Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Aktuality

73. UMĚLECKÝ SALON: 13 V POLIČCE

12. 09. 2020 - 01. 11. 2020
Centrum Bohuslava Martinů (Městské muzeum a galerie Polička)

Letošní výtvarný salon je zaměřen na díla autorů, kteří se na Poličsku narodili nebo zde žijí, a jejichž tvorba překračuje regionální hranice. Setkávají se zde výtvarně roz-manitá díla autorů několika generací. Název odkazuje na počet umělců, jejichž díla jsou v Poličce vystavena. Jsou to: Veronika Š. Bromová, Pavel Herynek, Markéta Kolářová, David Kozák, Ivana Machová, Marek Rejent, Zbyšek Sion, Adam Smolek, Martin Šmíd, Jan Štěpánek, Jiří Štourač, Jana P. Vlčková a Miroslava Zychová. Vernisáž proběhne v sobotu 12. září 2020 od 14.00 hodin za účasti autorů ve výstavních sálech galerie.   Tradice Východočeských uměleckých salonů v Poličce započala v roce 1941. Od té doby se na nich představilo více než 700 umělců. Témata salonů se pravidelně obměňovala. Počáteční ročníky představovaly především tradiční krajinomalbu a teprve počátkem 60. let směřoval výběr k živým současným proudům moderního umění. V polovině 70. let došlo – ve snaze vyhnout se cenzuře – k nahrazení kolektivního chápání salonů za výstavy věnované jednomu umělci. Do aktuálních proudů výtvarného umění zamířil salon v roce 1996 „Orbis fictus extractus – nová média v současném umění“. Od r. 2004 byl salon pořádán jako výběr absolventských prací z vysokých uměleckých škol v Praze a Brně. Výroční 70. salon v roce 2017 byl naopak pojat jako výběrové představení dosud vystavujících umělců. Letošní ročník se svým zaměřením vrací k salonům z let 1989 a 1995, tou spojnicí je místní příslušnost vystavujících výtvarníků.   OTEVÍRACÍ DOBA: út – so: 12.30 – 16.00 hod.

Přečíst více

Litoměřická Ringstraße


Oblastní muzeum v Litoměřicích (Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace)

Komentovanou vycházku pořádá Oblastní muzeum v Litoměřicích v rámci celorepublikové akce Den architektury. Letošní exkurze, která proběhne v rámci Dne architektury, se zaměří na ulici Na Valech. Jedná se o jednu z významných komunikačních tepen města budovanou od 40. let 19. století. Ulice kopíruje vnější linii původního městského opevnění a představuje reprezentativní třídu historizující městské architektury, jejíž součástí byla rovněž parková úprava. Ulice zahrnuje významné školní, armádní, soudní nebo administrativní budovy. Po vzoru jiných evropských měst je tato ulice někdy nazývána litoměřickou „Ringstraße“. Exkurzi povede Jan Peer, kurátor Oblastního muzea v Litoměřicích. Čas a místo srazu: 4. 10. 2020, 14 h, parkoviště u hradeb v ulici Na Valech (první od kruhového objezdu Na Kocandě, 50.5349583N, 14.1367006E).   Organizátory akce je spolek KRUH, Den architekturya Oblastní muzeum v Litoměřicích. www.denarchitektury.cz https://www.muzeumlitomerice.cz  

Přečíst více

Netolická obora - nové objevy


Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích

Přečíst více

Rok v krajce

02. 09. 2020 - 12. 01. 2021
Centrum tradičních technologií (CETRAT Příbor - pobočka Muzea Novojičínska)

Výstava paličkované krajky Příborského spolku krajkářek. Vernisáž výstavy se uskuteční 2. září 2020 v 17. 00 hod. https://www.muzeumnj.cz/centrum-tradicnich-technologii-pribor/aktualni-akce-5/rok-v-krajce.html

Přečíst více

+- MONOCHROM / Pocta vzájemnosti - komentovaná prohlídka


Galerie Václava Chada (Zlínský zámek)

Výstava je koncipována jako pocta 120 umělcům, kteří tvořili nebo se jen krátce během své práce zabývali monochromií, a to v obrazech, kresbách, fotografiích a objektech. V rozmezí 20. a 21. století, průřezem mezi generacemi, všemi regiony. +- MONOCHROM / Pocta vzájemnosti Komentovaná prohlídka výstavy: 23. 10. 2020 v 19:00 Výstava je koncipována jako pocta 120 umělcům, kteří tvořili nebo se jen krátce během své práce zabývali monochromií, a to v obrazech, kresbách, fotografiích a objektech. Vybraná díla byla vytvořena v rozmezí 20. a 21. století, průřezem mezi generacemi i regiony. Objeví se zde jména významných výtvarných umělců např. B. Reynka, A. Šimotové, J. Johna, J. Lindovského, umělců Zlínského okruhu, skupiny Tvrdohlavých i díla tzv. umělců čistého srdce. Neobvyklý konvolut prací a vzájemná interakce přinese při prohlídce výstavy novou možnost zamyšlení se nad díly a osobními vztahy autorů, z více než 40 let budované sbírky zlínského grafika Zdeňka Macháčka.  

Přečíst více

Eva Wernerová-Malkovská

04. 09. 2020 - 30. 09. 2020
Muzeum středního Pootaví Strakonice

Obrazy v černé kuchyni strakonického hradu. Prodejní výstava. Obrazy Evy Wernerové-Malkovské v černé kuchyni.   5. – 30. 9. Černá kuchyně strakonického hradu. Vstupné 20/10 Kč   Vernisáž 4. 9. od 16 hodin. K poslechu zahraje Strakonická dudácká muzika    EVA WERNEROVÁ-MALKOVSKÁ Paní Eva Malkovská se narodila 8. října 1962 v Českém Krumlově. Vystudovala v r. 1982 SUPŠ v Uherském Hradišti obor: Malba v propagaci a v architektuře. Od roku 1991 svobodné povolání. Nyní žije a pracuje v Chýnově u Tábora. Motivy obrazů jsou většinou stará zákoutí měst, vesničky a zátiší. Používá techniku ,, LINGRUSTA‘‘, kombinovaná technika + olej.  

Přečíst více

NOVÉ CESTY / NOVÉ OBJEVY

06. 11. 2020 - 29. 11. 2020
Novoměstská radnice

Výstava současných členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, které bylo založeno v roce 1917 a patří k našim nejstarším a současně nejvýznamnějším uměleckým sdružením. Kurátorský tým: Xénia Hoffmeisterová, Lenka Vilhelmová, Miloslav Polcar. 6. – 29. 11. Galerie ve věži, otevřeno út – ne 10 – 18 hod, vstupné viz věž: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč http://www.nrpraha.cz/program/1068/nove-cesty-nove-objevy/   Zbyněk Janáček, Ondřej Michálek, Petr Nikl, Vladimír Suchánek, Šimon Brejcha, Jana Šindelová, František Hodonský, Lenka Falušiová, Helena Horálková, Martin Raudenský, Lenka Vilhelmová, Eduard Ovčáček, Martin Mulač, Milena Šoltészová, Boris Jirků, Miloslav Polcar, Zdena Kabátová-Táborská, Jiří Kornatovský, Jiří Samek, Jaroslava Severová, Xénia Hoffmeisterová, Emanuel Ranný, Klára Stodolová, Barbara Šalamounová, Marie M. Šechtlová a další.   Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR patří k našim nejstarším a současně nejvýznamnějším uměleckým sdružením. Po celou dobu své existence se významně podílelo a podílí na utváření české kultury. Bylo založeno již v roce 1917, ještě před vznikem samostatného československého státu s cílem podpořit rozvoj českého umění, a to především volné umělecké grafiky a kresby. Do svého názvu přijalo jméno slavného českého rytce Václava Hollara (1607–1677).   Tématem výstavy NOVÉ CESTY / NOVÉ OBJEVY jsou celosvětové aktuální otázky a problémy; ekologické, otázky kulturní krajiny, etické, kdy člověk překračuje své biologické hranice, narušuje mechanismus přírodního výběru a nahrazuje jej svým vlastním zákonem „inteligentního designu.“  (Y. N. Harari)   Expozice poukáže na aktuální stav grafické volné tvorby, na vnímání nejen ustálené tradiční grafické definice, ale také na překračování jejich hranic, na pozice intermediálních platforem v grafickém médiu, které se zároveň myšlenkově – obsahově dotýkají společenských, politických ekologických problému současnosti.  

Přečíst více

PŘÍBORSKÁ MUZEJNÍ ŠKOLA PRO SENIORY X

21. 09. 2020 - 30. 11. 2020
Centrum tradičních technologií (CETRAT Příbor - pobočka Muzea Novojičínska)

Podzimní soubor 11 přednášek z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví.   Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit a specializovaných institucí. Termín: pondělky 21. 9. – 30. 11. 2020 (9.00 -10.45) Cena cyklu přednášek: 400,- Kč Omezená kapacita: 60 osob Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme v úterý 1. 9. 2020 od 8.00 do 11.00 hod.   https://www.muzeumnj.cz/centrum-tradicnich-technologii-pribor/aktualni-akce-5/priborska-muzejni-skola-nejen-pro-seniory-x.html

Přečíst více

Květina - věčná inspirace

03. 09. 2020 - 31. 10. 2020
Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany

Autorem výtvarných děl je Dagmar Rennertová Výstavu můžete navštívit kdykoli v otevíracích hodinách PNÚO, a to až do 1. listopadu 2020.

Přečíst více

Zmizelé Sudety

10. 09. 2020 - 18. 10. 2020
Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Výstava fotografií Zmizelé Sudety zapůjčená od společnosti Antikomplex. Vážení přátelé, od 10. září 2020 pro vás otevřeme novou putovní výstavu zapůjčenou od společnosti Antikomplex. Výstava s názvem Zmizelé Sudety mapuje různé oblasti Čech a Moravy, ve kterých došlo po druhé světové válce k vysídlení německé menšiny. Nejmarkantnější proměnou prošly pohraniční horské oblasti a to právě v důsledku vysídlení původních obyvatel a nepřílis úspěšnými snahami o znovuosídlení. Výstava přibližuje poválečné osudy kulturní krajiny a obcí, z nichž mnohé zmizely. Co však dělá výstavu výjimečnou a z čeho pramení její úspěch, jsou fotodvojice, které nabízí možnost srovnání podoby míst v minulosti a dnes. Některé z historických fotografií jsou staré více jak sto let, v kontrastu k nim stojí snímky z přelomu milénia, které zachycují stejná místa. Zmíněné fotografie nejlépe dokládají proměnu rázu krajiny a zhmotňují tak pomyslný otisk dějin v krajině.   Cílem je ukázat zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Výstava bude doplněna zajímavými přednáškami Klubu cesty za poznáním v rámci cyklu Historie Sudet. Můžete tak získat ucelený pohled na celou problematiku sudetoněmecké otázky.   Těšíme se na vaši návštěvu.

Přečíst více


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.