Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Aktuality

Botanická exkurze okolím Encovan


Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Celodenní exkurze bude zaměřená na návštěvu trojice přírodovědně významných lokalit v okolí Encovan. V kulturní a intenzivně zemědělsky využívané krajině východně od Litoměřic se dochovaly fragmenty květnatých bílých strání stejně jako stále vzácnější druhově bohaté porosty světlých dubových hájů. Ze vzácnějších druhů je možné se setkat například se lnem žlutým (Linum flavum), čičorkou pochvatou (Coronilla vaginalis), třemdavou bílou (Dictamnus albus) nebo zárazou vyšší (Orobanche elatior).   Sraz: v 8:40 na žst. Křešice (okr. Litoměřice) Trasa: Křešice – Encovany – PP Stráně nad Suchým potokem – PP Skalky u Třebutiček – PR Holý vrch – Zahořany – Křešice Exkurzi povede botanik Karel Nepraš. Podrobnější kontakty jsou uveřejněny na webových stránkách muzea: https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1698  

Přečíst více

Něžná krása s vůní škrobu

21. 04. 2023 - 02. 07. 2023
Ostravské muzeum

Výstava představuje krajky a výšivky od poloviny 18. století až do konce 20. století, které během 151 let existence Ostravského muzea obohatily jeho sbírku. Výstava je rozdělena na čtyři základní části. V první části – dílně – je kromě ukázky návodů na výrobu krajek a výšivek stroj vyrobený kolem roku 1900 vyšívající řetízkový steh. Můžete si zde posedět, prolistovat staré módní časopisy nebo vyzkoušet drhání. Druhou část tvoří ženské a dětské oděvy zdobené ručně i strojově vyrobenými krajkami a vyšíváním. Tady můžete obdivovat ženské spodní prádlo, bohatě zdobenou noční košilku určenou pro svatební noc, vyšívané halenky, háčkované límečky, rukavičky zdobené jemnou krajkou, dětské pletené čepičky vyšívané perličkami, krajkou zdobené dětské soupravy ke křtu i k biřmování. Mužské oděvy zdobené vyšíváním nebo krajkou bohužel ve sbírce nemáme, a proto nejsou vystavené. Třetí část je provoněná škrobem. Ocitnete se v prádelně, kde se pere, škrobí, suší a žehlí prádlo, bytový textil i povlečení. Chodbou procházíte čtvrtou částí výstavy, kterou tvoří vzorníky, dečky vyrobené nebo zdobené zajímavými technikami a naskenované detaily vybraných exponátů. Vyšívání a krajkářství jsou velmi staré textilní techniky, které byly známé již na konci pravěku. Jejich vývoj souvisí s rozvojem tkaní z rostlinných vláken. Ze starověku se nám dochovala vyobrazení vyšívaného oděvu, ale i hmotné doklady, např. kostěné paličky z 2. poloviny 4. století, které byly nalezené na Kypru. Podobné se na Kypru používají k paličkování dodnes. Krajkami i výšivkami se zdobily oděvy, různé textilie, výšivkami také kožené boty, opasky či jiné doplňky. V českých zemích se výroba výšivek a krajek více rozšířila ve středověku. Rozkvět paličkované krajky nastal v 16. století v Itálii, odkud se její obliba a výroba rozšířila do celé Evropy. Barokní a rokokový ženský i mužský oděv je přezdoben výšivkami a krajkami. Bohatí muži se předháněli se svými ženami, kdo z nich bude mít na oděvu více drahých krajek a výšivek, čí šat bude pestřejší. Toto soupeření ukončila Velká francouzská revoluce v letech 1789–1799 a období empíru. V ženské módě se v 19. století nadále objevovala spousta krajek a výšivek, ale pánská móda se stala mnohem střízlivější. Nechala na sebe působit anglické vlivy a zjednodušila se na košili, dlouhé kalhoty, vestu a frak či žaket, ze kterého se v 70. letech 19. století vyvinulo sako. Krajky a výšivky zůstaly nepřehlédnutelným výzdobným prvkem lidových krojů, církevních liturgických oděvů, praporů apod. Dvacáté století i současnost krajce a výšivce příliš nepřejí. Občas se však objevují módní vlny, které krajku či výšivku vynesou opět do popředí. Moderní česká krajka získává ocenění na světových výstavách. Rozvoj výroby plastických hmot ovlivnil i průmyslovou výrobu krajek. V dnešní době se převážná většina krajek a výšivek vyrábí strojově na velkých strojích, které mohou být počítačem řízené i ze vzdálené ciziny (např. ve firmě Tylex Letovice, a.s.). V Letovicích začali krajky strojově vyrábět již v roce 1834, jako druzí v Evropě po Anglii. V roce 1948 se výroba bavlněné paličkované krajky přesunula z Tylexu Letovice do Drnovic. V současnosti se firma v Drnovicích jmenuje TOPAK spol. s r.o. a uvádí o sobě, že jsou nejstarší strojní výrobnou paličkovaných krajek na světě a největší v Evropě. V Tylexu se nadále vyrábí např. tyl, krajky, záclony a nově třeba 3D úplety. Ruční výroba krajek a výšivek však nezanikla. Zabývají se jí jednotlivci, spolky i družstva umělecké výroby. Někteří výrobci jsou držiteli titulu Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Tradice krajkářství na Vamberecku je od roku 2020 zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Tímto zápisem se zdůraznila vysoká hodnota tradice krajkářství ve Vamberku a blízkém okolí i podpora státu udržet zde celosvětově proslulou výrobu krajek.  

Přečíst více

700 let města Bechyně

24. 06. 2023 - 28. 10. 2023
Městské muzeum Bechyně

Komorní historická výstava k výročí 700 let města Bechyně bude připravena v galerii muzea.  Připomeneme si nejdůležitější mezníky v dějinách Bechyně. Časovou osu těchto dějin doplní historické artefakty z dob od pravěku až po 20. stol.  Představíme významné archeologické nálezy z oblasti města, významné listiny, včetně listiny s udělením městského znaku králem Vladislavem II Jagelonským, dále zde budete moci vidět např. historické fotografie, suvenýry či výtvarná díla vztahující se k Bechyni. Připomeneme činnost místních spolků nebo významné renesanční iluminované rukopisy, které v Bechyni vznikly. Slavnostní zahájení se bude konat v sobotu 24. června od 15 hod v galerii muzea. 

Přečíst více

Písně ruských romantiků

10. 09. 2023
Novoměstská radnice

Dvojité významné výročí jednoho z nejvýznamnějších pozdně romantických skladatelů Sergeje Rachmaninova (1873–1943) si jistě připomíná celý hudební svět. Reprezentativní výběr z jeho písňové tvorby doplněn díly dalších ruských velikánů, Petra Iljiče Čajkovského (1840–1893), jehož písně jsou u nás uváděny spíše zřídka, a Nikolaje Rimského–Korsakova (1844–1908). Vystoupí Jana Hrochová – mezzosoprán, Roman Janál – baryton, Karel Košárek – klavír. 10. 9. Velký sál, začátek v 19:30 hod, vstupné plné 310 Kč, snížené 180 Kč (studenti a senioři, TZP, TZP/P), studenti a pedagogové uměleckých škol 100 Kč / podrobnosti na www.liedercompany.cz http://www.nrpraha.cz/program/1263/pisne-ruskych-romantiku/  

Přečíst více

Výstava Ludmila Hájková – Město a krajina

04. 05. 2023 - 29. 10. 2023
Muzeum města Ústí nad Labem

Výstava známé ústecké fotografky a autorky desítek publikací, která svou tvorbu z velké části věnuje architektuře industriálního Ústí a v jakémsi protipólu též dlouhé roky zachycuje malebné krajiny Českého středohoří ve všech možných podobách. Známou ústeckou fotografku Ludmilu Hájkovou (*1946) lidé vnímají především jako krajinářku či dokumentaristku urbanistické podoby města. K těmto tématům během svého aktivního života vydala desítky publikací. Jako někdejší foto-dokumentátorka stavebních prací zachytila podobu města před masivním bouráním i následnou přestavbu Ústí nad Labem v 80. letech minulého století. V posledních letech se jejím stěžejním tématem stala krajina Českého středohoří. Jak už název napovídá, výstava nabídne obě zmíněné roviny ve vyváženém kontrastu.  

Přečíst více

Jan Prokeš a muzeum

19. 05. 2023 - 18. 06. 2023
Ostravské muzeum

Navštivte výstavu o Janu Prokešovi, který se zasloužil o zachování zdejšího muzea a jeho přestěhování do větších prostor Staré radnice v roce 1931. Prvního českého starostu Moravské Ostravy po roce 1918 vám představíme na fotografiích ze soukromého i veřejného života, nahlédnete do jeho knihovny. Z rukou Augustina Handzela se dochovala posmrtná maska Jana Prokeše, která je součástí muzejních sbírek. 24. 5. se v rámci výstavy se uskuteční tři komentované prohlídky v 13.00, 15.00 a 17.00 hodin Z důvodů omezené kapacity doporučujeme rezervaci míst na pokladně Ostravského muzea: duchonova@ostrmuz.cz, tel. 597 578 450 (po-pá 9.00-17.00) Koná se v Ostravském muzeu.    25. 5. v 15:00 Křest knihy Ostrava za Jana Prokeše Slavnostní uvedení publikace Ostrava za Jana Prokeše, kterou vydává spolek Fiducia u příležitosti výročí 150 let od narození nejúspěšnějšího ostravského starosty.  Knihu pokřtíme s autorským týmem, badateli Martinem Jemelkou, Radkem Seďou, Gabrielou Pelikánovou, Romanou Rosovou a Martinem Strakošem.  Z důvodů omezené kapacity doporučujeme rezervaci míst na pokladně Ostravského muzea: duchonova@ostrmuz.cz, tel. 597 578 450 (po-pá 9.00-17.00) Koná se v Ostravském muzeu.  

Přečíst více

Na poslední cestě

10. 05. 2023 - 03. 09. 2023
Mladá Boleslav - hrad (Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace)

Výstava o podobě pohřebních rituálů v regionu Pojizeří napříč staletími. Jádro výstavy, které vytvořili naši muzejní kolegové v Muzeu Českého ráje v Turnově, doplníme o část věnovanou pohřbívání v našem kraji. Za ústřední téma si kolektiv autorů zvolil pohřební rituály od nepaměti po nedávnou minulost. Na své si tak přijdou milovníci pravěku, středověku, baroka i moderních dějin. Seznámí se s poznatky z oboru archeologie, historie, etnologie i folkloristiky. Důležitou součástí výstavy bude také líčení tradičních pohřbů na vsi. Smrt člověka s sebou ve všech dobách přinášela rozličné mechanismy, díky nimž se společnost, rodina, přátelé vyrovnávali s odchodem blízkého člověka, a které zesnulému jedinci zajišťovaly přechod ze světa živých do světa mrtvých. Jejich vývoj výstava vylíčí názornou, poučnou, nikoli však morbidní formou.  Vernisáž: 10. 5. od 17 hodin

Přečíst více

Muzejní noc a noc kostelů v Bechyni


Městské muzeum Bechyně

K již tradiční akci se v Bechyni v pátek 2. 6. od 17 hod. připojí všechna místní muzea, jedna galerie a farnost Bechyně. K již tradiční akci se v Bechyni v pátek 2. 6. od 17 hod. připojí všechna místní muzea, jedna galerie a farnost Bechyně. Stejně jako minulý rok bude probíhat soutěž, sběr razítek o výherní balíčky. Program a změny programu sledujte na webových stránkách Městského muzea. Plánovaný program: Muzea budou otevřena od 17 do 21 hod! či do odchodu posledního návštěvníka. Městské muzeum: Komentovaná prohlídka výstavy Potkali se v Bechyni – děl významných absolventů keramické školy (PaedDr. J. Novotný) v 18 hod. Volně přístupná stálá expozice. Tvořivá dílna pro děti. Alšova jihočeská galerie-Mezinárodní muzeum keramiky: Komentovaná prohlídka výstavy Ludmila Padrtová – Krajinou k abstrakci, vede DiS. M. Růžička. 20 hod., volně přístupná expozice. Muzeum turistiky: pečení buřtů, promítání filmů s místní tématikou, expozice v bývalé synagoze volně přístupná. Hasičské muzeum: ukázka hasičské techniky, soutěže pro děti, expozice volně přístupná. klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie: 17 hod koncert komorní hudby ZUŠ V. Pichla (30 min) 22 hod varhanní koncert a požehnání městu zahrádka za klášterním kostelem otevřena 17:30-22 hod klášterní zahrada 19 hod Druhý koncert oddělení bicích nástrojů ZUŠ V. Pichla Bechyně (45 min) Kostel sv. Michaela 18:30 hod „Vážně nevážně“, koncert souboru SRNA ZUŠ V. Pichla Bechyně (30 min) 19:15 – komentovaná prohlídka hřbitova, vede J. Bílek Kostel sv. Matěje 20 hod Mariánské písně věž kostela otevřena od 18 do 22 hod zvony na kostelích se společně rozezní v 18hod

Přečíst více

EHD - Dny evropského dědictví 2023 na Novoměstské radnici

09. 09. 2023 - 17. 09. 2023
Novoměstská radnice

Během EHD NR nabízí slevu na výstup na věž, prohlídku několika výstav, a další zajímavý program. Téma letošního ročníku: Život v památkách. 9. – 17. 9. Část prostor NR. Věž a výstavní galerie otevřena denně, 10 – 20 hod. Podrobné informace o programu a vstupném na www.nrpraha.cz http://www.nrpraha.cz/program/1264/ehd-dny-evropskeho-dedictvi-2023-na-novomestske-radnici/

Přečíst více

Střepy nosí štěstí

27. 04. 2023 - 31. 08. 2023
Lobkowiczký palác (Lobkowicz)

Střepy nosí štěstí: Výstava unikátního kostního skla obohatí na konci dubna stálou expozici muzea Lobkowiczkého paláce Kostní sklo se v Evropě dostalo do popředí zájmu v 16. a 17. století. Stalo se tak především díky rostoucí popularitě čínského porcelánu dováženého do Evropy, který byl však drahý. Protože zakalené neboli kostní sklo svým vzhledem a vlastnostmi – tedy neprůhledností, průsvitností a leskem, porcelán výrazně připomíná, začali jej šikovní obchodníci prodávat jako takzvaný „porcelán pro chudé“. Šlo tedy o levnější variantu pro zákazníky, kteří neměli prostředky na koupi čínského originálu, ale zároveň se chtěli přiblížit trendu doby. Kromě toho, že sloužilo k dekoraci, stalo se kostní sklo také odrazovým můstkem pro evropské učence, kteří se pokoušeli odhalit tajemství receptury čínského porcelánu. Talíře, které jsou součástí Lobkowiczkých sbírek, mají s největší pravděpodobností napodobovat takzvaný seladonový porcelán, tedy keramiku s nazelenalou až namodralou opakní glazurou. Výstava Střepy nosí štěstí však není pouze o ukázkách hodnotných uměleckých předmětů. Během druhé světové války a období komunismu byly Lobkowiczké sbírky zkonfiskovány a nebylo s nimi zacházeno s péčí, jakou by si zasloužily. Tento smutný fakt se odrazil i na nedobrém stavu některých sbírkových předmětů. Mezi poškozenými figuruje právě i vzácný soubor talířů z kostního skla z přelomu 16. a 17. století, jejichž malované dekory byly povětšinou setřeny a jeden z talířů byl rozbit na tři kusy. Z druhu poškození a střepů se nicméně badatelé mohli dozvědět mnoho informací o charakteru samotného materiálu a nyní se o tyto zajímavé informace podělí i s návštěvníky muzea. Dočasná výstava kostního skla bude otevřena od 26. dubna do 31. srpna 2023 jako součást stálého prohlídkového okruhu muzea Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě.  Otevírací doba muzea: https://www.lobkowicz.cz/lobkowiczky-palac

Přečíst více


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.