Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Aktuality

Rekonstrukce expozic muzea v obrazech

01. 10. 2019 - 01. 12. 2019
Muzeum středního Pootaví Strakonice

Venkovní panelová výstava na III. nádvoří strakonického hradu. Fotografická venkovní výstava zachycující dosavadní práce v rámci celkové rekonstrukce muzejních expozic a s ní spojené rekonstrukce strakonického hradu. 1. 10 . – 1 . 12. 2019 III. nádvoří strakonického hradu/volně přístupné Vstup zdarma  

Přečíst více

Třicetiletí proměny Mariánské Týnice

01. 10. 2019 - 08. 11. 2019
Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Výstava přibližuje stavební rekonstrukci významné historické dominanty severního Plzeňska, započatou na začátku 90. let 20. století. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Vás zve na zahájení výstavy TŘICETILETÍ PROMĚNY MARIÁNSKÉ TÝNICE. Vernisáž se koná 1. 10. 2019 od 17 hodin v refektáři muzea. Výstava přibližuje stavební rekonstrukci významné historické dominanty severního Plzeňska, započatou na začátku 90. let 20. století. Samotná výstava potrvá do 8. listopadu 2019.

Přečíst více

Příběh umění

20. 10. 2019 - 03. 05. 2020
Křížova vila (Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (pobočka Křížova vila) )

Osmidílný cyklus přednášek na téma umění, které povede Mgr. Monika Merdová. Za příběhem umění do Křížovy vily Pro letošní podzim připravilo žatecké muzeum novinku v podobě seriálu o dějinách umění. Celkem osm přednášek proběhne od konce října 2019 do začátku května 2020, budou se odehrávat jednou za měsíc, vždy v neděli od 15 hodin v unikátním prostředí Křížovy vily. Minikurz je vhodný pro ty, kteří se s historií umění teprve seznamují, i pro ty, kteří už nějakou zkušenost mají. Každá přednáška se bude věnovat jednomu uměleckohistorickému období s důrazem na příběh jednoho konkrétního umělce. Výklad doplní i kvalitní velkoplošná projekce. „V přednáškách si připomeneme ty nejzásadnější okamžiky v dějinách výtvarného umění, představíme si ty nejzajímavější osobnosti a seznámíme se s nevýznamnějšími díly, která vznikla od pravěku do konce 19. století. To vše v nenáročném vyprávění založeném na slavné knížce Ernsta Gombricha s názvem Příběh umění.„ přibližuje Monika Merdová, absolventka magisterského studia Dějin výtvarného umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, která zájemce seriálem provede. Cyklus bude zahájen v neděli 20. října přednáškou o pravěkých jeskynních malbách. Zájemci si mohou předplatit celý kurz za výhodnějších dvě stě korun nebo přijít na jakoukoliv přednášku z cyklu, kdy zaplatí vstupné 30 Kč. Termíny a témata: 1) 20.10. - Pravěk - Altamira a Lascaux 2) 10.11. - Antika - Parthenon, Feidias 3) 15.12. - Byzanc - Hagia Sofia 4) 12.1. - Románský – iluminované rukopisy 5) 9.2. - Gotika - Opat Suger – vznik gotického slohu 6) 8.3. - Renesance - Michelangelo 7) 5.4. - Baroko – Caravaggio a Bernini 8) 3.5. - Romantismus - Violet le Duc ___ editorská poznámka – O instituci Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci je muzeum, jehož zřizovatelem je Město Žatec. Zaměřuje se na regionální historii a přírodu Žatecka a Podbořanska v širších souvislostech. Pořádá výstavy, přednášky, výtvarné dílny, procházky či koncerty. Spravuje odbornou regionální knihovnu a provádí záchranné archeologické výzkumy. V Žatci, kromě hlavní budovy muzea na Husově ulici, spravuje také noblesní Křížovu vilu a moderní depozitáře ve Staré papírně.    

Přečíst více

Den Středočeského kraje 2019


Regionální muzeum Mělník

Muzeum otevřeno za symbolické vstupné 1,- Kč + zábavný program pro malé i velké návštěvníky...9:00 - 17:00 hod. Muzeum otevřeno za symbolické vstupné 1,- Kč + zábavný program pro malé i velké návštěvníky... 9:30 Derniéra výstavy Brekeke aneb V Mělníku není konec vodníků - program pro děti s mělnickým vodníkem Brčounem Vrbičkou a muzejní dílničkou  11:30 Vyhlášení vítězů soutěže Kapříci vodníka Šploucha a předání cen 9:00 - 17:00 otevřena výstava Dopravka včera a dnes s interaktivními aktivitami nejen pro děti 15:00 přednáška Skalní obydlí na Kokořínsku PhDr. Miloslavy Havlíčkové v kavárně...

Přečíst více

Josef Chuchma | Výseky (z normalizace)

13. 09. 2019 - 03. 11. 2019
Leica Gallery Prague, o.p.s.

Josefa Chuchma vybral ze svého archivu snímky, které vyfotografoval v době normalizace v ulicích, na koncertech, náboženských slavnostech, tanečních parketech nebo vojenských přísahách. Publicista a kritik Josef Chuchma v roce svých šedesátin vybral ze svého archivu snímky, které exponoval v sedmdesátých a osmdesátých letech. Až na výjimky ty snímky dosud nebyly zveřejněny. Tehdy s cílenou bezcílností chodil po pražských ulicích, nebo naopak ve svém rodném městě docházel pravidelně na určitá místa a snažil se o nich podat svědectví. Navštěvoval koncerty a hudební festivaly, vycestoval do Polska, občas portrétoval, především své přátele. Na vysoké škole se fotografii začal věnovat i kriticky a teoreticky. Ačkoliv Chuchma fotografuje dosud, rozhodl se omezit výběr na časy normalizace ze dvou důvodů. V oněch letech fotografoval nejvášnivěji, nejsoustavněji. Druhým důvodem je podle něj specifická estetická a sociální atmosféra života během normalizace. Autor je přesvědčen, že otisk normalizace je v jeho snímcích přítomen, a že by na výstavě neměl být rušen něčím, co bylo exponováno později.

Přečíst více

Sametová revoluce na Strakonicku

01. 10. 2019 - 17. 11. 2019
Muzeum středního Pootaví Strakonice

Unikátní fotografie a dobové dokumenty ze strakonických ulic pořízené koncem listopadu 1989. 2. 10. – 17. 11. 2019 Panelová výstava v prostorách černé kuchyně strakonického hradu.   Listopadové události roku 1989 tvoří jeden z nejvýznamnějších předělů našich novodobých dějin. O "sametové revoluci" vznikla řada knih, vyšly stovky článků popisujících osudy účastníků tehdejšího dění. Vzrušenou atmosféru ve společnosti přibližují tisíce fotografií. Ale to všechno se týká především velkých měst, zejména Prahy. Zcela odlišná je situace na venkově, což platí i pro Strakonice. Také zde chyběl ucelenější popis průběhu revolučních dnů v místních podmínkách. Pokusili jsme se proto mezeru moderních strakonických dějin alespoň částečně vyplnit. Vycházeli jsme přitom ze vzpomínek a deníkových záznamů přímých účastníků listopadových a prosincových akcí. Využili jsme rovněž muzejního archivu, zejména v případě fotografií. Podařilo se nám také získat některé unikátní dokumenty.   Vernisáž 1. 10. od 16:00 hod. Vstupné: 20/10 Kč  

Přečíst více

Věrnost vyřazenému stroji

01. 10. 2019 - 24. 11. 2019
Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou

K 30. výročí sametové revoluce bude v Regionálním muzeu k vidění výstava od Víta Homolky a Vladimíra Trojánka Věrnost vyřazenému stroji. Na krok v podzemí, která mapuje literární samizdat ve Žďáře nad Sázavou. Věrnost vyřazenému stroji K 30. výročí sametové revoluce bude v Regionálním muzeu k vidění výstava od Víta Homolky a Vladimíra Trojánka Věrnost vyřazenému stroji. Na krok v podzemí, která mapuje literární samizdat ve Žďáře nad Sázavou. Obsahem nebudou jen ukázky samizdatové literatury (romány, texty rockových skupin, filozofické spisy, básně amerických beatníků, časopisy Vokno, Oslí uši, Kaluž na stropě a místní periodikum Vysoc činná), ale i jeho způsoby rozšiřování v podmínkách ilegality. Nebudou chybět ani leckdy kuriózní příběhy a zajímavé dobové dokumenty, vytištěné třeba na toaletním papíru. Stranou nezůstane ani žďárský spolek Atomová Mihule, založený roku 1978, původně prezentovaný jen básníky a výtvarníky. Z něj posléze povstala dosud hrající rocková skupina, kterou připomenou fotografie, projekce z vystoupení i příběhy jejích členů, například Víta Bohumila Homolky, Radovana Neuwirtha a Vladimíra Trojánka. Na dobových magnetofonech bude k dispozici ukázka množení hudby a možnost jejího poslechu. Nezastupitelnou roli měla i Charta 77. Díky signatáři V. B. Homolkovi sem přichází a dále se množí Infoch (Informace o Chartě77), sdělení VONS (Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných). Výstava připomene fotografiemi, videokazetami a letáky také rok 1989 ve Žďáře a sleduje dobové dění až ke svobodným volbám a založení žďárského Kruhu nezávislé kultury. Chybět nebude ani originální rozmnožovací přístroj mimeograf, lidově zvaný cyklostyl. U příležitosti výstavy bude vydána kniha textů jeho členů včetně jejich příběhů. Výstavu na Tvrzi doplňují dve menší výstavy v kině a knihovně. V Knihovně Matěje Josefa Sychry budou k vidění díla podepsaná autory (Václav Havel, Jiří Kolář, Milan Uhde apod.) a knihy, které dnes o tomto období vychází. V kině Vysočina bude vystavena ojedinělá ochutnávka z výtvarné tvorby spolku Atomová mihule. Výstavy potrvají od 1. října do 24. listopadu. Vernisáž ke všem výstavám proběhne 1. října. V 16:00 odstartuje akci slavnostní zahájení v Knihovně Matěje Josefa Sychry, od 16:45 bude následovat komentovaná prohlídka výstavy v Regionálním muzeu a od 18:00 bude následovat raut a prohlídka děl spolku Atomová mihule. Vernisáž bude zakončena v 19:00 promítáním filmu týkajícího se neformální kultury v době totality. Text: Miloslav Lopaur Foto: Kamila Dvořáková      

Přečíst více

Obrazy Václava Nasvětila

17. 10. 2019 - 16. 11. 2019
Křížova vila (Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (pobočka Křížova vila) )

Výstava akademického malíře Václava Nasvětila bude zahájena v Křížově vile 17. 10.2019 Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve do Křížovy vily na vernisáž výstavy obrazů Václava Nasvětila, která se uskuteční ve čtvrtek 17. října 2019 od 17 hodin. Prodejní výstava obrazů přiblíží tvorbu akademického malíře Václava Nasvětila, žáka Oskara Brázdy, který maluje květinová zátiší, obrázky z myslivosti a přírody Žatce a okolí. Jeho obrazy jsou zastoupeny v některých českých veřejných sbírkách, ale i v galeriích západní Evropy a Kanady. Výstava potrvá do 16. listopadu. ******* Václav Nasvětil se narodil 19. 7. 1948 v Postoloprtech jako prvorozený syn do rodiny vojáka ze západní fronty a české matky původem z Holandska. Vystudoval VŠ uměleckoprůmyslovou v Praze u profesora Františka Muziky, v odborném školení pokračoval na pražské akademii v ateliéru monumentální malby u profesora Fišárka. Živil se jako svářeč a soustružník v ČSAD. Po sametové revoluci podnikal ve stavebnictví. Po těžké plicní nemoci v roce 1995 přehodnotil svůj dosavadní život a rozhodl se plně se věnovat umělecké dráze. V roce 2000 byl pasován na rytíře Řádu svatého Huberta a byla mu udělena Umělecká cena Českomoravské myslivecké jednoty. Kromě výstav publikuje obrázky v kalendářích vydávaných v nakladatelství Rembrandt s.r.o. (Zdroj https://myslivci.cz/vaclav-nasvetil/ , http://www.ovis-ammon.cz/gallery/7 )  

Přečíst více

Vláčky v muzeu

26. 10. 2019 - 28. 10. 2019
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice (Dobrovická muzea, o.p.s.)

Dobrovická muzea vás zvou na modulovou železnici klubu Zababov.

Přečíst více

Třicet let obnovy barokní památky: Mariánská Týnice 1989-2019


Mariánská Týnice (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)

Přednášku „Třicet let obnovy barokní památky: Mariánská Týnice 1989-2019“ povede ji PhDr. Irena Bukačová (historička umění, ředitelka muzea; Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.). Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Státní okresní archiv v Plasích Vás zve na podzimní přednáškový cyklus Za poznáním baroka, který obsahuje odborné přednášky na témata barokního umění a kultury. Přednášky se konají v přednáškovém sále Státního okresního archivu Plzeň-sever, se sídlem v Plasích (Stará cesta 558). Přednáška pod názvem „Třicet let obnovy barokní památky: Mariánská Týnice 1989-2019“ se koná ve středu 30. 10. 2019 od 17 hodin. Povede ji PhDr. Irena Bukačová (historička umění, ředitelka muzea; Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.).

Přečíst více


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.