Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Aktuality

Otevřený depozitář Umění Asie

18. 07. 2019 - 01. 12. 2019
Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění (Národní galerie v Praze)

Po téměř desetiletém trvání expozice asijského umění v paláci Kinských se prezentace sbírek přesouvá do jižního křídla prvního poschodí Veletržního paláce, kde se představí v takzvaném otevřeném depozitáři. Schaudepot je v Národní galerii novým výstavním formátem, jenž zpřístupňuje co největší počet děl k bezprostřednímu studiu díky jejich umístění ve skleněných vitrínách, které umožňují trojrozměrný prostorový pohled. V otevřeném depozitáři má tak návštěvník možnost se seznámit s výběrem více než 600 děl asijské provenience z Národní galerie Praha. Vystaveny jsou převážně sochy a předměty uměleckého řemesla od nejstarších děl z archaického období až do 20. století, rozdělené do dvou základních tematických okruhů. První z nich představuje některé myšlenkové systémy – filosofii a náboženství taoismu, buddhismu, konfucianismu a hinduismu – definující asijské kultury a umění Číny, Tibetu, Indie, jižní a jihovýchodní Asie. Druhý okruh vyzdvihuje charakteristické rysy asijského užitého umění a seskupuje díla podle materiálů (kamenina, porcelán, laky, kovy), technik (například email cloisonné) a dekoru. Sbírka umění Asie a Afriky dnes čítá přes 13 tisíc uměleckých předmětů, z toho největší část zaujímají díla asijské provenience. V otevřeném depozitáři v současné době nejsou vystaveny artefakty z citlivých materiálů – především dřevěná plastika, malba a grafika. Ty budou až do doby zpřístupnění nové stálé expozice k vidění výběrově na krátkodobých výstavách a některé z nich projdou restaurátorským a badatelským průzkumem.  

Přečíst více

Moving Image Department #11: IMAGE (of) SILENCE

20. 09. 2019 - 05. 01. 2020
Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění (Národní galerie v Praze)

Z čeho se skládá ticho? Jak jej zachytit? Jak jej zobrazit? Má nicota nějakou substanci? Je neviditelnost formou nepřítomnosti? Jak dočista zmizet? Prázdnota tvoří jádro 11. kapitoly Moving Image Departement. Prázdnota (obrazu, zvuku, formy, matérie); dech a bezdechost (podmínky života a smrti, barometry křečovité touhy a její tělo bez orgánů); prostor bez objemu, zato s odrazem a ozvěnou (konečná plošnost pocitu a paradox jeho přemíry). Výstava inscenuje zvukové vibrace a percepční přeludy v post-cageovském vakuu smyslů a prožitků a vede nás tak k naslouchání tichu obrazu.

Přečíst více

Josef Bolf: Tušení stínu

20. 09. 2019 - 05. 01. 2020
Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění (Národní galerie v Praze)

Základ výstavy Tušení stínu tvoří obrazy vytvořené Josefem Bolfem v období posledního roku. Obrazy tvoří společně kompaktní celek, a to jak svou formou, tak svým obsahem. Jsou jakousi syntézou řady motivů a témat, kterým se Josef Bolf věnoval již dříve a která nikdy zcela neopustil. V nových dílech se vrací k technice škrábaných obrazů, kterou víceméně opustil před téměř deseti lety. Na první pohled se však jedná o odlišné práce. Zcela zásadně do formy vstoupila nedávná malířská zkušenost, jakási „čistá malba“, kterou představil na samostatné výstavě ve Špálově galerii. Z odstupu se tato etapa zdá pro následný vývoj zcela zásadní. Přes zřejmou odlišnost však Bolf rozvíjí i témata, která se u něj objevovala již dříve, dochází ale k jejich prolínání do ostatních možných světů. Pro naznačení těchto vazeb a odkazů jsou do souboru vystavených děl zařazeny i některé starší práce, včetně řady dosud nevystavených obrazů.

Přečíst více

Ovocnářská výstava V.

27. 09. 2019 - 28. 09. 2019
Křížova vila (Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (pobočka Křížova vila) )

Výstava jablek a ovocných výpěstků od pěstitelů ze Žatce a okolí. Ovocnářská výstava v Žatci již má svoji tradici Už pátý ročník výstavy regionálního ovoce v Křížově vile v Žatci proběhne v pátek 27. a v sobotu 28. září 2019 vždy od 10.00 do 17.00 hodin. Jablka, hrušky a švestky od sadařů a zahrádkářů z blízkých ovocnářských oblastí bude Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vystavovat již popáté. Vystavené odrůdy si návštěvníci během obou dnů mohou nejen prohlížet, ale i hodnotit v soutěži o nejkrásnější jablko a některé odrůdy budou i k ochutnání. Na zahradě vily se můžete občerstvit, nakoupit ovocnářské produkty nebo zabavit své děti v tvořivém koutku a při zpracování ovoce. Na sobotní odpoledne je připravena k poslechu a odpočinku hudba lubenecké kapely Modrá kost a zpěv žatecké písničkářky Ráchel Pabianové. Zahrádkářům nabídneme odborné určení odrůdy u donesených jablek, semínka ze sdíleného projektu Semínkovna či návody a pěstitelské rady od odborníků z Českého zahrádkářského svazu. V budově Křížovy vily najdete v patře výstavku s tipy na výlet za ovocnářskými zajímavostmi a výstavu džemů/marmelád z domácností i dílen drobných živnostníků v našem regionu. Vybrané zavařeniny budou v sobotu hodnoceny odbornou komisí, která vybere tři nejchutnější džemy a od 15.00 bude ochutnávka zavařenin určena i veřejnosti. Po dobu trvání výstavy si návštěvníci mohou prohlédnout i aktuální výstavu papírových modelů v přízemí Křížovy vily nebo výtvarné dekorace s námětem ovoce od žateckých mateřských škol a výtvarného oboru ZUŠ. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč, MŠ á 8,- Kč, ZŠ a SŠ á 20,- Kč.          

Přečíst více

Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu

26. 09. 2019 - 30. 11. 2019
BÝVALÉ PAPÍRNY (Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci ( pobočka Stará papírna))

Výstava archeologických nálezů z naleziště v Mlékojedech u Litoměřic. Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve do své pobočky Stará papírna (Volyňských Čechů 733) na zahájení nové výstavy Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu, které proběhne ve čtvrtek 26. září 2019 od 17 hodin. Archeologicko-antropologická výstava představuje výsledky archeologického výzkumu pohřebiště z 10. – 11. století v Mlékojedech u Litoměřic. Uvidíte rekonstrukci tří hrobů s kompletní hrobovou výbavou (např. náhrdelník se skleněnými perlami a unikátní stříbrnou perlou, hrozníčkovitou náušnici velkomoravského stylu, hroty šípů, lahve ad.), fotografie z terénu, kresby a obrazy. Prozkoumané kosterní pozůstatky odhalí nemoci a úrazy celkem 13 mužů, 15 žen a 26 nedospělých jedinců (tzn. dětí v různých věkových kategoriích od novorozenců po téměř dospělé). Autory výstavy jsou MUDr. et Mgr. Kryštof Derner a RNDr. Jana Kuljavceva Hlavová z Ústavu archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i. Most.   Výstava potrvá do 30. listopadu 2019.

Přečíst více

Emil Filla – Herakles zápasí s býkem

20. 08. 2019 - 17. 11. 2019
Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění (Národní galerie v Praze)

Komorní výstava Emila Filly s podtitulem Herakles zápasí s býkem představuje malířovu grafickou tvorbu 30. a 40. let, cyklus Bojů a zápasů a album Herakles, v níž se Filla utkává s běsy své doby v hlavní roli s řeckým mytologickým hrdinou Heraklem. Emil Filla patří k předním českým osobnostem první poloviny 20. století, vedle rozsáhlé umělecké tvorby, zahrnující kresbu, malbu, grafiku a plastiku, věnoval se také teorii výtvarného umění. Byl členem expresionistické skupiny Osma (1907) a inicioval založení Skupiny výtvarných umělců (1911), orientované ke kubismu, později jej volně oslovily mytologické náměty surrealismu. V druhé polovině třicátých let, kdy v Evropě značně posílila agresivní nacistická ideologie, proniklo do Fillovy tvorby téma boje. Již během první světové války se Filla aktivně zapojil do zahraničního odboje v Holandsku, kde pobýval v letech 1914 až 1920. Byl si vědom bezprostředního ohrožení svobody a nutnosti obrany před tyranií, jež symbolicky vyjádřil postavou Herakla, syna smrtelné Alkmény a všemohoucího Dia, který se stal ústředním motivem grafického cyklu Boje a zápasy z roku 1937. V suché jehle, leptu a akvatintě ztvárnil zápas člověka s temnými mýtickými silami, jejichž poražením se rodí svoboda. Z antického mýtu o Heraklovi zobrazil strhující zápas Herakla s krétským býkem, s nemejským lvem, erymanthským kancem nebo Diomédovými koňmi, a pokračoval zápasy zvířat. Byl jedním z prvních evropských umělců, varující před nebezpečím fašismu. Pablo Picasso (1881-1973) vstoupil ostře do veřejného prostoru monumentálním obrazem Guernica (1937), reagujícím na bomby svržené nacisty na baskické město ve španělské občanské válce. K aktuální politické situaci v rodné zemi se Picasso dále vyjádřil v karikatuře grafikou Sen a lež generála Franca (1937), zastoupené ve Sbírce grafiky a kresby NGP a představené na výstavě. České výtvarné prostředí zareagovalo na dané události bezprostředně již roku 1936. Jako důrazný společenský apel Filla začal vytvářet na téma bojů a zápasů nejen kresby a malby, ale také grafiky, volné sochy a reliéfy. Emil Filla, jako výrazná osobnost české kulturní scény, byl zatčen gestapem hned na počátku války 1. září 1939 a převezen do koncentračního tábora v Dachau, záhy do Buchenwaldu. Ani zde však neztrácel víru v člověka, ve vítězství lidskosti nad válečným šílenstvím. Své filosofické kontemplace se mu během zajetí podařilo uchovat v textech, které vydal po válce pod titulem O svobodě (1947). Znovu se vrátil k motivu Herakla a vytvořil album suchých jehel doprovázených textem přítele Františka Halase. Tentokrát již pojatého jako memento hrdiny vítězícího bez ohledu na útrapy a strasti jeho boje.  

Přečíst více

Introducing Sara Enrico: The Jumpsuit Theme

20. 09. 2019 - 05. 01. 2020
Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění (Národní galerie v Praze)

Biomorfní struktury Sary Enrico předvádějí upadající tělesnost okolního světa formou psychosomatických hybridů, které znovuoživují smysly a aktivují intenzivní fyzický prožitek. Architektura jako oblek? Tělo jako prostor? Tkanina jako přizpůsobivá kůže humanoida? Site-specifický kvazi-parazitní projekt The Jumpsuit Theme v Prezidentském salonku Národní galerie představuje umělčin pokus vypořádat se s materialitou prostoru mezi malbou a objektem ve stále šedivější zóně iluzorních objemů a všudypřítomné plošnosti. Sara Enrico se narodila v roce 1979 v italské Bielle, v současnosti žije a pracuje v Turíně. Studovala na Accademia di Belle Arti v Turíně a na Istituto Spinelli ve Florencii (na Fakultě restaurování starých maleb a fresek). V roce 2013 se účastnila kurzu výtvarného umění pro pokročilé vedeného Mattem Mullicanem na Fondazione Antonio Ratti v Comu. Absolvovala rezidenční pobyt na Fondazione Spinola Banna per l’arte u Jasona Dodge a Raimundase Malasauskase v Poirinu (2015) a ještě před tím rezidenci v centru VIR-Viafarini v Miláně (2012). V roce 2017 působila jako hostující profesorka na Polito Design Workshop na Politecnico di Torino. V roce 2018 obdržela ve IV. ročníku soutěže Italské rady grant podporovaný Directorate-General for Contemporary Art and Architecture and Urban Peripheries (DGAAP). V letech 2017–2018 získala New York Prize a s ní spojený rezidenční pobyt na International Studio & Curatorial Program v New Yorku.

Přečíst více

Milan Grygar: 2019

20. 09. 2019 - 05. 01. 2020
Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění (Národní galerie v Praze)

Výstava Milana Grygara (*1926) ve Velké dvoraně Veletržního paláce v ucelené instalaci shrnuje tvorbu tohoto nejdůležitějšího českého umělce v oblasti propojení zvuku, obrazu a tělesného gesta. Výstava prezentuje video dokumentace zásadních akcí a kreseb se zvukovými nahrávkami jejich vzniku. Nechybí ani pozdější návrat k malbě jako výtvarnému zpodobnění dynamiky zvuku a světla a série prostorových partitur, sochařských realizací původních papírových návrhů. Celek doplňuje rozsáhlá série současných obrazů z období posledních dvou let.

Přečíst více

Když jsem šel poprvé do školy

14. 09. 2019 - 10. 11. 2019
Hlavní budova muzea (Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (Hlavní budova muzea))

Výstava slabikářů z celého světa ze sbírky Zdeňky Markovičové z Vyškova. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na slavnostní otevření výstavy Když jsem šel poprvé do školy, které se uskuteční v rámci EHD v sobotu 14. září 2019 od 13 hodin v hlavní budově muzea, Husova 678 v Žatci. Představíme početnou sbírku českých i zahraničních slabikářů Ing. Zdeňky Markovičové z Vyškova na Moravě, která za ni v roce 2014 získala diplom – „pozoruhodná sbírka“ od Klubu sběratelů kuriozit. Výstava je doplněna nejen starými kalamáři, lahvičkami od inkoustů, psacími potřebami a vysvědčeními ze sbírky Ondřeje Vonky ze Žatce a muzea, ale i interaktivními prvky pro děti. Navštívit ji můžete do 10. listopadu 2019. **************** Zdeňka Markovičová svůj první slabikář koupila v Kosovu (Srbsku), kde působila v misi KFOR v v letech 2002 – 2004. Mise obnášela pomoc pro místní obyvatelstvo v podobě rekonstruování škol, dodávání humanitární pomoci a školních pomůcek. Slabikář si domů vezla spíše jako vzpomínku – suvenýr. Postupně začala hledáním a nákupem na internetu, na aukcích nebo v antikvariátech doplňovat sbírku, která v současnosti čítá více jak 250 kusů knih z celého světa. Sbírání slabikářů souvisí i s její aktuální lektorskou činností. Od roku 2013 uspořádala více jak 11 výstav po celé ČR.    

Přečíst více

Za tajemstvím doby bronzové

03. 10. 2019
Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany

Archeoložka Mgr. Andrea Němcová nás ve své přednášce "Za tajemstvím doby bronzové" zavede 3. října 2019 od 18:00 do bouřlivých časů zpracovatelů kovů. Seznámíme se s dovednostmi, předměty a životem lidí v období, jehož počátek je spojen se slavnou únětickou kulturou pojmenovanou dle bohatého pohřebiště z nedaleké obce Únětice.

Přečíst více


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.