zvěstování Panně Marii. Výstava potrvá do 25. 6. 2023. Výstava představuje klenoty kartografického dědictví České republiky uložené ve Sbírce map a plánů a dalších archivních fondech Národního archivu. Tematicky se výstavní projekt zaměřuje na dva základní okruhy. I. CO NÁS S EVROPOU SPOJUJE A OD NÍ DĚLÍ? První okruh představuje didakticky pojaté vazby, které nás někdy vydělují a jindy spojují s Evropou, jíž jsme součástí. V Evropě lze identifikovat celou řadu hodnot, jevů, tendencí a věcí, které vždy zůstanou pro integrující se Evropany přesto symbolem určité odlišnosti, výjimečnosti, případně svébytnosti. Vzhledem k tomu, že Evropu tvoří velké množství národů a národností, disponuje také velkým množstvím dorozumívacích jazyků, různorodostí mentalit, kultur, území, národních i zemských dějin a především pestrostí národních tradic. Je běžné a bylo tomu tak i v minulosti, že v jedné zemi žije více národů pospolu. Tyto výše vypsané jevy tvoří specifikum každého národa, jehož vnějším znakem je dorozumívací jazyk, podléhající neustálému vývoji v čase. V neposlední řadě odrážejí historii každého národa, resp. společenství, i podmínky jeho vývoje, které na něm zpravidla zanechávají následky a formují tak jeho podobu i rozvoj, přičemž jsou však tímto společenstvím formovány, z čehož plyne, že historické události mohou ovlivnit a zpravidla také ovlivňují vztah jednoho národa k jinému a naopak. Každé z pěti vybraných témat (hranice, lesy, montana – nerostné bohatství, řeky a vodní díla, doprava, architektura a urbanismus) poukazuje na vazby s některou sousedící evropskou zemí, ale zároveň mají přesah do širšího evropského prostoru. I takové je dědictví tolik vzpomínané a občas i trochu zatracované Habsburské podunajské monarchie, promítnuté do aktuální i nedávné současnosti. Informace obsažené v kartografických archiváliích jsou ideálním prostředkem pro vyjádření a pochopení takových vzájemných vazeb. Pomiňme v této souvislosti fakt, že to občas můžou být i prostředky vedoucí k jejich možnému odcizení navzájem, k potencionálním vzájemným sporům a dokonce i teoreticky k válečným konfliktům. Zaměřme se spíše na to, že mapová díla vznikala především proto, aby se podobným konfliktům předcházelo, nebo aby se na jejich základě vzniklé spory urovnaly. II. CO PŘINÁŠÍME EVROPĚ? Druhý okruh výstavy naopak prezentuje to, co české země ve svém vývoji a Česká republika v současnosti přinesly a přinášejí Evropě a v jaké se tak děje podobě a formě. K rozvoji evropské kultury a vzdělanosti přispěly také české země, nejen významnými osobnostmi své doby, ať již panovníky, vědci nebo učenci, jako byli Karel IV., Jiří z Poděbrad, Jan Ámos Komenský, Jaroslav Seifert, Jaroslav Heyrovský, ale také sbírkotvornou a ediční činností, jejíž doklady nalézáme v depozitářích i otevřených expozicích paměťových institucí a jedná se přitom o poklady nejen evropského, ale mnohdy celosvětového významu. Není samozřejmě reálné prostorově představit vše, co by bylo možné považovat za evropské či světové kulturní dědictví, tudíž bylo nutné pro stěžejní část výstavy sáhnout pouze k vybranému reprezentativnímu „vzorku“. Staly se jimi po zásluze národní hřebčín Kladruby nad Labem s chovnou stanicí koní (běloušů) českého plemene starokladrubských koní, dále je to lázeňství, které si vydobylo uznání a získalo světový věhlas i za oceánem a konečně ojedinělý stavební sloh „barokní gotika“, nedílně spjatý s působením geniálního architekta té doby Jana Blažeje Santini-Aichla. Autoři výstavy si jsou vědomi skutečnosti, že každé z výše vytyčených témat lze podpořit poměrně značným množstvím svědečných kartografických dokumentů, nicméně k tomu je nutné poznamenat, že výstava je podle autorského klíče zaměřena převážně na dostupné mapy a plány ze sbírek Národního archivu, čemuž byl podřízen i výběr takových dokumentů. Web akce ZDE.

Přečíst více

Putování za hvězdou III.


Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Centrum baroka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve u příležitosti výročí barokního architekta Jana Blažeje Santiniho–Aichela na třetí konvoj za poznáním Santiniho architektury, který se uskuteční v sobotu 17. června od 14 hodin. Exkurzi Putování za hvězdou aneb konvoj za poznáním Santiniho architektury III. povede Mgr. et Mgr. Pavel Beneš. Trasa představí hospodářské dvory na území někdejšího klášterního panství plaských cisterciáků. Exkurzi zahájíme v hospodářském dvoře Sechutice, který je příkladem starší, v baroku doplněné koncepce významně propojené s kulturní krajinou. Následovat bude prohlídka nejznámějšího Santiniho hospodářského dvora Hubenov, kde plně využil svoji tvůrčí invenci. Třetí zastávkou bude dvůr Kalec, založený na půdorysu deltoidu, který zaujímá badatele i po staletích. Akce proběhne formou komentovaných prohlídek památek. Přesun mezi lokalitami bude vlastními auty účastníků (případně sdílením vozu po domluvě). Vstupné: dvůr Hubenov 80 Kč/osoba ostatní dvory dobrovolné vstupné Rezervace nutná na tel. čísle 373 396 410 v otevírací době muzea (Út–Ne 9–18 hod).

Přečíst více

Noc kostelů


Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve veřejnost na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 2. 6. 2023 od 19 hodin. V rámci projektu Noci kostelů přiblížíme formou komentovaných prohlídek pohnutou historii areálu, která vyústila ve zdařilou záchranu. Součástí programu bude dále prezentace zcela nové akvizice ornátů poskytnutých muzeu. Od 19–23 hodin bude zpřístupněný kostel Zvěstování Panně Marii, západní a východní ambit - vstup západním ambitem z parkoviště. Prohlídky je možno absolvovat individuálně, či vyčkat na komentovanou prohlídku s historikem Mgr. et Mgr. Pavlem Benešem - odborným pracovníkem Centra baroka. Komentované prohlídky: od 20–21 hodin od 22–23 hodin

Přečíst více

Gentleman Sound (Ondřej Smeykal & Milan Cais)

23. 10. 2023
Novoměstská radnice

Společná vystoupení dvou hyperaktivních vizuálních umělců a hudebníků. Jejich společná vystoupení začala svou historii odvíjet na přelomu tisíciletí, od kdy se s pravidelnou nepravidelností setkávají na podiu a v galeriích. Zatímco se M.Cais (bicí, zpěv) může rozprostřít ve vokálních výletech a gradujících rytmech, Ondřej Smeykal prozkoumává soudobé způsoby rozeznívání australského didgeridoo a archaického gongu. 23. 10.  Velký sál, začátek v 19 hod, vstupné standard. 690 Kč, pro dvě a více osob 630 Kč/os. http://www.nrpraha.cz/program/1269/gentleman-sound-ondrej-smeykal-milan-cais/  

Přečíst více

Muzejní zvířetník

22. 06. 2023 - 22. 10. 2023
Hlavní budova muzea (Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (Hlavní budova muzea))

Výstava muzejních sbírkových předmětů z našeho depozitáře s motivy zvířat. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na výstavu Muzejní zvířetník, která bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 22. června od 17 hodin v hlavní budově muzea v Husově ulici 678. Úvod vernisáže obstarají žáci z dramatického oboru ZUŠ Žatec. „Někteří z vás, co pravidelně sledujete naše stránky a sociální sítě, jste jistě zaznamenali naše měsíční Perličky z depozitáře se stejnojmenným názvem Muzejní zvířetník. Představujeme tam dvanáct zástupců zvířecí říše, např. baziliška, draka, výra, koně, slona, holubici ad. Exponátů je ale daleko víc a jsou velmi zajímavé, proto jsme se rozhodli uspořádat jejich výstavu. Výstava sérii článků rozšiřuje o dvě nejčastěji zobrazovaná zvířata, lva a orla. Připomene i někdejší žatecký pomník obětem první světové války, kterému dominoval velký bronzový lev. V souvislosti s pomníkem se lvem chystáme pro návštěvníky i jedno malé překvapení, na které si ovšem budou muset počkat do 7. září, kdy bude prezentována nová publikace „Příběhy žateckých pomníků“. Výstavu můžete navštívit do 22. října tohoto roku“, uvedla autorka výstavy PhDr. Milada Krausová, Ph.D. Součástí výstavy je hrací a tvořivý koutek plný zábavy, určený nejen pro děti. Budeme zhotovovat mandelinku, slona, holubičku a mnoho dalšího. Přijďte se podívat a pobavit. Těšíme se na vás.  

Přečíst více


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.